การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน) - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 57

  • 181 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน). : กรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. โดย. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง. 3 - 4 สิงหาคม 2549. ปัญหาของข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน). 1. เลื่อนระดับไม่ได้. 2. ไม่มีตำแหน่งให้เลื่อน. http://www.psru.ac.th.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5976228

()

:

3 - 4 2549


5976228

()

1.

2.

http://www.psru.ac.th


5976228

(.20)

http://www.psru.ac.th


5976228

..2547

http://www.psru.ac.th


5976228

20

http://www.psru.ac.th


5976228

20 ()

...

http://www.psru.ac.th


5976228

1. /

2. / /

3.

4.

5. 20

http://www.psru.ac.th


5976228

1. /

http://www.psru.ac.th


5976228


5976228


5976228

.


5976228

2.

/ /

http://www.psru.ac.th


5976228


5976228

  • -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  • -

-

-

-

-

  • -

  • -


5976228

3.

http://www.psru.ac.th


5976228

230

=

1 230

http://www.psru.ac.th


5976228

1. 1

2. 1 230 /

3. = ()

230


5976228


5976228


5976228


5976228


5976228


5976228


5976228


5976228


5976228

.. 2549


5976228

///

()

1

56

2

14

3

18

4

13

5

13

6

4

7

4

8

4

9

9

10

19

11

13

12

8

13

17

14

10

15

15

16

10

17

12

18

26

265

2549


5976228

4.

http://www.psru.ac.th


5976228

http://www.psru.ac.th


5976228

http://www.psru.ac.th


5976228

/

8,9

7,8

7,8

7,8

7-8

7-8

7

7

7

7

7

7


5976228

8,9

7- 8

7- 8

7

7


5976228

7,8

7

7


5976228

/

7 , 8

7 , 8

7

7


5976228

1.

- 7 (1)

- 3 - 6(1)

- 3 - 6 (1)

http://www.psru.ac.th


5976228

2.

- 7 (1)

- 3 - 6 (1)

- 3 - 6 (2)

- 3 - 6 (1)


5976228

3.

- 7 (1)

- 3 - 6 (4)

- 3 - 6 (2)

http://www.psru.ac.th


5976228

4.

- 7 (1)

- 3-6 (1)

http://www.psru.ac.th


5976228

/

7 8 (1)

(2)

(5)

(3)

(7)

- 7 (1)

- 3 - 6(1)

- 3 - 6 (1)

- 7 (1)

-3 - 6 (4)

- 3 - 6 (2)

- 7 (1)

- 3 - 6 (1)

- 3 - 6 (2)

- 3 - 6 (1)

- 7 (1)

- 3-6 (1)


5976228

18


5976228

5.

http://www.psru.ac.th


5976228

2549 - 2552

(...) 2/2549 13 2549

19 (3/2549) 21 2549


5976228

http://www.psru.ac.th


5976228

1. .. ..

2.

-

-

3.

-

-


5976228

4.

-

-

-

http://www.psru.ac.th


5976228

.

http://www.psru.ac.th


5976228

http://www.psru.ac.th


5976228

1.

2. / /

3.

http://www.psru.ac.th


5976228

4.

5.

6.

7.

http://www.psru.ac.th


  • Login