Ülevaade 2002/2003 õppeedukusest ja gümnaasiumi valikainetest - PowerPoint PPT Presentation

Levaade 2002 2003 ppeedukusest ja g mnaasiumi valikainetest
Download
1 / 13

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ülevaade 2002/2003 õppeedukusest ja gümnaasiumi valikainetest. Õppeedukus I – IV klassis. Õppeedukus I – IV klassis.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ülevaade 2002/2003 õppeedukusest ja gümnaasiumi valikainetest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Levaade 2002 2003 ppeedukusest ja g mnaasiumi valikainetest

Ülevaade 2002/2003 õppeedukusest ja gümnaasiumi valikainetest


Ppeedukus i iv klassis

Õppeedukus I – IV klassis


Ppeedukus i iv klassis1

Õppeedukus I – IV klassis

 • I klassis antakse I ja II veerandil sõnalisi hinnanguid meie kooli tunnistusel, millel küsitakse ka lapsevanemate arvamust lapse arengu ja suhtumiste kohta, alates III veerandist toimub hindamine hinnete süsteemis;

 • Algkooli astmes on õpilaste õppeedukus üldjuhul hea ja väga hea;

 • Klassikursuse kordamine on vajadusel soovitatav just selles kooliastmes.


Ppeedukus v ix klassis

Õppeedukus V – IX klassis


Ppeedukus v ix klassis1

Õppeedukus V – IX klassis

 • Paralleelklasside vahel on õppeedukuse tase erinev:

  - klasside komplekteerimisel on aluseks olnud õppeedukus;

  - VI ja VII, IX klasside puhul on kahest komplektist tekkinud kolm (üks klassidest on teistest nõrgem);

  -VIII klassides on jaotus valikainete järgi.


Ppeedukus v ix klassides

Õppeedukus V – IX klassides

 • Suurimad probleemid on VIIc ja IXc klassiga;

 • VII klassis ei toimu klassikollektiivide lõhkumist, vaid moodustatakse õpperühmad valikainete järgi;

 • Nn. keeleklassi enam ei eksisteeri, kõik õpilased saavad võõrkeelt ühesuguses mahus.


Ppeedukus g mnaasiumis

Õppeedukus gümnaasiumis

 • Kokkuvõttev hindamine toimub kursuste (ca 35 tundi) kaupa;

 • Väljalangemine on võimalik õppeaasta lõpus;

 • Õppeedukus sõltub koolikohustuse täitmisest;

 • Hindamissüsteem soosib laveerijaid, puudujaid.


Valikained iii kooliastmes vii ix klass

Valikained III kooliastmes (VII – IX klass)

 • Võimalus on valida 2 õppesuuna vahel:

  • esinemisõpetus;

  • infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT);

 • Alates IV klassist õpivad kõik õpilased arvutiõpetust.


Valikained g mnaasiumi astmes

Valikained gümnaasiumi astmes

 • Gümnaasiumi õpilase koormus peab olema minimaalseslt 32 õppetundi nädalas;

 • Meie koolis on maksimaalne tundide arv 36 õppetundi nädalas;

 • Uute õppesuundade järgi õpivad X ja XI klass;

 • XI klassi valikained määras ära valitud õppesuund;

 • X klassi õpilaste valik oli vaba.


X klassi valikained

X klassi valikained


Xi klassi valikained

XI klassi valikained


Xii klassi valikained

XII klassi valikained


Pilaste p hjendused oma valikutest

Õpilaste põhjendused oma valikutest

 • POSITIIVNE SUHTUMINE

  • Huvitav ja kasulik aine;

  • Vajadus edaspidises elus;

  • Võimaldab mitmekülgsemat arengut

 • NEGATIIVNE SUHTUMINE

  • Igav;

  • Ei lähe tulevikus vaja;

  • Õpetajal puudub kogemus;

 • ETTEPANEKUD

  • Lühendada kursusi;

  • Pakkuda õpilastele välja nn. valikainete paketid.


 • Login