CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ) - PowerPoint PPT Presentation

Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom
Download
1 / 17

 • 354 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ). Konu süresi: 2 Ders saati. Hedefler. Aristo ve Linnaeus ‘un sınıflandırmasını kavramak ve karşılaştırmak. Sistematik birimlerini açıklamak. Sınıflandırmada kullanılan bilimsel kanıtları açıklamak. Sınıflandırmaya çeşitli örnekler vermek.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI(SİSTEMATİK=TAKSONOMİ)

Konu süresi: 2 Ders saati


Hedefler

Hedefler

 • Aristo ve Linnaeus ‘un sınıflandırmasını kavramak ve karşılaştırmak.

 • Sistematik birimlerini açıklamak.

 • Sınıflandırmada kullanılan bilimsel kanıtları açıklamak.

 • Sınıflandırmaya çeşitli örnekler vermek.


Temel kavram

Temel kavram

 • Biyologlar birçok farklı canlıyı , sistematik birimlerini kullanarak belli bir düzen içerisinde sınıflandırırlar.


Kavramlar

Kavramlar

 • Sınıflandırma

 • Sistematik birimleri

 • İkili adlandırma

 • Bölüm

 • Alem

 • Aile

 • Sınıf

 • Şube

 • Aile

 • Takım

 • Cins

 • Tür


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

ARİSTO

 • Aristo tüm canlı formlarının karmaşıklığı

 • gittikçe artacak şekilde olmak üzere bir cetvel

 • üzerinde ya da merdiven üzerinde sıralanabile

 • ceğine inanmaktaydı.Buna daha sonra Scala

 • Natura(Doğanın cetveli) adını verdi.

 • Canlıları bitkiler ve hayvanlar olmak üzere

 • iki kısma ayırmıştır.

 • Aristo’nun geliştirdiği, canlıları dış

 • görünuşlerine göre sınıflandırma yöntemi

 • kullanılan ilk sınıflandırma yöntemidir.

 • Yapay sınıflandırma veya ampirik sınıflandırma

 • da denir. bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar ve

 • hayvanları da karada, suda ve havada

 • yaşayanlar şeklinde gruplandırmıştır

MÖ 384 - MÖ 322


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

Carl Linnaeus

 • Bilimsel sınıflandırmanın temel ilkeleri ilk

 • defa C.Linnaes(1707-1778) tarafından

 • ortaya konmuştur.

 • Linne’nin metodu ikili adlandırma (Binominal nomenclatur) üzerine dayanmaktadır. Her türün iki adı vardır. Birincisi hangi cinse girdiğini belirler ikincisi ise türe özgü olan isimdir. Örneğin Felis leo (Aslan) .Felis ismi cins adı leo ise tür adıdır.

 • Canlıların köken benzerliği ,anatomik özellikleri ,biyokimyasal ve genetik özellikleri bilimsel sınıflandırmanın en önemli kriterleridir.

1707-1728


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

 • Kelebek ile bir kuş aynı sınıfa girmez bu canlıların kanatları embriyonal ve

 • anatomik olarak birbirlerinden farklıdır.Bu tip görevleri aynı kökenleri farklı

 • organlara analog organ denir ve bilimsel sistematikde önemleri yoktur.

Kuş kanadı Kelebek kanadı

İnsan Kedi Balina Yarasa

 • Bir yarasanın kanadı ile bir

 • insanın kolu görevleri bakımından

 • birbirlerine benzemez fakat anatomik

 • yönden organlar birbirlerine benzer

 • ve homolog organlar adını alır.

 • (Görevleri farklı kökenleri aynı)

 • Bilimsel sınıflandırmada bu veriler

 • önemlidir.


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

 • Canlılar arasındaki protein

 • benzerliğide sınıflandırmada

 • kullanılan bilimsel verilerden

 • en önemlisidir.


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ

LATİNCE TÜRKÇE

Kingdom Alem

Phylum Şube

Clasis Sınıf

Ordo Takım

Familia Aile

Genus Cins

Species Tür

 • Sistematikte kullanılan en küçük birim Tür(Species) dür.Türler ortak bir atadan

 • türemiş anatomik benzerlikler gösteren ,birbirleriyle çiftleşip verimli döller

 • oluşturabilen bireyler topluluğudur.


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

(Species) (Genus) (Family) (Order) (Class) (Phylum) (Kingdom) (Domain)

Tür Cins Aile Takım Sınıf Şube Alem Bölüm

Ursus Americanus

Amerikan

Kara ayısı

(Ursus)

(Ursidae)

 • Sınıflandırma birimlerin de

 • tür den aleme doğru

 • gidildikçe canlı sayısı artar

 • benzerlikler ise azalır.

 • Tür’ün alt birimi ise varyete ya da

 • ırkdır.Henüz türleşmemiş bireyler

 • olarakda adlandırılabilir.

 • Türler sabit değildir.Yeni türler var olan

 • türlerin değişmesiyle oluşur.

(Carnivora)

(Mammalia)

(Chordata)

(Animalia)

(Eukarya)


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

ALEM Protista Plantae Fungi AnimaliaŞUBE Protozoa Tracheophyta Mycota ChordataSINIF Rhizopoda Confireae Basidiomycota MammliaTAKIM Amoebina Pinales Agaricales Carnivora

AİLE Amoebidae Pinaceae Agaricus CanidaeCİNS Amoeba Pinus Agaricus CanisTÜR A.proteus Pinus nigra A.campestris C. Lupus

Amip Karaçam Mantar Kurt


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

Bilimsel adlandırma da

1.Cins ismi her zaman büyük harfle başlar , diğer bütün harfler ise küçüktür. Örnek Canis lupus(Kurt)

2.Cins ve tür adları italik olarak yazılır.

Örnek Pinus nigra

3.Cins ismi büyük harfle yazılarak kısaltılabilir.

Örnek A.proteus


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

Modern Bilimsel sınıflandırma

DNA ve RNA analizi sınıflandırma da kullanılan en güvenilir yöntemlerdir. Böylece sınıflandırma için temel kriter olan benzerliklerin ve akrabalığın kesin yolla belirlenmesini olanaklı kılar. Örneğin Afrika da bulunan iki farklı fil populasyonunun aynı türe ait olduğu sanılmaktaydı oysa yapılan DNA çalışmaları onların farklı tür olduğunu ortaya çıkarmıştır. Asya fili ise ayrı bir cins altında sınıflandırılır


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

Canlıların Sınıflandırılması


Canlilarin siniflandirilmasi s stemat k taksonom

HAYAT AĞACI


De erlendirme

Değerlendirme

 • Bilimsel isimlendirme neden latince yapılır

 • Filogenetik (Doğal) sınıflandırma neye denir açıklayınız.

 • Tür kavramı neye denir ve nasıl isimlendirlir.

 • Sınıflandırma kavramları nelerdir canlı sayısı ve benzerlikler

  alt birimlere doğru gidildikçe nasıl değişir açıklayınız.

 • Aristo ve Linne’nin sınıflandırmadaki farklı yöntemleri nelerdir.


 • Login