Distres plodu.
Download
1 / 15

A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Distres plodu. ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti. A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A.Roztočil, M.Kučera Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava' - joanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Distres plodu.ST analýza fetálního EKG plodu za porodu. Švédské klinické zhodnocení a současné české možnosti a zkušenosti.

A.Roztočil, M.Kučera

Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Kritické stavy v porodnictví 2008,

IKEM, Praha, 6.12.2008


Sou asn situace
Současná situace

 • Přesné stanovení hypoxie plodu za porodu – velká výzva současného porodnictví

 • Současné metody intrapartálního monitoringu plodu přesné nejsou

 • Stetoskop – již historie a muzea porodnictví

 • Kardiotokografie – vysoká senzitivita, nízká specificita stanovení hypoxie plodu

 • Stanovení pH – invazivní metoda stanovující pouze aktuální stav plodu

 • Intrapartální fetální pulzní oxymetrie – nebyl prokázán pokles S.C.

 • ST analýza. Není to ta kýženě hledaná metoda ??


St anal za
ST analýza

 • Studie na zvířatech a lidech – intrapartální hypoxemie mění tvar fetální ekg křivky

  • Zvýšení T vlny

  • Bifazicita ST úseku

 • 2 současně aplikované metody v 1 přistrojí CTG a ST analýza

 • Počítačově zpracovaná data odstraňují pochybnosti v hodnocení výsledků.

 • 2 hlavní cíle metody

  • Odstranění hypoxicko – ischemického poškození mozku plodu

  • Vyloučení „defenzivní medicíny“ – zvyšování porodnické operativy (S.C.)


Klinick potvrzen validity metody
Klinické potvrzení validity metody

 • The Plymouth RCT, Westgate et al, 1993, 2 400 případů, použití CTG + ST snižuje frekvenci C.S. o 46% pro fetální distres bez zvyšování rizika hypoxie novorozence.

 • The European Community descriptive multicenter trial, Luzietti et al, 1999. Použití modelu STAN 8801 – komputerizovaný zisk dat, digitální zisk signálu.

 • The Swedish RCT, Amer Wahlin et al, 2001, průkaz schopnosti CTG + ST snížit frekvenci metabolické acidózy novorozenců

 • 12 Nordic labour wards, Amer Wahlin et al, 2002, identifikace vystavení intrapartální hypoxii pomocí patologie T/QRS poměru.


C le sou asn ch ty n e uveden ch v dsk ch prac
Cíle současných čtyř níže uvedených švédských prací

 • Zhodnotit, zdali rozšíření CTG o analýzu ST úseku zvýší schopnost detekce intrapartální hypoxie a tím možnost adekvátní reakce v případech hypoxie a metabolické acidózy.

 • Analyzovat změny v rutinní porodnické péči po zavedení STAN

 • Test hypotézy, že CTG + ST odhalí případy intrapartální acidózy se stejnou přesností jako CTG + FBS


Paper I prací Stan in clinical practice. The outcome of 2 years of regular use in the city of Gothenburg, Norén et al, Am. J. Obstet. Gynecol, 2006

 • Prospektivní studie, 2 roky

 • STAN S 21

 • 4 830 z 14 687 termínových těhotenství

 • Meziroční nárůst použití STAN: 28,1% - 37,7%

 • Redukce metabolické acidózy z 0,76% na 0,44%

 • Frekvence HIE 0,55%o

 • Frekvence operačních porodů se nezměnila


Paper II prací STAN, a clinical audit: the outcome of 2 years of regular use in the city of Varberg, Sweden, Wellin et al, Acta Obstet . Gynaecol, 2007

 • Analýza zavedení STANu v okresní nemocnici

 • Retrospektivní studie (2004, 2005)

 • 1 875 z 3 193 porodů (59%)

 • Snížení frekvence akutních S.C. z 1,51% na 0,27%..

 • Snížení frekvence S.C. z indikace fetálního distresu z 6,7% na 3,5%

 • Frekvence metabolické acidózy 0,5%.

 • Práce prokazuje vhodnost rutinního použití STAN v okresní, neuniverzitní porodnici


Paper III prací Fetal scalp pH and ST analysis of the fetal ECG as an adjunkt to CTG. A multi-center, observational study, Luttkus et al., J. Perinat. Med., 2004

 • Multicentrická studie 8 univerzitních center

 • Cíl: zhodnocení vztahu mezi pH z hlavičky plodu a CTG + AS jako indikátoru intrapartální hypoxie u plodu porozených v ternímu s poporodní acidózou

 • 6 999 termínových porodů monitorovaných STAN S 21

 • 911 odběrů pH z hlavičky

 • Závěr: CTG + STAN poskytuje přesné informace o intrapartální hypoxii plodu podobné těm získaných stanovením pH z hlavičky plodu.


Paper IV prací Fetal scalp pH and ST analysis of the fetal ECG as an adjunkt to cardiotocography to predict fetal acidosis in labor. A multi-center, case controlled study. Norén et al., J. Perinat. Med. 2007.

 • 8 univerzitních pracovišť

 • Návaznost na předchozí studii – Paper III

 • CTG + STAN identifikuje patologii stavu plodu za porodu obdobně jako stanovení pH z hlavičky plodu ale na konzistentnějším základě.

 • Výskyt CTG + STAN změn je přímo úměrný úrovni acidózy za porodu


Filozofie stan v dsko
Filozofie STAN – Švédsko. prací

 • Nízká specificita CTG záznamu. Získat více informací o nitroděložním stavu plodu, hypoxie

 • Snížení frekvence „zbytečně provedených císařských řezů“.

 • Snížení frekvence hypoxických novorozenců.

 • Kombinace CTG a ST analýzy.

 • Získat informace o stavu oxygenace plodu.

 • Metoda založena na diagnostice hypoxie myokardu.


Filozofie stan v r
Filozofie STAN v ČR prací

 • Odstranit negativa IFPO – mobilita senzoru, dyskonfort pro rodičku, obtížné vstupování hlavičky při zavedeném senzoru.

 • Dlouhodobý monitoring u chronických intrapartálních rizik.

 • Kombinace IFPO a STAN.

 • Posunout se o krok před IFPO.


Sou asn situace v r
Současná situace v ČR prací

 • 10 pracovišť – většinou nedostatečné zkušenosti s metodou.

 • Doba používání STAN – max. 4 roky.

 • Součást vybavení perinatálního centra (Vyhláška MZČR)

 • 2 grantem podpořené projekty IGA MZ ČR – pozitivní závěry.

 • ECPM, Praha 24. – 27.5.2006, sponzorované sympozium fy Neoventa.


Medic nsk z v ry
Medicínské závěry prací

 • Memento: IFPO – spíše pro akutní stavy.

 • STAN – dlouhodobé sledování u rizikových porodů.

 • STAN snižuje % ukončení porodů per S.C. z indikace intrapartální hypoxie plodu

 • Vysoká specificita metody.

 • Kombinace metod – CTG, IFPO, STAN – více informací o stavu plodu.

 • STAN – technicky náročná metoda – nutné další zjednodušení.

 • Další edukace lékařů a porodních asistentek.


A nakonec
A nakonec prací

 • Doba ke stanovení definitivního ortelu nad STAN v ČR ještě neuzrála.

 • Není jednotný názor na metodu na pracovištích se zkušenostmi se STAN a to bez závislosti na typu a velikosti pracoviště.

 • I v Českých podmínkách je možné provedení kontrolované prospektivní srovnávací studie. Námět pro zamyšlení.

 • Bez ní pouze a bez znalosti STAN literatury není možné použití evidence based medicine v oblasti STAN.

 • Zatím jde pouze o českou „dojmologii“.ad