Energetski izvori i mineralna bogatstva
Download
1 / 10

ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 417 Views
 • Uploaded on

ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA. Denisa Stefan. Energetski izvori. Izuzetno zna č ajno prirodno bogatstvo ! Ono je i preduslov razvoja industrije i saobra ć aja . Energetski potencijal Srbije je izražen sledećim brojkama :  - ugalj 85%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA' - jin-chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Energetski izvori
Energetski izvori

Izuzetnoznačajno prirodnobogatstvo!

Ono je ipreduslovrazvojaindustrijei saobraćaja.

 • EnergetskipotencijalSrbije je izražensledećimbrojkama: 

  - ugalj 85%

  -nafta i prirodni gas 5%,

  - uran 3% i uljniškriljci

  - hidroenergija i ostaliobnovljiviizvorienergiječine 7%.

 • Brutopotrošnjaenergije u Srbiji:

  - ugalj 49%

  - nafta 29%

  - prirodni gas 15%

  - hidroenergija 7%


Ugalj
UGALJ

 • Strukturabilansnihrezerviuglja je:

  - lignit 94%,

  - mrko-lignitski 5%

  - mrki 0,6% i kameni 0,4%

 • Proizvodnja u Srbiji:

  - lignit 98,5%

  - mrki 1% i kameni 0,2%.


Nafta zemni gas i uljni krljci
NAFTA,ZEMNI GAS I ULJNI ŠKRLJCI

 • Proizvodnjanafteigasa u Srbijiali ne dovoljnozasvepotrebe.

 • Naftniškriljcisadržeoko 10% nafte, a rezerve se procenjujunaoko 2,3 mil. tona.

 • Savremeni načinživotapodrazumevaušteduvremena, novca i razvijenuekološkusvest.

 • Prirodni gas je najpopularnijiizvorenergijedanas u svetu.

 • Aktuelnitokovinasvetskomtržištuenergenataukazujunarastućuulogu i značajprirodnoggasa.


Potro nja gasa
Potrošnja gasa

 • Procenjena potrošnjagasazaSrbiju u milijardamakubika:


Hidroenergetski potencijali
Hidroenergetskipotencijali

 • Po brojurekainjihovomvodnompotencijunalazimo se izaNorveške, nanivousmofrancuskih, švedskih iitalijanskih.

 • Proizvodnja je oko 65,5 milijardi KWh

  65% slivCrnogmora

  28% slivJadranskogmora

  7% slivEgejskogmora

 • Termalnevode


G eotermalne energije i s un eve energije
Geotermalneenergijeisunčeve energije

 • Geotermalnaenergijaozesluzitizagrejanje, alimozesluziti I zaostaleniskotemperaturneprocese, zaterapeutskesvrhe I rekreaciju

 • Srbijaraspolazevelikimbrojemsuncanihdana u tokugodine, sto je preduslovzakoriscenjesolarneenergijekaoenergetskogresursa.

 • Upotrebomsamo 1% od dostupneenergijeSuncazadovoljile bi se sveenergetskepotrebeZemlje u 21-om veku


Mineralno bogatstvo
MINERALNO BOGATSTVO

 • Prinjihovomkorišćenju tokomvremenaonase iscrpljuju

 • Raspoložive količine suograničene

 • Metalične i nemetalične mineralnesirovine:bakar, olovo, cink, magnezit, kvarc


Rude gvo a i obojeni metali
Rude gvožđa i obojeni metali

 • U Srbiji ne postojiviše nijedan rudnikgvožđa

 • Od obojenihmetalanaprostoruSrbijejavljaju se

 • bakar

 • antimon

 • olovo

 • cink

 • bizmut

 • magnezijum

 • -itijum

 • Najznacajnijilaki metal je aluminijum.


 • U proizvodnjiolovo-cinkane rude Srbijaimadugutradiciju.

 • Iz rude bakra se kaosekudarniproizvodidobijajuzlato, srebro,molibden,selen, platina I paladijum.

 • Izolovocinkove rude-zlato,srebro,kadmijum,pirit I piritin.


ad