Erőnlét diagnosztika
Download
1 / 33

Erőnlét diagnosztika - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Erőnlét diagnosztika. Humánkineziológia szak MSc I/1. Követelmények. Részt vétel az előadásokon. Írásos feladatok elvégzése. Számonkérés: szóbeli vizsga. Témakörök - tematika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Erőnlét diagnosztika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Er nl t diagnosztika

Erőnlét diagnosztika

Humánkineziológia szak

MSc I/1


Er nl t diagnosztika

Követelmények

Részt vétel az előadásokon

Írásos feladatok elvégzése

Számonkérés: szóbeli vizsga


Er nl t diagnosztika

Témakörök - tematika

 • Bevezetés Az erőnlét fogalma. A fitness, az erőnlét, a fizikai képességek fogalmak és tartalmak közötti azonosságok és különbségek. Általános és specifikus erőnlét.

 • Alapelvek az erőnlét meghatározásában. Normalizáció, normatív értékek. Mérések kivitelezése.

 • Izom felépítése, kontrakciók típusai, jellemzői.

 • A testi erő fogalma, mérése és normatív értékek meghatározása.

 • Állóképesség fogalma, mérése, normatív adatok meghatározása

 • Mozgékonyság fogalma, mérése, normatív adatok

 • Hajlékonyság, ízületi mozgékonyság fogalma, mérése, normatív adatok meghatározása

 • Állásstabilitás fogalma, mérése, normatív adatok

 • Összetett tesztek

 • Sportspecifikus tesztek

 • Mozgássérültek funkcionális tesztjei, skálák, indexek


Er nl t diagnosztika

Mi az erőnlét (fittség)?

Az egyén aktuális fizikai és lelki állapota

Az egyén fizikai és lelki terhelhetőségét mutató változó vagy változók összessége

Meghatározás keresése, leírása és véleménnyel történő ellátása forrás megjelöléssel


Er nl t diagnosztika

Hogyan állapítható meg az erőnlét szintje?

Normatív adatok

Korosztályokra, rasszokra, csoportokra, nemekre vonatkozó átlagok), amelyeket fizikai, pszichológiai, fiziológiai (orvosi, egészségügyi), antropometriai (alkati) tesztekkel mérnek és változókkal (mutatókkal) jellemeznek


Er nl t diagnosztika

Példa:

1 perc alatti felállások-leülések száma

Férfiak

Életkor18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

Kiváló >49 >45 >41 >35 >31 >28

Jó 44-49 40-45 35-41 29-35 25-31 22-28

Átlag feletti 39-43 35-39 30-34 25-38 21-24 19-21

Átlagos 35-38 31-34 27-29 22-24 17-20 15-18

Átlag alatti 31-34 29-30 23-26 18-21 13-16 11-14

Gyenge 25-30 22-28 17-22 13-17 9-12 7-10

Nagyon gyenge <25 <22 <17 <9 <9 <7


Er nl t diagnosztika

ERŐNLÉT

Befolyásoló tényezők

Fizikai

Pszichológiai

Élettani

Alkati


Er nl t diagnosztika

Fizikai erőnlét összetevői

Izomerő

Izom állóképesség

Kardioreszpiratikus állóképesség

Mozgékonyság (agilitás)

Hajlékonyság (flexibilitás)

Testösszetétel


Er nl t diagnosztika

maximális erő

állóképességi erő

gyorsasági erő

Erő

mozgásgyorsaság

gyorsasági állóképesség

rövid távú állóképesség

Sebesség

Állóképesség

középtávú állóképesség

hosszútávú állóképesség

Hogyan mérhető?

Mit jelent?


Er nl t diagnosztika

Az erőnléti mutatók kifejezése

Abszolút érték

Relatív érték

Normalizálás

J. P. Folland Ć T. M. Mc Cauley Ć A. G. Williams

Allometric scaling of strength measurements to body size

Eur J Appl Physiol (2008) 102:739–745


Er nl t diagnosztika

A vizsgálatok (mérések) fő szabályai

Érvényesség (validitás)

Megbízhatóság (reliabilitás)

Tárgyilagosság (objektivitás)

Megismételhetőség


Er nl t diagnosztika

A tesztek fajtái

Tesztbattéria

Több altesztből álló tesztsorozat, amelynek egyesített pontszámát használják fel az egyéni különbségek mérésére

Egyszerű tesztek

Laboratóriumi tesztek

Összetett tesztek


Er nl t diagnosztika

A tesztek leírása

Mit mérünk a teszttel?

Milyen populációnak a legmegfelelőbb?

Eszközök

Végrehajtás leírása

Előnyök

Hátrányok

Kiértékelés

Normatív adatok


Er nl t diagnosztika

 • A tesztek végrehajtásának szabályai

 • A jellemzők (meghatározni kívánt változók) kiválasztása

 • A méréshez szükséges legalkalmasabb módszerek kiválasztása

 • Adatgyűjtés (a mérés lefolytatása)

 • Az összegyűjtött adatok elemzése

 • Döntés meghozatal

 • A meghozott döntések foganatosítása


Er nl t diagnosztika

 • A tesztek lefolytatásával szemben támasztott követelmények

 • Mindegyik teszttel egy tényezőt vizsgálunk

 • A vizsgált személytől ne követeljünk semmilyen technikai ismeretet

 • A vizsgált személyek értsék meg a feladatot és legyenek tisztában a mérés céljával.

 • A tesztek végrehajtásának szigorúan standardizáltnak kell lenni az adminisztrációt, a szervezést és környezeti feltételeket illetően.


Er nl t diagnosztika

 • Tényezők, amelyek befolyásolhatják a mérést (a teszt megbízhatóságát)

 • A hőmérséklet, zaj, páratartalom

 • A vizsgált személy mennyit aludt a tesztelés előtt

 • A vizsgált érzelmi állapota

 • Gyógyszerek szedése

 • Napszak

 • A vizsgált személy által megívott kávé mennyisége

 • Az étkezéstől eltelt idő

 • A mérés környezetének milyensége, minősége

 • A vizsgált személy ismerete és tapasztalata a tesztet illetően.

 • A mérés pontossága

 • A vizsgálati személy motiváltsága a teszt végrehajtásában

 • A bemelegítés megfelelősége

 • A teszt alatt jelenlevő személyek

 • A vizsgálatot végző személy személyisége, ismeretei és jártassága


Er nl tdiagnosztikai vizsg latok kivitelez se

Erőnlétdiagnosztikai vizsgálatok kivitelezése


M r s

Mérés

 • Tervezés

 • Kivitelezés

 • Kiértékelés


A vizsg lat els szakasza tervez s el k sz t s

A vizsgálat első szakaszaTervezés - Előkészítés

 • Kit?

 • Mit (milyen paramétert)

 • Hogyan?

 • Mivel?

 • Mikor?


M r rendszer

Mérőrendszer

 • Mérés objektuma

 • Mérőeszköz

 • Mérési eljárás


Vizsg lati szem ly ek

Vizsgálati személy(ek)

 • Egy személy

 • Csoport

 • Gyerekek!

 • Idősek

 • Nem egészségesek

 • Sportolók


A vizsg lat

A vizsgálat

Keresztmetszeti

Longitudinális

Egyéni

Csoportos


M r eszk z

Mérőeszköz

Kérdés: az eszköz azt a paramétert méri, amire szükségünk van?

 • Előzetes próba (pilot)

 • Kalibrálás

 • Kinyert adatok vizsgálata

 • Vizsgálat előtt ellenőrzés

  A mérőeszköz használatát el kell sajátítani!


Pilot

Pilot

Előzetes vizsgálat, mellyel tesztelhető:

Vizsgálati eljárás

Vizsgálati eszköz

Kiértékelés

Pilot általában kis elemszámú, kis költségigényű

Cél: a mérési eljárás hibáinak kiküszöbölése, eljárás validitásának ellenőrzése, optimális beállítások meghatározása


Vizsg lat megkezd sekor sz beli magyar zat

Vizsgálat megkezdésekor:szóbeli magyarázat

Kivitelezés

 • Mérés célja

 • Mérés lefolyása, időtartama (több alkalom)

 • Terhelés mértéke

 • Mérés veszélyei!!!

 • Kiértékelt eredmények megtekinthetők, mikor?


Vizsg latvezet szerepe

Vizsgálatvezető szerepe

 • Szervezés

 • Kivitelezés megfelelő

 • Kapcsolat a vsz.-el

 • Biztonság

 • Adatok megfelelő rögzítése

  Felelősség!


Vizsg lati szem ly r sbeli nyilatkozat

Vizsgálati személyÍrásbeli nyilatkozat

 • Instrukciót megkapta a vizsgálat lefolyásáról

 • Ismeri a vizsgálat veszélyeit

 • Saját akaratából vesz részt (gyerekeknél szülői engedély)

 • Engedélyezi-Nem engedélyezi a vizsgálat eredményeinek felhasználását, közzétételét


Longitudin lis vizsg lat

Longitudinális vizsgálat

 • Azonos mérőeszköz, beállítások

 • Azonos helyszín

 • Azonos napszak

 • Azonos külső paraméterek (hőmérséklet, stb.)

 • Azonos vizsg.szt.- érintő paraméterek (pl cipő u.a.)


M r si jegyz k nyv

Mérési jegyzőkönyv

 • Vizsgálati személy

 • Vizsgálatvezető

 • Vizsgálat helyszíne

 • Vizsgálat dátuma

 • Mérési eljárás

 • Mérési eszköz

 • Megjegyzések

 • ADATOK

  adatokat mindig el kell külön menteni!


Adatok regisztr l sa

Adatok regisztrálása

 • Digitálisan vagy kézzel

 • Real time, vagy a mérés után

 • megfelelően identifikált filenevek, elérési útvonalak

 • mértékegységek


Ki rt kel s

Kiértékelés

 • Normatív adatok alkalmazása

 • Azonos eljárás? lehet, hogy azonos név, más kivitelezés (pl más időtartam, magasabb lépcsők, más életkor, aktivitási szint, stb.)

 • Ugyanolyan személyekre vonatkozik?

 • Mértékegységek

 • Forrás megbízhatósága

 • Megfelelő program alkalmazása (hozzáférés)


Er nl t diagnosztika

ÁllapotfelmérésTovábbi lépésekedzésmódszerek, rehabilitációTapasztalatokÚj, vagy módosított mérési módszerek

Eredmények alapján következtetések


Etikai k rd sek

Etikai kérdések

 • Önkéntes résztvétel

 • Invazív eljárás

 • Adatok titkossága, kezelése, hozzáférhetősége (csoportos mérés esetén is)


ad
 • Login