Konekieli
Download
1 / 25

Konekieli - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Konekieli. 00000011. 00000110. 00000000. 00010000. 010001011. 01101100. 10110011. 01011010. 10001010. 00101010. Konekieli. Konekieli on binaarilukuja, jotka prosessori tulkitsee käskyiksi. Konekieli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konekieli' - jodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Konekieli1

00000011

00000110

00000000

00010000

010001011

01101100

10110011

01011010

10001010

00101010

Konekieli

 • Konekieli on binaarilukuja, jotka prosessori tulkitsee käskyiksi


Konekieli2
Konekieli

 • Prosessori suorittaa muistissa olevia konekielisiä käskyjä. (Käskyt ovat käytännössä binaarilukuja).

 • Prosessorin tuntemia käskyjä kutsutaan käskykannaksi.

 • Eri prosessoreilla on eri käskykanta.

  • Esim. Applen koneissa käytetyssä prosessorissa on täysin eri käskykanta kuin PC:n prosessoreissa.

  • Pentium prosessorit sisältävät 80386-prosessorin käskykannan.


Konekieli3
Konekieli

 • Konekielen käskyt ovat yksinkertaisia.

  • Siirtävät tietoa muistin ja rekisterien välillä

  • Käsittelevät bittejä tai 8-64 bittisiä lukuja

 • Uusissa prosessoreissa on mukana matematiikkaprosessori, joka osaa laskea vaativampaa matematiikkaa mm. liukulukulaskentaa.


Konekieli assembler
Konekieli/Assembler

 • Konekielen käskyt ovat lukuja.

 • Assemblerissa eli symboolisessa konekielessä käskyille on annettu nimet

  • Konekieli:

   00000011 00000110 00000000 00010000

  • Assembler:

   MOV AX, [1000]

 • Assembler-ohjelma on käännettävä konekieliseksi ennen käyttöä.


Konekieli assembler1
Konekieli/Assembler

 • Konekieli tarkoittaa prosessorin ymmärtämiä käskyjä.

 • Jokaisella prosessorityypillä on oma konekielensä.

 • Ohjelmat on muutettava konekielisiksi ennen niiden suorittamista.

 • Korkean tason ohjelmointikielillä tehty ohjelma muutetaan konekieliseksi:

  • Kääntämällä ennen ohjelman suoritusta

  • Tulkkaamalla ohjelman suorituksen aikana


K skyn suoritus
Käskyn suoritus

 • Esimerkkinä käsky ADD AX, [1000], joka lisää AX-rekisterissä olevaan arvoon muistipaikassa 1000 olevan luvun.

 • Prosessori lukee käskyn muistista

 • Katsoo, tarvitaanko käskyn suorittamiseen dataa muistista

 • Lukee datan muistista (osoitteesta 1000)

 • Tulkitsee käskyn

 • Suorittaa käskyn mukaisen toiminnan eli yhteen laskun

 • Tallentaa tuloksen eli laittaa summan rekisteriin AX


K skyn suoritus1
Käskyn suoritus

Muisti

 • Luetaan käsky muistista

ohjelma

Prosessori

00000011

00000110

 • Luetaan käskyn tarvitsema data muistista

00000000

00010000

25

82

AX

 • Suoritetaan yhteenlasku

57

+25=82

data

add ax,[1000]

 • Talletetaan tulos

57

1000


Konekieli4
Konekieli

 • Konekieliset käskyt muodostuvat itse käskystä ja operandeista. Esim:

  ADD AX,[1000]

 • Käsky on ADD ja operandit AX ja [1000]

 • Käskyissä on 0-2 operandia.


Konekieli osoitusmuodot
Konekieli, osoitusmuodot

 • Välitön osoitus.

  • Operandi on suoraan jokin luku esim:

   ADD AX, 10 (a=b+10;)

  • Tarkoittaa, että lisätään luku 10

 • Rekisteriosoitus

  • Operandissa kerrotaan rekisteri, jota käsitellään. Esim:

   ADD AX, 10

  • Lisätään rekisteriin AX luku 10


Konekieli osoitusmuodot1
Konekieli, osoitusmuodot

 • Suora osoitus

  • Kerrotaan suoraan käsiteltävän muistipaikan osoite. Esim:

   ADD AX, [1000]

  • Lisätään AX-rekisteriin osoitteessa 1000 oleva arvo.

  • Huomaa hakasulut


Konekieli osoitusmuodot2
Konekieli, osoitusmuodot

 • Epäsuora osoitus

  • Käytetään jotakin rekisteriä kertomaan muistiosoite. Käytössä ovat rekisterit BX, BP, SI, DI. Esim:

   ADD AX, [BP]

  • Lisätään AX-rekisteriin arvo, joka on BP-rekisterin osoittamassa paikassa. Jos BP-rekisterissä on luku 1000, lisätään osoitteessa 1000 oleva luku.

  • Huomaa hakasulut


Konekieli yleisimm t k skyt
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • MOV, siirtää tai oikeammin kopioi tietoa

  • MOV AX, BX kopioi BX-rekisterissä olevan tiedon AX-rekisteriin

  • MOV AX, [1000] kopioi muistiosoitteesta 1000 luvun AX-rekisteriin

  • Huomaa, että tieto kopioidaan toisesta operandista ensimmäiseen


Konekieli yleisimm t k skyt1
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • ADD laskee kaksi arvoa yhteen

 • ADC laske kaksi arvoa ja Carry-bitin arvon yhteen.

 • SUB vähennyslasku

 • SBB vähennyslasku, joka ottaa Carry-bitin mukaan


Konekieli yleisimm t k skyt2
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • INC lisää arvoa yhdellä

  • INC AX

  • INC [1000]

 • DEC vähentää arvoa yhdellä


Konekieli yleisimm t k skyt3
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • Loogiset käskyt

  • AND, OR, XOR suorittavat loogisen operaation kahden luvun bittien välillä.

  • NOT kääntää luvun bitit, nollat ykkösiksi ja päin vastoin


Konekieli yleisimm t k skyt4
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • Loogiset käskyt

 • Siirto ja pyöritys

  • Siirtävät luvun bittejä vasemmalle tai oikealle

  • SHL, SHR siirtävät bittejä. Alkupäähän tulee 0 ja loppupäästä bitti siirretään Carry-lippuun


Konekieli yleisimm t k skyt5
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • MUL kertoo AX tai AL rekisterissä olevan arvon operandin kertomalla luvulla

  • MUL BX kertoo AX ja BX rekisterin arvot keskenään. Tuloksen alemmat 16 bittiä AX rekisterissä ja ylemmät DX rekisterissä

  • MUL BL kertoo BL ja AL rekisterien arvot keskenään. Tulos AX-rekisterissä.

 • IMUL kuten MUL, mutta käytetään etumerkillisten lukujen kertomiseen


Konekieli yleisimm t k skyt6
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • DIV jaetaan DX:AX-rekistereissä tai AX-rekisterissä oleva arvo

 • IDIV kuten div, mutta käytetään etumerkillisillä luvuilla


Konekieli yleisimm t k skyt7
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • Haarautuminen.

 • Normaalisti prosessori suorittaa muistissa olevia käskyjä järjestyksessä. Haarautumisella poiketaan tästä järjestyksestä

 • JMP 1000 hyppää osoitteeseen 1000


Konekieli yleisimm t k skyt8
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • Ehdollinen haarautuminen

  • Haaraudutaan, jos lippurekisterissä on haluttu tai halutut arvot.

  • Esim JZ haarautuu, jos Z-lippu on 1

  • Ehdollisia haarautumiskäskyjä on useita. Monet näistä tarkoittavat samaa. Esim. JE ja JZ ovat sama käsky. Joskus on loogisempaa käytää JZ-käskyä ja muulloin taas JE-käskyä.

 • Kaikista on myös käänteinen versio. Esim. JNZ haarautuu, jos Z ei ole 1


Konekieli yleisimm t k skyt9
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • ja above jz zero set

 • jae above or equal jna not above

 • jb below jnae not above or equal

 • jbe below or equal jnb not below

 • jc carry set jnbe not below or equal

 • je equal jnc carry not set

 • jg greater jne not equal

 • jge greater or equal jng not greater

 • jl less jnge not greater or equal

 • jle less or equal jnl not less

 • jo overflow set jnle not less or equal

 • jp parity set jno overflow not set

 • jpe even parity jns sign not set

 • jpo odd parity jnz zero not set

 • js sign set jnp parity not set


Konekieli yleisimm t k skyt10
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • Ehdollisessa haarautumisessa on merkittävä puute: hyppy voi olla korkeintaan 128 taaksepäin ja 127 eteenpäin.

 • Ongelma voidaan kiertää käyttämällä JMP-käskyä apuna:

Toimiva versio

100 JNE 105

102 JMP 500

105 …

Liian pitkä hyppy

100 JE 500


Konekieli yleisimm t k skyt11
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • CALL aliohjelmakutsu

 • CALL 1200 kutsuu aliohjelmaa osoitteessa 1200

 • Aliohjelmasta palataan RET-käskyllä

 • CALL laittaa seuraavan käskyn osoitteen (ns. paluuosoite) pinoon ja hyppää aliohjelmaan. RET käsky lukee paluuosoitteen pinosta ja hyppää tähän osoitteeseen.


Konekieli yleisimm t k skyt12
Konekieli, yleisimmät käskyt

 • 120 CALL 200

 • 123 …

 • 200 …

 • RET

123


ad