Hur stort r steget att g fr n analog till digital skola och hur tar du steget
Download
1 / 19

Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget? - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget?. Bitte Henriksson 20 mars 2012. I en digital skola utvecklar eleverna digital kompetens.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hur stort är steget att gå från analog till digital skola och hur tar du steget?

Bitte Henriksson

20 mars 2012


I en digital skola utvecklar eleverna digital kompetens

Illustration av Futurelabs (2010) definition av digital kompetens ( ur Skolinspektionens litteraturöversikt Dnr 40-2010:5753. Futurelab är en fristående icke kommersiell organisation www.futeurelab.org.uk)


Pedagogik i ständig utveckling!

 • Hur var läget i Västerås?

 • Elevers bästa lärande

 • Pedagogers behov

 • Tillgänglig och modern teknik saknades


Bakgrund

Från

Småskalig verksamhetsnära IT

Via

Teknikstyrd stordrifts - IT

På väg till

Verksamhetsstyrt/anpassat IKT-stöd


Det här behövs!Formulerades vid en workshop 2009

Målbild/vision

1:1 koncept! Hur då?

Lärande och lärresurser! Hur då?

Ekonomiska förutsättningar

Tekniska förutsättningar och avtal

Plan för lärarnas kompetensutveckling

Skolledarrollen! Vad innebär den nu?

Hantering av juridiska frågor

Forskning


Vart ska vi?


Verksamhetens och projektets målbild 2010-2012

Skolan ger varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Nya sätt att tänka kring mötet med eleverna och kring den pedagogiska utvecklingen leder till att fler når målen. Skolan utmanar och inspirerar barn och ungdomar och deras nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.

Lärandet anpassas, avseende lärstil och lärmiljö, till olika elevers behov. Tillgången till IT, annan modern teknik och skolbibliotek ger möjligheter till en anpassningsbar och flexibel pedagogik. Lärandet sker oberoende av tid och rum.


Utvecklingsresan i Västerås

2013

2008

2012

2009

2010

2011

Litet pilotprojekt

Stort pilotprojekt

Uppföljning

Bred utrullning

Ny verksam-hetsmodell

Pilotprojekt iPads


Västeråsmodellen

 • Omvärldsspaning

 • Entreprenöriell strategi

 • Pilotprojekt

 • Team som fångade behov och löste problem

 • Bok

 • Styrning för hållbar utveckling med ordning och reda


Det handlar inte om datorer men tekniklösningar är nödvändiga

 • Trådlöst nät

 • Informationssäkerhet

  • Webfilter

  • Certifikat

 • Mac/PC

 • Användare är egna administratörer

 • Lagring och kommunikation

 • Support och hantering


Lösningar för lärande

 • PIM för alla

 • Utbildning för skolledare och utvalda lärare

  • Tänk OM

  • Innovativa Skolprogrammet

 • Nätverk för att dela erfarenheter och fånga behov

  • Skolledare

  • Lärcoacher

  • Teknikansvariga

 • IKT-mentor


SAMR-modellen

OMDEFINIERINGTekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och arbetssätt, som tidigare var omöjliga att genomföra.

Transformation

MODIFIERINGTekniken bidrar till att uppgifter och arbetssättutformas annorlunda.

EFFEKTIVISERINGTekniken ersätter andra verktyg för att effektivisera funktionellt arbete.

Förbättring

ERSÄTTNINGTekniken fungerar som en ersättare för andra verktyg, utan någon funktionell förändring.


Goda exempel genom pilotskolor och profilskolor

 • Vattna och stimulera för utveckling och lärande

 • Progressiva lärare skapar nya arbetssätt

 • Lär av varandra

 • Mer utbildning för lärare – mer möjligheter i användning

 • Går mot fortbildningsteman


Pedagogisk idé och många små steg


Undersökning bland lärare om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 gav bilden


Fördelar med datorn(elevers uppfattning)


Forskningsprojekt

 • 11 kommuner/skolorganisationer

 • Elevers lärande och utveckling

 • Elevers resultat

 • Lärares roll och arbetssätt

 • Skolledares strategier att leda förändringsarbetet

  http://www.unosuno.blogspot.com/


Erfarenheter under utvecklingsresan har lärt oss:

 • Att viktiga förutsättningar i förändringsarbetet är att lärare får stöd och fortbildning

 • Att det behövs effektiva rutiner för hantering av teknikproblem

 • Att vi har riktlinjer och regler för elevers användning

 • Att vi ständigt arbetar med problemlösning och förbättringar

 • Att strategisk ledning och politik kommer med


Går det att backa?


ad
 • Login