Eva Pilsäter Faxner Utvecklingsdirektör / CIO - PowerPoint PPT Presentation

Eva Pilsäter Faxner
Download
1 / 12

 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eva Pilsäter Faxner Utvecklingsdirektör / CIO. Bärande tankar i Framtidsplanen – med patienten i centrum. Patienten har nära till vården , vet vart man ska vända sig och uppfattar vården som trygg, tillgänglig och tydlig. Patienten kan fritt välja mellan olika vårdgivare.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Eva Pilsäter Faxner Utvecklingsdirektör / CIO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

Eva Pilsäter Faxner

Utvecklingsdirektör / CIO


B rande tankar i framtidsplanen med patienten i centrum

Bärande tankar i Framtidsplanen – med patienten i centrum

Patienten har nära till vården, vet vart man ska vända sig och uppfattar vården som trygg, tillgänglig och tydlig.

Patienten kan fritt välja mellan olika vårdgivare.

Patienten är en medaktörsom är delaktig och kan påverka sin egen vård.

Framtidens patient får rätt vård i rätt tid på rätt plats och vården bedrivs i ett nätverk runt patienten.

Källa: FHS Programkontor SLL


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

Att skapa en struktur som stödjer en småskalig verksamhetsutveckling och patientens delaktighet i vården

Strukturen ska vara stabil, driftsäker och kostnadseffektiv och skapar mervärde i samtliga våra processer.

Utmaningen


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

Strategi?


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

2013-09-16

5

RSIT

Strategi för eHälsa

Från IT till eHälsa

Nationell inriktning

Styrning och samordning

Innovation

Integrationsstrategi

FHS-program,RSIT


M lbild arkitektur

Målbild arkitektur


Framtidens v rdinformation 3r samarbete

Framtidens vårdinformation 3R-samarbete

 • - uppdragsdirektiv

 • - förmågebeskrivning


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

Kompetenslyftet eHälsa

 • Öka eHälsa-kompetens

 • Stimulera verksamhetsutveckling med stöd av eHälsa för att möta framtiden hälso- och sjukvård.


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

 • Lägesrapport t.o.m. 2013-08-22

 • Totalt 3460 dialogseminarier, snitt 8 deltagare80 % kvinnor20 % män

 • 147 Utvecklingsledare121 kvinnor (82 %) 26 män (18 %)

SLSO anställda 77 % kvinnor & 23 % män


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

Hösten 2013

Ett tema för chefer

Statistik och uppföljning mm

Ett tema för medarbetare

ASIH & Geriatrik samt Primärvård

Journal på nätet/Informationssäkerhet

BUP, Habilitering &Hälsa, Vuxenpsykiatri,

Syncentral

Tema 3 Dokumentation och uppföljning


Eva pils ter faxner utvecklingsdirekt r cio

Utvärdering av Kompetenslyftet eHälsa

 • Medarbetares eHälsa-kompetens

 • Oberoende Lärandeutvärdering

 • Nyttokalkyl

 • Effektmål


 • Login