เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 118

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย. โดย ศาสตราจารย์ ดร . ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อดีตหัวหน้าโปรแกรมเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาโสตทัศนศึกษา อดีจประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6345356

.


6345356

.

....., ..... () ...M.S. in Ed. (Ed. Admin);

...Ph.D in Educational Technology (USC)

....

....

.....

...UNDP/UNESCO

... . (EBA)

...

...

...

....Chief Operating Officer, College of Internet Distance Education


6345356

 • -

 • -

 • -

 • -


6345356


6345356

-

KB


6345356

-

E-Business


6345356

-


6345356

-

vs

vs.

vs.

vs.

????


6345356

-

--

- Audio Visual Education

-

-

Technology for Education


6345356

-

-

-


6345356

-

2505-2516->>Technician Oriented

2516-2530->> Programmer Oriented

2531-2555-/>>Instructional System DesignInstructional Design

2555-Present >>>Ubiquitous Educational Technologist


6345356

Educational technology is the use of technology to improve education.

Educational technology is the application of scientific knowledge to the teaching and learning of knowledge and skills. In a more specific sense, educational technology is sometimes known as instructional technology, or teaching and learning technology.


6345356

 • Educational refers to processes for the imparting of knowledge, skills, and judgment to children,

 • Technology refers to high technology, in particular information technology (IT). The particular case of the meaningful use of high-technology to enhance learning in K-12 classrooms and higher education is known as technology integration.


6345356

Technology

=

Physical Science Concept

+

Behavioral Science Concept


6345356

=

+


6345356

Physical Science Concept) - ()

+


6345356

Behavioral Science Concept)


6345356

-

eLearning Science: eLearning, M-Learning, U-Learning


6345356

-


6345356

-

/

/

Nomenclature Body of Knowledge

Mode of Inquiry


6345356

-

 • (Nomenclature) (System of names)


6345356

-

 • / (Body of Knowledge) /


6345356

-

 • (Mode of Inquiry) /


6345356

-

1. (Autonomy)

2. (Nature of Services)

3. (Intellectual Process)

4. (Education and Training)

5. (Professional Experience)

6. (Certification/License)

7. (Ethics)

8. (Professional Controlling Body)


6345356

-

1) (Autonomy)-


6345356

-

2) (Nature of Services)


6345356

-

3) (Intellectual Process)


6345356

-

4)


6345356

-

5) (Professional Experience)


6345356

-

6) (Certification and Licensing)


6345356

-

7) (Ethics)


6345356

-

8)

( Professional Controlling Body)


6345356

-

(Customer Satisfaction)


6345356

4

 • -///

  (Philosophy,Missionand Vision -PMV)

 • -

  (Quality Standard Procedure-QSP)

 • (Standard Work Instruction-SWI)

 • (Supporting Formats and Documentation)


6345356

4 :

PMV QSP

Philosophy, Mission Quality Standard

and Vison Procedure

SWI Satisfaction SFD

Standard Work Supporting Formats

Instruction and Documentation


6345356

-


6345356

-

Technology

=

Techno/Texere

()

+

Logos

(/)


6345356

-

Educational technology is the use of technology as the tools for effective delivery systems to improveand expand educational opportunities to make them available for EVERYONE, EVERYWHERE AND AT ANYTIME


6345356

 • ()


6345356

-

Educational technology is the systematic application of scientific knowledge to the educational administration and management, teaching and learning of knowledge and skills, and services by developing appropriate educational and instructional systems, nurturing desirable behavioral performances, seeking appropriate methods and techniques, employing effective communication, developing appropriate environment, through efficient management and evaluation.


6345356


6345356

-

Technology

Physical Science Concept

+

Behavioral Science Concept

+

Illuminating Science Concept


6345356

-

=

+

+


6345356

-

- Physical Science Concept) - ()

+


6345356

-

-- Behavioral Science Concept)


6345356

-

--

(Illuminating Science Concept)


6345356

-


6345356

--

 • (Systems Approach)-

 • (Instructional System Development)

 • (Instructional System Design)

 • (Instructional Design)


6345356

- -

 • (Behavior) -

  -/ (Performance)

  - (Attitude)

  -

  - (Tradition and Culture)

  E-emotion, M-Moral, A-Adversity, S-Social, I-Intelligence-san VS. IQsan


6345356

--

 • (Methods) -

 • (Techniques) -


Communication

-- (Communication)

 • - () ()


6345356

 • -


Teacher base approach

Teacher-Base Approach:

Radio Television

Programs Programs

TextsChalkboard

CAI AV Media

Tutorial Teachers/Instructors Audiocassettes

Teleconferencing Community Resources


Print base approach

Print-Base Approach:

Radio Television

Programs Programs

CAIAV Media

Tutorial Texts/ Work-Books

/Study Guides Audiocassettes

Teleconferencing Community Resources


Broadcast base approach

Broadcast-Base Approach:

Prints Audio-

Work-Books Cassettes

CAIAV Media

TutorialRadio/TV ProgramsTeleconferencing

Community Resources


Computer ict based approach

Computer/ICT Based Approach:

Radio Programs Television Programs

CAIAV Media

Tutorials CAI/Teleconferencing/Internet Audiocassettes

Teleconferencing Community Resources


6345356

- -


6345356

-


6345356

-

KB


6345356

-


6345356

-

E-Business


6345356

-

 • --

 • (Knowledge Center)

 • (Experience Center)

 • (Service Center)

 • (Supporting Facilities)


6345356


6345356


6345356

-

 • --

 • (Knowledge Center)

 • (Experience Center)

 • (Service Center)

 • (Supporting Facilities)


6345356

-

(Cloning)


6345356

-

2.1

( Snow )


6345356

-


6345356

-

() (.. 200-300)


6345356

-

Broadcast Ubiquitous (=Existing everywhere)

Ubiquitology Pakawantology ( -----)

() (U-Classroom) (U-School) (U-Organization) (U-Community)


6345356

-

(Ubiquitous Technology or Pakawantology)


6345356

-

7


6345356

-

1) SIPOF Model (S-Setting, I-Input, P-Process, O-Output, F-Feedback)


6345356

-

2) (Micro-teaching or Micro-training)


6345356

-

3) (U-Knowledge Management)


6345356

-

4)


6345356

-

5) (Virtual Environment)


6345356

-

6) (Learning Object Modules-LOM) (Job Object Modules-JOM)


6345356

-

7) (On Demand Evaluation)


6345356

-


6345356

-

6

1) (Learning Center) (Video) PDF

2) (Online Knowledge Center) Google, Youtube


6345356

-

3) Facebook, Skype, Line, Whatsapp

4) (Virtual Laboratory)


6345356

-

5)

6)


6345356

-

 • CD Rom


6345356

-

 • (Computer Networks)

  -

  ( )

 • (Network computers)

  -


6345356

-

 • (On-Screen Interactive Media-OSIM)

  - (Immediate) (Synchronous) (Delayed time) (Asynchronous)

  -:

  -: CD/Internet


6345356

-


6345356

-


6345356

-


6345356

-


6345356

-


6345356


6345356

-

-

-

-


6345356

-

-

-

-


6345356

-


6345356

-

-

-

-


6345356

-

-

-


6345356

-

-

-

-

-


6345356


6345356


6345356


6345356

-

-

-

-

-


6345356


6345356


6345356

(Paradigm)


6345356

 • 10


6345356

10


6345356

10

.

.

.


6345356

10

.

.

.


6345356

10

.

.

.

.


6345356

(Change Agent)


6345356

(Learning Society)

(Imitative, Innovative, Creative)


6345356

 • (Positive Mental Attitude)

 • ()

 • Mr. Yes Mr. No

  Mr. Yesand No


6345356

(Think Differently, Act Differently)

(Scenario) (In trend)


6345356

(Systems Thinking)Input. Process, Output, Feedback

(No such a thing as mission impossible)


6345356

ETC

 • --/

 • --


6345356

ETC

 • -

 • /-


6345356

 • www.chaiyongvision.com/pdf/AVsampan-2012.ppt


 • Login