การเรียบเรียงรายงานและการอ้างอิงแหล่งข้อมูล - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 19

  • 70 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การเรียบเรียงรายงานและการอ้างอิงแหล่งข้อมูล. ขั้นตอนการเขียนรายงาน. 1. การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมสารนิเทศ 1.1 การเลือกและการกำหนดหัวข้อรายงาน 1.2 การสืบค้นสารนิเทศ 1.3 การรวบรวมและประเมินสารนิเทศ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเรียบเรียงรายงานและการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5853177


5853177

1.1.11.21.3

2. 2.12.23. 3.1 3.3 3.2 3.4


5853177


5853177

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.33.4 3.5 4. 5.


5853177

(Plagiarism)


5853177

  • -(Author-Date)


5853177

-

(, : )

( , 2545: 72)

(Gibaldi, 1999: 32)


5853177

-

1. ( , 2546 )2. (, 2541: 122-130)3. (2542: 62-65) ......


5853177

(, 2543: 25) (Bruce, trans., 1998)( , 2545)(.. , 2545: 55)( , 2544: 46)( , 2537: 35)( , 2538: 20; 2540: 49)( , 2538: 20; 2538: 109)(Denyer, 1969: 3: 71; 1974: 4: 59-65)


5853177

2 ( , 2531: 27-30) (A. Comrie and L. Comrie, 2001: 209) 3 ( , , 2542: 9)(Anderson, McBeen and Gessin, 1986: 68) 3 ( , 2531: 7)(Hollett and others, 1989: 72-75)


5853177

( , 2542: 195) (, 2536: 85-92)( , 2545: 72-75)(, 2546: 7-12)

(, 2544: 98-104)


5853177

( , 2535: 212; , 2537: 78; , 2542: 320) ( , 2537: 166 ,2536: 49) ( , )(, )


5853177

CD-ROM( , ...:-)Web Site( , 2543: )E-mail( , 2543: )


5853177

-

................................... ( , 2537: 37-38)


5853177

1. 2. 3. 3.1 1 3.2 1 3.3 1


5853177

1 ...............................................

__________________________________________

1 8


5853177

.................... 1.............................................................................................

__________________________________________

1 12


5853177

....................1.............................................................................................

__________________________________________

1


  • Login