Evropské spotřebitelské centrum česká republika - PowerPoint PPT Presentation

Evropsk spot ebitelsk centrum esk republika
Download
1 / 24

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Síť evropských spotřebitelských center Nakupování přes internet v EU. Evropské spotřebitelské centrum česká republika. Tomáš Večl, Martin Rezek Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci 1.dubna. 2010. Síť evropských spotřebitelských center - ESC Nakupování přes internet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Evropské spotřebitelské centrum česká republika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evropsk spot ebitelsk centrum esk republika

Síť evropských spotřebitelských centerNakupování přes internet v EU

Evropské spotřebitelské centrumčeská republika

Tomáš Večl, Martin Rezek

Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci

1.dubna. 2010


Osnova

Síť evropských spotřebitelských center - ESC

Nakupování přes internet

Základy spotřebitelského práva v Evropské unii

osnova


S evropsk ch spot ebitelsk ch center ecc net

 • Na koho se můžete obrátit, když máte problém se zbožím nakoupeným v jiném členském státě?

 • Kdo Vám pomůže hájit Vaše práva v EU?

 • Co máte dělat, jste-li ve sporu s obchodníkem z jiného státu?

Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net)


S evropsk ch spot ebitelsk ch center ecc net1

 • Co je ECC net?

 • Kde všude jsou ECC?

 • Jak funguje v praxi (+ jaké právo je rozhodné) ECC?

 • Kdo a kdy se může obrátit na ECC net?

 • Kolik to stojí  ?

Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net)

4


Ecc net sp n p pady

 • Fotbalový dres (Řek vs. UK)

  • e-commerce

  • chybné účtování ceny

  • nedoručené zboží

  • řešení ?

ECC net – úspěšné případy

5


Ecc net sp n p pady1

 • Dům (Švéd vs. Dán)

  • poškození vybavení

  • odmítnutí vrácení kauce

  • důkazní břemeno ? 

  • řešení ?

ECC net – úspěšné případy


Ecc net sp n p pady2

 • Internet (Lux vs. FR)

  • ADSL

  • poskytování internetu

  • odstoupení od smlouvy…

  • řešení ?

ECC net – úspěšné případy

7


Esc r net sp n p pady

 • FOTO (ČR vs. FR)

  • Fotoaparát

  • Rozhodné právo?

  • Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet

  • 14 dny vs. 7dní

ESC ČR net – úspěšné případy

8


Esc r net sp n p pady1

 • Autopůjčovna (ČR vs. Dánsko)

  • Neoprávněně účtovaná oprava karoserie

  • Stržení peněz z účtu

  • Řešení

ESC ČR net – úspěšné případy

9


Esc r net neopr vn n po adavky

 • Laptop (ČR vs. Německo)

  • Zavazadlo

  • Letecké přeprava

  • Laptop vždy do kabiny ! 

ESC ČR net – neoprávněné požadavky

10


Ne sp n p pady

 • Co dál?

  • ADR

  • Soudní cesta

  • řešení ?

Neúspěšné případy

11


Nakupov n p es internet v eu a r

 • Nakupování přes internet v ČR

 • Nakupování přes internet mimo ČR

Nakupování přes internet v EU a ČR

12


Nakupov n p es internet v r

 • Spotřebitelské smlouvy (§52 OZ)

  • Spotřebitel (§ 2 ZOS)

  • Dodavatel (prodávající podnikatel § 2 ObchZ)

Nakupování přes internet v ČR

13


Nakupov n p es internet v r1

 • Distanční kontrakty (§53 OZ)

  • Způsob uzavření (kontraktace) X převzetí věci

  • Odstoupení bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, 30 dní na vrácení peněz

  • Informační povinnost

  • 14 dní, 3 měsíce

  • Náhrada nákladů

  • Náhrada škody

  • Výjimky

Nakupování přes internet v ČR

14


Nakupov n p es internet v eu

 • Směrnice o distančním prodeji (97/7/ES)

  • Minimálně 7 dnů na odstoupení - a to bez nutnosti uvádět důvod

  • Na tuto možnost musí prodávající zákazníka upozornit.

Nakupování přes internet v EU

15


Srovn n lh t ve lensk ch st tech eu

Srovnání lhůt ve členských státech EU


Nakupov n p es internet v eu1

 • Návrh směrnice Rady a EP o ochraně spotřebitelských práv

  • Náhrada škody

  • Vrácení peněz

  • Maximální harmonizace

  • Kdy bude směrnice implementována ? 

Nakupování přes internet v EU

17


Nakupov n p es internet v eu2

 • Výhody

  • Levnější (svobody)

  • Pohodlnější

  • Vše!

Nakupování přes internet v EU

18


Nakupov n p es internet v eu3

 • Nevýhody

  • Strach

  • Jazyková bariera…

  • Rizika…

Nakupování přes internet v EU

19


Nakupov n p es internet v eu4

 • Revize - odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet

  • Do kdy?

  • Jak?

  • Za jakých podmínek?

  • Problémy s tím související…

Nakupování přes internet v EU

20


Nakupov n p es internet v eu5

 • Nebát se!

 • Využívat trhu EU!

 • Schengenský prostor!

Nakupování přes internet v EU

21


Ochrana spot ebitele v eu z kladn sm rnice

 • Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

  (85/374/EHS) – z.č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

 • Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

  (85/577/EHS) - §§ 52 – 57 OZ

 • Směrnice o spotřebitelském úvěru

  (87/102/EHS) - 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

Ochrana spotřebitele v EU - základní směrnice


Ochrana spot ebitele v eu z kladn sm rnice1

 • Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

  (93/13/EHS) – §§ 55 – 56 OZ

 • Směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

  (90/314/EHS) - §§ 852a – 852k

 • Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

  (1999/44/ES) §§ 613 - 627 OZ

 • Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

  (97/7/ES) - §§ 53 – 54 OZ

Ochrana spotřebitele v EU - základní směrnice


Evropsk spot ebitelsk centrum esk republika

Děkujeme za Vaši pozornost!

ESC Česká republika

web: www.coi.cz/esc

email: esc@coi.cz

tel.: 296 366 155            

      adresa: Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci                 Štěpánská15 120 00 Praha 2


 • Login