Hinduismen
Download
1 / 26

HINDUISMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 676 Views
 • Uploaded on

HINDUISMEN. HINDUISMEN. Gjenfødelse Synet på Gud Synet på frelse Bruk av symboler i hinduistisk kunst Tekster fra hinduistisk skrifttradisjon Spørsmål mange hinduer er opptatt av. Religiøst liv i Varanasi ved elva Ganges. Kort om hinduismen. Verdens tredje største religion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HINDUISMEN' - joella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hinduismen1
HINDUISMEN

 • Gjenfødelse

 • Synet på Gud

 • Synet på frelse

 • Bruk av symboler i hinduistisk kunst

 • Tekster fra hinduistisk skrifttradisjon

 • Spørsmål mange hinduer er opptatt avKort om hinduismen
Kort om hinduismen

 • Verdens tredje største religion

 • En av de eldste religionene

 • Oppstod i Sør-Asia ca. 3000 f.Kr.

 • Ingen grunnlegger

 • Ingen felles trosbekjennelse

 • Én religion med mange retninger

 • Santana dharma= den evige religion


Hva hinduene tror p
Hva hinduene tror på

 • Religionen er en del av dagliglivet

 • Ingen begynnelse eller slutt når det gjelder historie og tid

 • Universet skapes, eksisterer i en lang tid før det ødelegges og skapes på nytt.

 • Det samme gjelder for mennesket, det skapes, lever, dør og gjenfødes.


Hellige skrifter i
Hellige skrifter I

 • -Vedaene, er i teorien de helligste skriftene i hinduismen, åpenbart fra Gud, (veda = kunnskap eller viten). Skrevet på sanskrit.

  -Upanishadene, tolkes ulikt pga hinduismen ulike retninger


Hellige skrifter ii
Hellige skrifter II

 • -Bhagavadgita, Herrens sang, er i realiteten blitt det mest kjære hinduistiske skriftet.

  - Ramayana


Synet p gud
Synet på Gud

 • Gud er en, men finnes i to former, med kvaliteter og uten kvaliteter.

 • Brahman eksiterer i alt som lever. Alt levende har en guddommelig kjerne som er en del av Brahman. Denne kjernen kalles atman (sjelen)

 • Gud er i alt, men alt er ikke Gud

 • Brahman regnes som den ene Guden, men det finnes mange guder i hinduismen.


Tre mest sentrale guder
Tre mest sentrale guder

 • Vishnu

 • Shiva

 • Devi (Gudinnen)

 • Gudene fremstilles ofte som et par, en mannlig og en kvinnelig side. Gudene har oftest en ektefelle og deres forhold er idealet for mange ektepar.


Vishnu
Vishnu

 • Opprettholderen

 • Fremstilt ofte som en blå mann

 • En av de to mest sentrale gudene

 • Kjærlighetens gud

 • Gift med Lakshmi

 • idealekteskap


Vishnu og avatarene
Vishnu og avatarene

 • Når det er krise i verden kommer Vishnu ned på jorden i en synlig skikkelse, en avatar (nedstigning)

 • 9 ganger har kan kommet i form av fisk, skilpadde, dverg og menneske

 • Rama og Krishna er den 7. og 8. avataren. Buddha regnes som den 9. avataren. Den 10. har ikke kommet ennå og kalles for Kalki.


Shiva
Shiva

 • Dommeren og ødeleggeren

 • Trer inn når verden går til grunne.

 • Har en ektefelle som har mange navn, det kan dreie seg om flere ulike gudinner.


Devi parvarti gudinnen
Devi (Parvarti, Gudinnen)

 • Mor til gudene Ganesha og Skanda (det påstås hun er søster til Vishnu

 • moderskap

 • Fremstilles ofte som tre skikkelser (tri devi)


Gjenf delse
Gjenfødelse

 • Gjenfødelse = Samsara

 • I alt levende finnes atman som er evig. Det går over i nye levende former når det levende vesenet dør.

 • Denne sirkelen er hinduismens stadige gjenfødelser.Karma
Karma

 • Karma = Menneskets handlinger

 • Handlingene til mennesket i dette livet vil avgjøre hva slags vesen en vil gjenfødes som i det neste livet.

 • En kan ha god eller dårlig karma ut ifra motivene bak handlingene våre.


Moksha
Moksha

 • Moksha = frelse

 • Målet for hinduene er å oppnå frelse, dvs. at sjelen, atman, forenes med Brahman. Slik opphører sjelvandringen.

 • Gud er regnskapsfører

 • For å oppnå frelse kan mennesket følge tre veier.

 • Erkjennelsens vei

 • Handlingens vei

 • Hengivelsens vei


Erkjennelsens vei
Erkjennelsens vei

 • Følger en guru, en lærer

 • Meditasjon og yoga

 • Ønsker å få kunnskap og bevissthet om foholdet mellom Brahman, atman og verden


Handlingens vei
Handlingens vei

 • Pliktoppfølging ut fra kasten de tilhører.

 • Gjøre det beste for samfunnet og ikke seg selv


Hengivelsens vei
Hengivelsens vei

 • Kjærlighet og hengivelse til Guden de tilber (for eksempel Vishnu, Shiva, Devi)

 • Alle som følger denne veien vil oppnå frelse uansett kastetilhørighet.


Dharma
Dharma

 • Er opptatt av at samfunnet skal fungere.

 • Er med å opprettholder skaperverket

 • Moksha er ikke opptatt av dette.


Kastesystemet
Kastesystemet

 • 4 kaster, men det finnes flere

  i praksis.

 • 1. Brahminer (prester og lærere som skal avstå fra alkohol, vegetarisme)

 • 2. Kshatriyaer (konger og krigere)

 • 3. Vishyaer (bønder og forretningsfolk)

 • 4. Shudraer (tjenere og kroppsarbeidere)

 • 20% av befolkningen i India er kasteløse


Hellig ku
Hellig ku

 • Kue er et symbol på liv, ”mother cow”, antakelig mer verdt i live enn død og spist.


Hinduistisk kunst
Hinduistisk kunst

 • Gjøre det usynlige synlig

 • Symbolske avbildninger av guder

 • Åtte armer: få fram de ulike sidene ved guden og at de er annerledes enn mennesker, ting de holder er symbol på deres egenskaper

 • Innvielsesermonier i templene når nye avbildninger skal avdekkes. I starten får statuene bind for øyene som tas av i slutten av sermonien. Gud har da gått inn i statuen og slik har statuen blitt ”levende”.


Aktuelle sp rsm l
Aktuelle spørsmål

 • Eks. Hvordan vokse opp som hindu i Norge?

 • Se flere spørsmål på nettsiden til ”Under samme himmel”

 • Hellig lyd som uttales aum…