slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Átláthatósági megállapodások Transparency Internationa l Magyarország

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

tl that s gi meg llapod sok Transparency International Magyarorsz g - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Átláthatósági megállapodások Transparency Internationa l Magyarország. Tartalom. Átláthatósági megállapodások Felek kötelezettségei S zankciók, viták Monitoring Átláthatóság Eredmények Miért jó? Összefoglalás. Közbeszerzések. Hazai közbeszerzések 10%-a teljesen szabályszerű

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' tl that s gi meg llapod sok Transparency International Magyarorsz g' - jirair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Átláthatósági megállapodások

Transparency International Magyarország

tartalom
Tartalom
 • Átláthatósági megállapodások
 • Felek kötelezettségei
 • Szankciók, viták
 • Monitoring
 • Átláthatóság
 • Eredmények
 • Miért jó?
 • Összefoglalás
k zbeszerz sek
Közbeszerzések
 • Hazai közbeszerzések 10%-a teljesen szabályszerű
  • (Korrupció, rossz menedzsment, stratégiai gondolkodás hiánya)
 • Következmények
  • Drága
  • Választók nem bíznak a kiírókban és az ajánlattevőkben
  • Rosszabb minőségű teljesítés
 • Megoldás lehet: átláthatósági megállapodás
  • Kevesebb bürokrácia, több bizalom
tl that s gi meg llapod sok
Átláthatósági megállapodások
 • Transparency International dolgozta ki: újszerű megközelítés
 • A megelőzésre helyezi a hangsúlyt, nem az utólagos ellenőrzésre, megakadályozható a pénzek igazolatlan elköltése
 • Segítséget nyújtkormányok/önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek számára a közbeszerzésekben
 • Növeli a közbeszerzések irántiközbizalmat
 • Hozzájárul a kormányzati folyamatok hitelességéhez
tl that s gi meg llapod sok folyt
Átláthatósági megállapodások (folyt.)
 • Felek
  • központi vagy helyi kormányzati, közigazgatási szerv, vagy állami tulajdonú vállalat. (Ajánlatkérő)
  • a szerződés elnyerésében érdekelt magántulajdonú szervezetek (Ajánlattevők/Kivitelező)
 • Önkéntes elkötelezettség
 • Kölcsönösszerződéses jogokat és kötelezettségeket hoz létre
tl that s gi meg llapod sok folyt1
Átláthatósági megállapodások (folyt.)
 • Minden projektfázist lefed
  • Tervezés, kidolgozás, tenderezés, értékelés, kiválasztás, szerződéskötés, végrehatjtás
 • Elősegítik, hogy
  • Ajánlattevők/kivitelezők tartózkodnak a vesztegetéstől
  • Ajánlatkérők oldalán csökkenek a költségek és a korrupció versenytorzító hatása
aj nlatk r k telezetts gei
Ajánlatkérő kötelezettségei
 • Nem követelhet vagy fogadhat semmiféle előnyt a közbeszerzési folyamat során nyújtott előnyért cserébe,
 • Nyilvánossátesz minden, a beszerzéssel kapcsolatos technikai, jogi és adminisztratív információt,
 • Nem teszi nyilvánossá az ajánlattevő üzleti titkait,
 • A közbeszerzésben részt vevő minden közalkalmazott és külső tanácsadó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tölt ki a beszerzéssel kapcsolatban,
 • Jelentia fenti kötelezettségek megszegésének eseteit, annak gyanúját, vagy kísérletét.
aj nlattev kivitelez k telezetts gei
Ajánlattevő/Kivitelező kötelezettségei

Ígéreta vezető részéről

 • Nem kínál semmilyen előnyt senkinek a közbeszerzési folyamatban nyújtott bármilyen előnyért cserébe,
 • Nem alkot kartellt a beszerzésben érdekelt más felekkel,
 • Nem fogad el semmilyen előnyt,
 • Nyilvánosságra hozza minden ügynöknek és/vagy közvetítőnek fizetett juttatásait (lehetőleg minden ajánlatkérő a pályázatában, de legalább a nyertes).

Különösen kívánatos: a nyertes bizonyíthatóan alkalmazzon etikai szabályokat a cégénél, „világítása” át előzetesen alvállalkozóit, beszállítóit.

szankci k
Szankciók
 • Ajánlatkérő szerződésszegése: hivatalnokok és tanácsadók fegyelmi, polgári vagy büntetőjogi szankciói (pl. áthelyezés, elbocsátás)
 • Ajánlattevő szerződésszegése – az alábbiak kombinációja
  • Szerződéskötés megtagadása vagy a szerződés semmissé nyilvánítása,
  • Ajánlati biztosíték elkobzása,
  • Ajánlatkérő és más ajánlattevők előre meghatározott mértékűkártalanítása,
  • Bizonyos ideig közbeszerzésekből való kizárás.
vit k
Viták

A viták rendezése lehetőleg

 • Nemzetközi – vagy ahol alkalmazható – nemzeti választott döntőbíróságon,
 • ÁM-ban meghatározzák a helyet és az eljárásrendet.
monitor oz s
Monitorozás
 • Hiteles civil szervezet aMonitor
 • Minden projektfázisra kiterjed
 • A monitor szervezet külső, független szakértőket jelölhet ki,
 • Minden féltől független,
 • Költségeitaz Ajánlatkérők és/vagy Ajánlattevők fedezik, (az ÁM révén elérhető megtakarítások nagyobbak, mint a monitorozás költsége)
monitoring folyt
Monitoring (folyt.)
 • Monitornakteljes hozzáférése van minden dokumentumhoz,és részt vesz minden ülésen.
 • Gyanú esetén értesíti
  • Elsőként az Ajánlatkérő szervezet vezetőjét
  • Ha nem orvosolják a helyzetet, az Ügyészséget és/vagy a médiát
 • Befejezés: nyilatkozatot bocsát ki arról, hogy a közbeszerzési folyamat
  • Tisztán, incidensektől mentesen zajlott,
  • Milyen incidensek történetek, azokat hogyan kezelték a felek.
tl that s g
Átláthatóság
 • Teljes átláthatóság:ÁM sikeres tervezésének, végrehajtásának alapja,
 • Minden releváns információ nyilvánossága szükséges,
 • Internet: csaknem ideális platformot biztosít (és alapos ellenőrzésre is lehetőséget ad),
 • Az üzleti titokhoz való hozzáférést korlátozni kell.
eredm nyek
Eredmények
 • Megtakarítások
  • Kolumbiában az eredeti költségvetések 5-60%-kal csökkentek
  • Olaszország: milánói metró költségei 227 m $/km-ről 90 m $/km-re csökkentek
 • Bizalom
  • A megkérdezett ajánlattevők úgy ítélték meg, hogy fair módon vesztettek
  • Pozitív változások a helyi befektetési környezetben
 • Verseny
  • Ajánlattevők száma nő
mi rt j
Miért jó?
 • Átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket
 • Csökkenti a tranzakciók költségeket: a korrupció sincs ingyen, és nem is olcsó. Fair versenyben nyerni vagy veszíteni kevesebbe kerül.
 • A korrupció hosszú távon mindig visszaüt.
 • Öregbíti a vállalat és az ajánlatkérők jó hírnevét.
minden f l sz m ra el ny s az m
Minden fél számára előnyös az ÁM
 • A „Közös fellépés” előnyei az érdekelt felek számára

Ajánlattevő

Ajánlatkérő

 • Növeli a potenciális pályázók körét és az átláthatóságot – csökkenti a költségeket
 • Elősegíti a tisztességes verseny érvényesülését – a legkedvezőbb pályázatot benyújtó ajánlattevő nyer
 • Növeli az ajánlatkérő presztízsét, hitelét
 • Elkerülhetőek a hosszadalmas perek, amelyek gyakran késleltetik a projekt megvalósulását
 • Egyenlő eséllyel indul minden pályázó, így jobbak a piaci pozíciói
 • Negatív jogkövetkezmények kizárása
 • Kenőpénzek megspórolása
 • A cég hírnevének növelése
 • A versenytársak és az alkalmazottak etikus és felelősségteljes magatartásának erősítése

Társadalom

Kormány

Civil szféra

 • Ösztönző a kormányra nézve
 • Erősíti a törvényességet, növeli a politikai stabilitást és a kormány hitelét
 • Növeli a külföldi és a hazai befektetői hajlandóságot
 • Javítja az ország imázsát
 • Hatékonyabb kormányzásra és közbeszerzési eljárásra ösztönöz
 • Nagyobb és jobb hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – úgy mint, egészségügy, oktatás
 • Hatékonyabb rendőrség és jobb jogszabályok
 • A törvények és jogszabályok egységes és hatékony betartatása
 • Jobb szociális ellátás abban az esetben, ha az adófizetők pénzét erre és nem korrupcióra költik
 • Elősegít az átlátható üzleti és állami környezet megteremtését célzó kezdeményezések megvalósítását, és a korrupciós ügyek nyilvánosságát
 • Lehetőség fontos folyamatokban való konstruktív részvételre, azok fejlesztésére
sszefoglal s
Összefoglalás
 • ÁM-ok jelenleg ~ 15 országban működnek(Ázsia, Európa, Latin-Amerika)
 • Sikeres ÁM-ok: Kolumbiától, Pakisztánon át Németországig
 • Szektorok:informatikai rendszerek, közművek, közlekedés, iskolai eszközök, rendőrségi eszközök, turizmus, stb.
 • Működtetésük nem drága
 • Kormányok és üzletemberek is dicsérik
 • Mo-on jelenleg két ÁM előkészítése folyik (Svájci Hozzájárulási Alap és az MNB)
slide18
Köszönjük a figyelmet!

www.transparency.hu

ad