vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom. Prim. Darinka Klančar dr. med. Katedra za družinsko medicino. Namen predstavitve. Posebnosti obravnave bolnika z glavobolom v DM Značilnosti družinske medicine. POSEBNOSTI. Specialist družinske medicine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom' - joben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom

Prim. Darinka Klančar dr. med.

Katedra za družinsko medicino

namen predstavitve
Namen predstavitve
 • Posebnosti obravnave bolnika z glavobolom v DM
 • Značilnosti družinske medicine
posebnosti
POSEBNOSTI

Specialist družinske medicine

Specialist sekundarnega nivoja- nevrolog

hudi nenadni glavoboli

sekundarni glavoboboli

 • diferencialna diagnostika med primarnimi in sekundarnimi glavoboli
 • napotitve
 • dodenje bolnika s kroničnim glavobolom
sposobnosti kompetence dru inskega zdravnika pri obravnavi bolnika z glavobolom
Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika z glavobolom
 • Vodenje primarne zdravstvene oskrbe
 • V osebo usmerjena zdravstvena oskrba
 • Specifičen način reševanja problemov
 • Celostni pristop
 • Usmerjenost v skupnost
 • Celovito oblikovanje modelov
1 vodenje primarne zdravstvene oskrbe
1.Vodenje primarne zdravstvene oskrbe
 • Prvi stik bolnika z zdravstveno službo
 • Odprt, neomejen dostop
 • Reševanje vseh vrst zdravstvenih težav
 • Učinkovita raba virov in sredstev
 • Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva
 • Povezovanje specialnosti - vloga posrednika
prvi stik bolnika z zdravstveno slu bo odprt neomejen dostop
PROBLEMI -OVIRE:

omejevanje (?)

prepogostih

obiskov v ambulanti

PREDNOSTI-KORISTI:

večja verjetnost

odkritja

resne patologije

Prvi stik bolnika z zdravstveno služboOdprt, neomejen dostop
odprt neomejen dostop glavobol
Odprt, neomejen dostop-glavobol
 • klinično zaznanih 40%
 • glavobol ni življenje ogrožujoče stanje
 • pogosto samozdravljenje
 • različno koriščenje zdravstvene službe
re evanje vseh vrst zdravstvenih te av
PROBLEMI-OVIRE

težave pri

prepoznavanju pravega

razlogaza obisk v

ambulanti

PREDNOSTI-KORISTI:

boljši izid oskrbe

Reševanje vseh vrst zdravstvenihtežav
re evanje vseh vrst zdravstvenih te av glavobol
glavobol je pogosto psihosocialna kategorija

slabša opremljenost za reševanje težav-agravacija, somatizacja

ponavljanje preiskav

Napotitev je pogosto

NEUSTREZEN UKREP

Reševanje vseh vrst zdravstvenihtežav- glavobol
primer 1
Primer 1
 • 46-letno bolnico v ambulanto pripelje mož, bolnica je komaj hodi, zato jo podpira, da ne bi padla. Pove je, da je ženo pred dvema urama začela močno boleti glava, tudi bruhala je. Bolnica pove, da je sicer pogosto imela glavobole, a ni iskala zdravniške pomoči, saj se je zdravila s tabletami, ki jih je kupila v lekarni. Današnji glavobol pa je tako hud kot še nikoli, sploh najhujša bolečina v njenem življenju.
u inkovita raba virov in sredstev
PROBLEMI –OVIRE:

najti pravo mero med:

racionalnostjo- “varčevanjem”

in strokovnostjo

PREDNOSTI- KORISTI:

zaščita bolnika pred

nepotrebnimi zdravstvenimi

ukrepi, ki

ne izboljšajo zdravstvenega

stanja

ne večajo zadovoljstva bolnika

Učinkovita raba virov in sredstev
u inkovita raba virov in sredstev glavobol
v večini primerov migrena, tenzijski glavobol

diagnostika in terapija sodi na primarni nivo

pogosto samozdravljenje, zloraba analgetikov

pretirane napotitve in preiskave

posledice “varčevanja”

Učinkovitarabavirov in sredstev-glavobol
sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva
PROBLEMI –OVIRE:

čas

kot omejevanlni

dejavnik pri komunikaciji z

drugimislužbami

slabaorganiziranostslužb

zavračanjeteh služb s

strani bolnika

PREDNOSTI, KORISTI:

razbremenitev zdravnika

boljši izid oskrbe

Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva
povezovanje specialnosti vloga posrednika
PROBLEMI –OVIRE:

bolnik ne izgradi

dovolj zaupanja do zdravnika DM in

zahteva vedno nove preiskave

PREDNOSTI- KORISTI:

bolnik ni vznemirjen

zaradi številnihukrepov zdravstvene službe

večanjezaupanja v svojega zdravnika

Povezovanje specialnosti - vloga posrednika
2 v osebo usmerjena zdravstvena oskrba
2.V osebo usmerjena zdravstvena oskrba
 • Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost
 • Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosa zdravnik/bolnik
 • Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete
odnos osredoto en na posameznika njegovo dru ino skupnost
PROBLEMI –OVIRE:

zlasti pri mlajših

zdravnikih

nevarnost

prevelike klinične

usmerjenosti

PREDNOSTI-KORISTI:

obvladovanje problema

več podpore družine

boljši izid oskrbe

Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost
odnos osredoto en na posameznika njegovo dru ino skupnost glavobol
Neugodna družinska ali delovna situacija pogosto vodi v

somatizacijo

prehod akutnega stanja v kronično bolezen

Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost- glavobol
uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in u inkovitega odnosa zdravnik bolnik
PROBLEMI –OVIRE:

pretirano istovetenje z bolnikom, njegovimi težavami

pretirana navezanost

z obeh strani

možnost deviacij odnosa

PREDNOSTI- KORISTI:

zdravnik inbolnik

imata stabilen način komunikacije,

ki ga z leti razvijata

Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosazdravnik/bolnik
uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in u inkovitega odnosa zdravnik bolnik glavobol
temelj zdravljenja

je ustrezna

komunikacija=anamneza

klinični pregled

kritičnost pri nadaljnih preiskavah

Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosa zdravnik/bolnik- glavobol
zagotavljanje stalnosti kontinuitete
PROBLEMI –OVIRE:

izčrpavanje odnosa,

ponavljanje preiskav

nepotrebno zdravljenje

PREDNOSTI-KORISTI:

zaupanje

lažje obvladovanje

poslabšanja bolezni

Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete
zagotavljanje stalnosti kontinuitete glavobol
Zdravnik mora graditi terapevtski odnos na vključitvi bolnika, vendar ne prepustiti bolniku pobude za terapevtske ukrepeZagotavljanje stalnosti, kontinuitete-glavobol
3 specifi en na in re evanja problemov
3.Specifičen način reševanja problemov
 • Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni
 • Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov
uporaba svojevrstnega procesa odlo anja glede na pogostnost in raz irjenost bolezni
Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni

PROBLEMI –OVIRE: zdravnikovo zanikanje bolezni še bolj veča bojazen pred njo

PREDNOSTI-KORISTI:

pomiritev in izognitev nepotrebnim preiskavam izboljša kvaliteto življenja

uporaba svojevrstnega procesa odlo anja glede na pogostnost in raz irjenost bolezni glavobol
glavobolje nenevarno, pogosto stanje

resna patologija (tumor, SAH, ...) je redkejša

bolnik z glavobolom potrebuje izčrpen pogovor in pregled ob prvem pojavu težav: pomiritev, razlaga , navodila

hišni obisk

Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni- glavobol
so asno obvladovanje akutnih in kroni nih zdravstvenih problemov
PROBLEMI –OVIRE:

uskladitev prioritet

zdravnika DM in bolnika

PREDNOSTI-KORISTI:

ob hkratni obravnavi različnih bolezni bolje urejena terapija

izogib polipragmaziji

reševanje po prioritetah

večanje možnosti preživetja

Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov
so asno obvladovanje akutnih in kroni nih zdravstvenih problemov glavobol
Bolnik z glavobolom potrebuje razlago o koristnosti terapevtskih ukrepov ob poslabšanju bolezni-zlasti ob sočasni obolevnosti- škodlijivi učinki pretirane rabe zdravil

Zdravnik ne sme spregledati resnejše patologije, ki ogroža življenje pogosto težavnega bolnika z glavobolom

Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov- glavobol
4 celostni pristop
4.Celostni pristop
 • Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju
 • Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja
obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju
PROBLEMI –OVIRE:

manjša možnost bolnika

za dovolj kritično sodelovanje

zaradi

neprepoznavanja obrambnih

mehanizmov

PREDNOSTI-KORISTI:

kritičnost pri zgodnjem

odkrivanju prihranijo

nepotrebne stike z

zdravstveno službo

Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju
obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju glavobol
Osveščen bolnik

bo sam prepoznal

poslabšanja

bolezni

in jih znal s

preventivnimi

ukrepi

omiliti

Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju- glavobol
spodbujanje zdravega na ina ivljenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja
PROBLEMI –OVIRE:

težko spremeniti

stereotipe

navade bolnika

PREDNOSTI- KORISTI:

promocija zdravja in

vzgoja za lastno skrb za

zdravje

omili posledice

prepreči prehod v kronično stanje

Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja
spodbujanje zdravega na ina ivljenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja glavobol
Zdravniki in bolniki so preveč pod vplivom ponudbe medikamentozne terapije

Delovne obveznosti in slabi pogoji dela silijo bolnike v stalež

Bolniki so premalo pripravljeni za zdrav način življenja

Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja- glavobol
5 usmerjenost v skupnost
5.Usmerjenost v skupnost

Usklajevanje zdravstvenih potreb posameznih bolnikov in zdravstvenih potreb v skupnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi

usmerjenost v skupnost
PROBLEMI-OVIRE:

bolnik težko sprejme

dejstvo, da so

sredstva omejena

PREDNOSTI-KORISTI:

manj absentizma

manj nepotrebnih

obiskov

Usmerjenost v skupnost
usmerjenost v skupnost1
skupnost praviloma nima posluha za preventivne programe

delovno okolje praviloma nima posluha za preventivne programe

Usmerjenost v skupnost
6 celovito oblikovanje modelov
6.Celovito oblikovanje modelov

Uporaba bio-psiho-socialnega

modela ob upoštevanju kulturnih in bivanjskih razsežnosti

celovito oblikovanje modelov
PROBLEMI –OVIRE:

otežena komunikaciji-

bolnik noče sprejeti

zdravnikovih razlag

PREDNOSTI-KORISTI:

lažje razumevanje

bolnikovega doživljanja

bolezni, njegovih

pričakovanj, strahov,

boljši izid zdravljenja

Celovito oblikovanje modelov
celovito oblikovanje modelov glavobol
Celovito oblikovanje modelov-glavobol
 • Tudi pri bolniku z glavobolom je potrebno upoštevati posebnosti doživljaja bolečine v posameznih kulturnih okoljih
zaklju ek
Zaključek

1.Bolniki z glavobolom so pogosti in lahko najbolj težavni bolniki v ambulanti družinskega zdravnika

2.Glavobol je v več kot 50% samoozdravljeno stanje

3.Dignotika in terapija večine glavobolov sodi na primarni nivo

4.Prehod v kroničnost je slab napovedni dejavnik

zaklju ek1
Zaključek

Obravnava bolnika z glavobolom zahteva od zdravnika veliko naporov pri uveljavljanju njegovih kompetenc

slide42
PRIMUM

NON

NOCERE

preventiva
PREVENTIVA

Enominutno

hitro

približevanje in

razmikanje

vaših

dlani

bo

odgnalo vaš glavobol

ad