Teamdagen Plattelânsprojekten 27 en 28 juni 2011 Op weg naar de streekagenda - PowerPoint PPT Presentation

Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda
Download
1 / 59

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teamdagen Plattelânsprojekten 27 en 28 juni 2011 Op weg naar de streekagenda. Arie Meulepas 27 juni 2011. Inhoudsopgave. Plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant: - huidige situatie - veranderingen Onderzoek succesfactoren: - onderzoek - drijfveren - succesfactoren

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Teamdagen Plattelânsprojekten 27 en 28 juni 2011 Op weg naar de streekagenda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda

Teamdagen Plattelânsprojekten 27 en 28 juni 2011 Op weg naar de streekagenda

Arie Meulepas

27 juni 2011


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

 • Plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant:

  - huidige situatie

  - veranderingen

 • Onderzoek succesfactoren:

  - onderzoek

  - drijfveren

  - succesfactoren

 • Adviezen Streekagenda Friesland

  - beschouwing streekagenda

  - project / proces

  - competenties


Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling

 • Integrale aanpak : leefbaarheid in de kernen, natuur, landschap, (verbrede) landbouw, recreatie & toerisme, water, cultuurhistorie

 • Geïntegreerde aanpak (gebiedsgericht)

 • Bottom-up

 • Taken gemeente:

  - kaderstelling: waar welke functies

  - accomoderen/faciliteren initiatieven

  - gemeentelijke projecten

  - regionale projecten

 • Wicked problem


Tendensen plattelandsontwikkeling

Tendensen plattelandsontwikkeling

 • Stoppers in de landbouw

 • Platteland in relatie tot de stad

 • Stedelingen willen recreëren op platteland

 • Secundaire EHS/landschap

 • Wateropgaven

 • Krimp en leefbaarheid

 • Europees landbouwbeleid


Plattelandsontwikkeling in noord brabant

Plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant

 • Schets huidige situatie

 • veranderingen en dilemma’s


Plattelandsontwikkeling in noord brabant1

Plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant

 • Eenduidige, gecoördineerde aanpak: Programma Landelijk Gebied

 • Organisatiebrede, provincie-uniforme aanpak

 • Volle breedte van de thema’s: natuur, landschap; PMJP is sturend

 • Aansturing regionale commissies, bestuurscommissies landinrichting, gebiedsmakelaars, PG-s Leader, streekmanagers, DLG, Vastgoed, subsidies


Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda

Gecoördineerde uitvoering door Programma Landelijk Gebied: overleg en besluitvorming

Extern

Intern

Gedeputeerden

PS

POC

Advies

Bestuurlijk

Van

Heugten

Van Haaften

Jacobs

Van Vught

Essed

GS

PVUR

Klankbord

Advies

VZ-

overleg

Beleidsoverleggen

XXXXX

DR

Grond

X vz (XXX)

ROH

Directeur

Derks

dir. lid

Visschers

ECL

Directeur

Bloem

dir. lid

Middel-

kamp

E&M

pm

MID

Directeur

Schulpen

SCO

Directeur

Doore-

malen

BOG

MT’s

Opdrachtgeversberaad

9 Gebiedscie’s

Besluitvorming

Programmamanagement

Grond

Adviesteam

grond

OOG

Bureauhoofden

IBU

(incl. BTP)

Strategisch

 • Doorkijk langere termijn

 • Relatie en bijstelling beleid

 • Evalueren met PS, partners

 • Communicatie/processtrategieProgrammering: pMJP-gMJP

 • Monitoring/voortgangsrapportages

 • Evaluaties/bijsturing

 • Organisatie subsidieloket

 • Organisatie-ontwikkeling/training

 • Faciliteren gebiedscommissies

 • Organiseren besluitvormingsproces

 • Uitvoering projecten

 • Subsidieverlening

 • SMLG

 • Rapportages

 • Subsidies

Communi-catie

Ambtelijk

Clustercoördinatoren

Tactisch

Regiegroep

Vastgoed

ATP

Operationeel

 • Coördinatie van het proces

 • RO

 • Vastgoed

 • Natuur

 • Water

 • Landbouw

 • Communica- tie

 • Bedrijfsvoe- ring

 • Leefbaar- heid

 • Cultuurhis- torie

 • Recreatie/ toerisme

Kernteam

LOG’s

Gedele-geerd op-drachtgevers-overleg


Processen en functionarissen

Processen en functionarissen

 • Gebiedscoördinator/secretaris

 • Gebiedsmakelaar

 • Streekmanager

 • Projectleiders/contactpersonen

 • Secretaris PG

 • Grondverwervers

 • Subsidieverleners


Pmjp samengevat

PMJP samengevat


Saillante punten inhoud

Saillante punten inhoud

 • Megastallen

 • Aankoop EHS-gronden

 • Hydrologisch herstel

 • Bezuinigingen ILG

 • Idops


Waarom veranderen het gaat toch goed

Waarom veranderen?Het gaat toch goed?

 • 9 gebiedsopgaven structuurvisie

 • Meer betrokkenheid burger, ondernemer

 • Niet van boven opgelegd

 • Minder budget

 • Bestuurlijke drukte


Netwerken met energie

Netwerken met energie?

 • Provincie ondersteunt 9 gebiedsopgaven, integrale aanpak

 • Daarnaast kunnen gebieden/netwerken zelf aangeven een integrale aanpak te entameren; provincie –onder voorwaarden- bereid te ondersteunen


Dilemma s

Dilemma’s

 • Extern: wel of niet gebiedsdekkend

 • Verhouding met grote opgaven

 • Intern: sectorale of gebiedsgerichte opstelling? Opnieuw integraal programma?

 • Verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Welke rollen komen terug?

 • Projectmatige sturing vs. alliantiemanagement?


Onderzoek waarom zijn deze gemeenten zo succesvol

OnderzoekWaarom zijn deze gemeenten zo succesvol?

 • 36 gemeenten telefonisch; 18 gemeenten gesprek

 • Workshop 17 maart

 • Enkele publicaties

 • Pierre van Amelsvoort


Vraagstelling

Vraagstelling

 • Waarom investeren sommige gemeenten zo sterk in plattelandsontwikkeling? Wat zijn de drijfveren?

 • Wat onderscheidt succesvolle gemeenten bij de wijze waarop ze dat doen van andere gemeenten? Wat doen zij anders? Doen ze iets anders?

 • Welke verbeterstrategieën zijn -mede op basis hiervan- te formuleren? Hoe kan het met minder kosten?


1e vraag

1e vraag

 • Waarom investeren sommige gemeenten zo sterk in plattelandsontwikkeling? Wat zijn de drijfveren?


Waarom drijfveren

Waarom? Drijfveren

 • Functies (landbouw, natuur, enz.) zitten elkaar in de weg

 • Leefbaarheid onder druk, krimp

 • Bewoners en gebruikers vooral zelf laten bepalen en uitvoeren

 • Recreatief aantrekkelijk buitengebied

 • Natuur en landschap als inspiratie en uitgangspunt

 • Combinaties van voorgaanden


Voorbeelden nijefurd en noord beveland

Voorbeelden: Nijefurd en Noord-Beveland

 • Nijefurd ca. 10.955 inw. en 96.61 km2: 113 inw./km2

 • Noord-Beveland 7327 inw. en 86,07 km2: 85 inw./km2

 • Toeristisch-recreatief sterk gegroeid, florerend

 • Krimp, leefbaarheid, cultuurhistorie, natuur, landschap, landbouw

 • Jaarlijks forse gemeentelijke investeringen (1- 1,5 mln. euro)

 • Gemeente als verlengstuk van gemeenschap

 • Visie samen met gemeenschap opgesteld

 • Meerwaarde helder; op lokaal niveau en voor individuele ondernemers

 • Politiek niet betwist: iedereen koestert de kip met de gouden eieren


Voorbeelden winterswijk en ooststellingwerf

Voorbeelden: Winterswijk en Ooststellingwerf

 • Winterswijk: 29.026 inw. (23.650 in de plaats Winterswijk), 137,77 km2:ca. 171 inw./km2.; 9 buurtschappen

 • Ooststellingwerf: de oppervlakte is 224,16 km2. De gemeente heeft ca. 26.288 inwoners. Dat is 117 inw./km2

 • Winterswijk: Nationaal landschap Winterswijk

 • Ooststellingwerf: het Fochterloerveen en het Drents/Friese Wold

 • Integrale opgaven: natuur en landschap, recreatie & toerisme, landbouw, krimp, leefbaarheid

 • Beide gemeenten team plattelandsontwikkeling: alle disciplines hierin (RO, milieu, recreatie & toerisme, economie, leefbaarheid) hierin opgenomen

 • Jaarlijks forse investeringen van gemeenten, ca. 1 mln.

 • Opgaven deels sterk bepaald door natuurlijke omgeving en rijksstatus en deels politiek bestuurlijk bepaald

 • Meerwaarde in zekere mate bepaald door politiek


Voorbeelden deurne en gemert bakel

Voorbeelden: Deurne en Gemert-Bakel

 • Deurne: 31.536 inw. en 118 km2: 267 inw./km2

 • Gemert-Bakel: 28.751 inw. en 123,62 km2: 232 inw./km2

 • Gemeenten met veel en krachtige landbouw in combinatie met natuur (Deurne: Peelvenen, Gemert-Bakel: Stippelberg)

 • Functies die elkaar in de weg zitten, landbouw, milieu, natuur, gezondheid

 • Krachtige bestuurder die kiest voor offensieve aanpak

 • Beide gemeenten investeren fors in aanpak

 • Naast eigen middelen veel in aanpak BIO/RvR

 • Meerwaarde helder, maar politiek sterk beïnvloed

 • Stedelijke functies en problematiek wedijveren om politieke aandacht


2e vraag

2e vraag

 • Wat onderscheidt succesvolle gemeenten bij de wijze waarop ze dat doen van andere gemeenten? Wat doen zij anders? Doen ze iets anders?


3 opstapjes

3 opstapjes

 • Wicked Problem

 • Meerwaarde

 • Succesvolle gemeenten, modellen


Plattelandsvernieuwing wicked issue

Plattelandsvernieuwing: ‘wicked issue’

 • Complex, veel factoren

 • Factoren ontwikkelen zich verder

 • Onderlinge beïnvloeding

 • Spanning tussen factoren: tegengestelde belangen en belangengroepen

 • Oplossing van de ene factor leidt tot nieuwe problemen of verergering van andere

 • Zijn nooit helemaal te elimineren, wel aan te pakken

 • Try and error, al doende leren

 • Er is geen set van oplossingen

 • Elk probleem is uniek


Wat is succesvol maatschappelijke meerwaarde

Wat is succesvol: maatschappelijke meerwaarde!

Elke succesvolle organisatie moet meerwaarde bieden

Meerwaarde voor bewoners, gebruikers en bedrijven

Meerwaarde plattelandsontwikkeling bij gemeenten:

op gemeentelijk niveau functies en inrichting in evenwicht en op juiste plek: waardering door anderen

zelf oppakken van (eigen) gemeentelijke taken

mede invullen van rijks- en provinciale taken

stimuleren en accomoderen individuele initiatiefnemers

ketenregie: co-creatie


Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda

Externe oriëntatie

met interne effecten

Fase 5

OMGEVING

Omgeving

realisering

omgevings-

gerichte

sturing

Interne bedrijfsvoering

met externe effecten

Fase 4

KLANT

Sturing op

kwaliteit en

cultuur

Fase 3

PRODUCT

Product,

output- en

prestatie-

sturing

Fase 2

PROCES

Ontwikkeling

planning &

control-

cyclus

Fase 1

INPUT

Sturing

op

activiteiten

Modelmatige benadering van succesvolle gemeenten uit de literatuur

Ontwikkelfases in relatie tot opdracht


Wat onderscheidt succesvolle gemeenten

Wat onderscheidt succesvolle gemeenten?

 • Leiderschap, visie en externe oriëntatie

 • Organisatie op orde

 • Cultuur


Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda

Leiderschap, visie en externe oriëntatie

Organisatie op orde

Cultuur


Wat onderscheidt succesvolle gemeenten leiderschap visie en externe ori ntatie

Wat onderscheidt succesvolle gemeenten: leiderschap, visie en externe oriëntatie

 • Er is een bestuurder (geweest) die het College en de Gemeenteraad heeft overtuigd

 • Er is een visie op plattelandsontwikkeling

 • De visie is mede extern (bewoners, ondernemers, gebruikers, maatschappelijke partijen) tot stand gekomen


Wat onderscheidt succesvolle gemeenten organisatie op orde

Wat onderscheidt succesvolle gemeenten: organisatie op orde

 • Er is een wethouder (burgemeester) die het herkenbaar in zijn portefeuille heeft

 • Er is voldoende ambtelijke capaciteit; interne coördinerende organisatiestructuur

 • Vast bedrag in de programmabegroting


Wat onderscheidt succesvolle gemeenten cultuur

Wat onderscheidt succesvolle gemeenten: cultuur

 • Pro-actieve, ontwikkelingsgerichte cultuur

 • Oplossingsgericht, dienende overheid

 • Integrale, gebiedsgerichte aanpak


Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda

Leiderschap, visie en externe oriëntatie

Organisatie op orde

Cultuur


3e vraag

3e vraag

 • Welke verbeterstrategieën zijn -mede op basis hiervan- te formuleren? Hoe kan het met minder kosten?


Tendensen financi n

Tendensen financiën

 • ILG-budgetten bezuiniging en soms al ver besteed

 • Provincies houden regie en dus ook financiën?

 • Europese middelen plattelandsontwikkeling meer mogelijkheden (Interreg, Life+)

 • Middelen GLB ???

 • Gemeenten bezuinigen

 • Gemeentelijke vastgoedbedrijven wisselend/ in mineur

 • Op zoek naar verdienmodellen!


Teamdagen plattel nsprojekten 27 en 28 juni 2011 op weg naar de streekagenda

 • Effectiever en efficiënter werken

 • Goedkoper aanbesteden

 • Subsidie(s)

 • Samenwerking (met andere gemeenten)

 • Ander financieringsinstrument

 • Zelfsturing

Minder

kosten

voor de

gemeente/

organisatie

 • Ander ontwerp op project-/programma-

 • niveau

 • Slim combineren op projectniveau:

  • veelal ondernemer die investeert

  • in het project wordt het (terug)ver- diend

  • ander ontwerp (tijd, hoeveelheid, kwaliteit)

  • zoeken van combinaties op project-

  • niveau (overheidsdoelen worden

  • ‘meegenomen’)

Geen opbrengstmogelijkheden

Opbrengstmogelijkheden

 • Ander ontwerp op gebieds-niveau

 • Collectief/gebiedsgericht:

  • overheid investeert in een

  • gebied/programma

  • via een collectief systeem

  • terug te verdienen

  • (heffing/aandelen)

  • middelen komen later terug

  • (soms meteen)

  • zoeken van combinaties op

  • gebiedsniveau

 • Business as usual

 • niks mis mee als budget voorradig is

Dezelfde

kosten

voor de

gemeente/

organisatie


Ander financieringsinstrument subsidies

Zelfde plannen, zelfde ontwerp, andere financiering voor het zelfde doel

Soms andere financier, soms andere overheidspartij

Ander financieringsinstrument, subsidies

 • Effectiever en efficiënter werken

 • Goedkoper aanbesteden

 • Subsidie(s)

 • Samenwerking (met andere gemeenten)

 • Ander financieringsinstrument

 • Zelfsturing

Minder

kosten

voor de

gemeente/

organisatie

Geen opbrengstmogelijkheden

Opbrengstmogelijkheden

Dezelfde

kosten

voor de

gemeente/

organisatie


Ander financieringsinstrument subsidies1

Ander financieringsinstrument, subsidies

 • Streekrekening

 • Erfpacht i.c.m. institutionele belegger

 • Natuurcompensatie binnen de EHS gebundeld inzetten

 • Sponsoring

 • Inwonersbelasting

 • Europese subsidies (LIFE+, Interreg)

 • Aansluiting zoeken bij middelen nieuw bestuursaccoord provincie


Ander ontwerp op projectniveau

Slim combineren op projectniveau:

veelal ondernemer die investeert

in het project wordt het (terug)verdiend

ander ontwerp (tijd, hoeveelheid, kwaliteit)

zoeken van combinaties op projectniveau (overheidsdoelen worden ‘meegenomen’)

naarmate je meer beleidsruimte toestaat is er meer bereidheid, meer mogelijk

Ander ontwerp op projectniveau

Minder

kosten

voor de

gemeente/

organisatie

Ander ontwerp op

projectniveau

Geen opbrengstmogelijkheden

Opbrengstmogelijkheden

Dezelfde

kosten

voor de

gemeente/

organisatie


Voorbeelden slim combineren

Voorbeelden slim combineren

 • Woningen in de EHS/landgoederen

 • Melkveehouder, extensief beweiden (100 + 100 ha), theeschenkerij

 • 300 producten in cafetaria

 • Recreatie-sector

 • Tijdelijke bestemmingen:

  - windmolens

  - kersenteelt


Ander ontwerp op gebiedsniveau

Collectief/gebiedsgericht:

overheid investeert in een gebied/programma

via een collectief systeem terug te verdienen (heffing/aandelen/verkoop)

middelen komen later terug (soms meteen)

Zoeken van combinaties op gebiedsniveau (wonen, natuur, landschap,recreatie, energie, werken)

Ander ontwerp op gebiedsniveau

Minder

kosten

voor de

gemeente/

organisatie

Geen opbrengstmogelijkheden

Opbrengstmogelijkheden

Ander ontwerp op

gebiedsniveau

Dezelfde

kosten

voor de

gemeente/

organisatie


Voorbeelden ander ontwerp op gebiedsniveau

Voorbeelden ander ontwerp op gebiedsniveau

 • Toeristenbelasting

 • Ruimte voor Ruimte/Knooperven/BIO

 • Energielandschap


Alliantie management co creatie

Alliantie-management, co-creatie

 • Combinaties!

 • Kracht van omgeving(spartijen) benutten

 • Goed nagaan wat je zelf kunt; wat kan de omgeving doen

 • Wisselende allianties

 • Regie

 • Gezamenlijk uitvoeren


Tot slot relatie succesfactoren

Tot slot: relatie succesfactoren

 • Ontwikkelingsgericht (welke meerwaarde levert de ontwikkeling op?)

 • Creativiteit

 • Oplossingsgericht

 • Stimuleer ondernemerschap/innovaties

 • Ga overleg met partijen aan

 • Denk over sectoren heen


Op weg naar streekagenda s

Op weg naar streekagenda’s

 • Wat wil Provincie Friesland bereiken?

 • Hoe?

 • Het middel streekagenda

 • Wat is een streekagenda?

 • Project / Proces

 • Wat moet je daarvoor kunnen?

 • Adviezen aan/tbv de organisatie


Wat wil provincie friesland bereiken

Wat wil provincie Friesland bereiken?

 • Voorzieningen/leefbaarheid op platteland op peil houden: voorzieningen spreiden, multifunctionele centra, digitale mogelijkheden; koppeling met sociaal-culturele identiteit.

 • Innovatie, kennis, werkgelegenheid, recreatie & toerisme;

 • Verbetering/vernieuwing woningvoorraad

 • verkeersveiligheid, duurzaamheid, landschappelijke inpassing van infrastructuur, openbaar vervoer,fietsbeleid; combinatievervoer op m.n. het platteland

 • natuur, weidevogels en ecologische verbindingszones. De zorg voor de Friese natuur en het landschap

 • duurzame, innovatieve en concurrerende landbouw

 • duurzame energiebronnen decentrale energieopwekking;

 • duurzaamheid /winstgevende economische activiteiten ‘biobased economy’;


Uitspraken over hoe

Uitspraken over hoe?

 • De provincie kiest meer dan voorheen voor flexibele werkwijzen, zoals programma- en projectmanagement, integrale beleidsagenda’s, interactieve ‘koöperatieve’ beleidsprocessen, gebiedsgericht werken via streekagenda’s, tijdelijke structuren en (ontschotte) fondsen

 • brede gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals rond de Centrale As en de N-381

 • gemeenschappelijke strategische dynamische agenda’s. Die kunnen provinciebreed zijn, maar ook tussen provincie en enkele gemeenten. Essentieel is dat ze samen met anderen worden opgesteld. Het zullen ‘levende’ agenda’s zijn en frequent aangepast: b.v. de beleidsagenda krimp, de streekagenda’s die we tot stand willen brengen in de diverse Friese regio’s en de samenwerkingsagenda’s met de grote kernen in Fryslân;

 • Voor alle regio’s in Fryslân zullen in 2015 Streekagenda’s tot stand gebracht zijn;

 • de provincie zal burgers en organisaties de ruimte geven om eigen initiatieven te ontplooien. Vertrouwen als sleutelwoord: mei-inoar;


Streekagenda

Streekagenda

 • Niet strak gedefinieerd/gebiedsagenda

 • Manier om samen te werken, vaak gericht op uitvoering

 • Gebiedsgericht, integraal, samenhang

 • Tijdsvak

 • Partners wel/niet overheid


Reeks top down bottom up

Reeks top down –bottom up

 • Overheid kadert alles strak en sectoraal af en subsidiekader, sectoraal, middelsubsidies;

 • Overheid kadert minder (sectoraal) af, doelsubsidies;

 • Overheid heeft ontwikkelingsgericht kader en bepaalt in overleg hoe middelen worden ingezet;

 • Ontwikkelingsgericht beleidskader, beleidsruimte en middelen worden door gebied/dorp/alliantie ingezet.


Samenwerken organisatie

Samenwerken/organisatie

 • 1 doel, omvang, reikwijdte

 • 2 bevoegdheden/verantwoordelijkheden

 • 3 processen

 • 4 relatie(s)


Streekagenda s in soorten

‘Project’

Vooral overheidsdoelen en overheden

Provincie bepaalt reikwijdte, wie meedoet en spelregels

Efficiency, opdrachtgever- opdrachtnemerschap, sturen op projecten

‘Proces’

Overheidsdoelen en maatschappelijke partijen

Gezamenlijk bepalen wie meedoet, wat de reikwijdte is en wat spelregels zijn

Effectiviteit, draagvlak, alliantiemanagement

Streekagenda’s in soorten


Vooronderstellingen

‘Project’

Geen twijfel over doelen en resultaat

Partners aanwezig

Budget aanwezig

Doorzettingsmogelijkheid

Kennis voorhanden

Maatschappelijk draagvlak

‘Proces’

Doel helder, resultaat flexibeler

Budget beperkt

Niet afdwingbaar

Gebiedskennis nodig

‘Drive’ zelfsturing

Vooronderstellingen


Hoe zet je het op

‘project’

Overleg tussen overheden:

- reikwijdte/doel

- programma/projecten

- bestuursconvenant

Uitvoeringsorganisatie optuigen

Sturen en monitoren

Streekhuis als gezamenlijk kantoor en subsidieloket

‘proces’

Starten gebiedsproces:

- initiele doelen

- onderzoeken partners

- doelen /reikwijdte

- samenwerkingsvormen

Uitvoeringsorganisatie flexibeler: wisselende allianties

Streekhuis: ontmoetingsplek

Hoe zet je het op?


Sleutelwoorden

‘Project’

Efficiency

Projectmatig werken

Sturen op projecten

Uitvoeringsorganisatie

Meer top down

Overheidsgericht

‘Proces”

Inspiratie, vernieuwing

Alliantie-management

Verdienmodellen

financieringsconstructies

Draagvlak

Meer bottom up

Sleutelwoorden


Competenties

‘Project’

Projectmatig werken (sturen op tijd, geld, kwaliteit, risico’s)

Intersectoraal denken

Creativiteit binnen projecten

Kennis van gebied,

Kennis van samenwerkingspartners

Vertrouwen

Communicatieve vaardigheden

Teamplayer

‘Proces’

Belangen managen, onafhankelijke rol

Schakelen tussen doelen, concepten en partijen

Intersectoraal denken

Creativiteit

Inspirerend, oplossingsgericht

Vernieuwend

Verbindend

Communicatieve vaardigheden

Gebiedskennis

Kennis van financieringsconstructies

Competenties


Onderling verhouding tussen onderdelen

Onderling verhouding tussen onderdelen

 • Streekagenda / streekvisie als kapstok

 • Gebiedsprocessen rondom infra-projecten

 • Uitvoeringsprojecten DLG

 • Plattelandsprojekten

 • Subsidieverlening


Streekcommissie

‘Project’

Keuze maken!

Geen verantwoordelijkheden overdragen: afstemmen/gezamenlijk programmeren en monitoren/ draagvlak bevorderen.

Wel verantwoordelijkheden overdragen: rechtspersoon; eigen budgetten, vastgesteld uitvoeringsprogramma enz.

‘Proces’

Keuze maken!

Geen verantwoordelijkheden overdragen: afstemmen / gezamenlijk programmeren, inspireren / draagvlak bevorderen en monitoren.

Wel verantwoordelijkheden overdragen: gebiedsautoriteit! Eigen budgetten, doelstellingen, enz.

Streekcommissie


Organisatie intern

Organisatie intern

 • Waarborgen naar buiten toe eenduidig opereren

 • Inhoud, externe en interne organisatie

 • (interne) afstemming tussen sectoren, processen en gebieden

 • Lijnorganisatie, matrix, kantelen


 • Login