Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotmányvédelem - PowerPoint PPT Presentation

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem
Download
1 / 16

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotmányvédelem. 1. Az alkotmány.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem 1. Az alkotmány 2. Alkotmányosság – jogállamiság 3. Alkotmányvédelem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

Alkotmány – alkotmányosság – alkotmányvédelem1. Az alkotmány2. Alkotmányosság – jogállamiság3. Alkotmányvédelem


1 az alkotm ny

1. Az alkotmány

 • a hatalmi viszonyok önéletrajza; a mindenkori előző rendszerrel kapcsolatos félelmek (Sajó András: Az önkorlátozó hatalom); az állam morális vitorlája (Ronald Dworkin)

 • diktatúrában: papíros

 • anyagi (materiális) értelemben vett alkotmány-fogalom: az államszervezet és a polgárok helyzete – ebben az értelemben minden államnak van alkotmánya

 • formális értelemben: egyetlen írott törvény, az alaptörvény (Nagy-Britannia, Izrael, Szaúd-Arábia: nincs)

 • globális (nemzetközi) alkotmány: nemzetközi jogi szabályok és elvek (európai alkotmány)


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

 • történeti előképek:

  • Arisztotelész „politeiá”-ja – a városállam vezetésének rendje, az állam formája

  • Cicero „constitutio”-ja – egy közösség alapnormái

  • az állam szerződéses felfogása: a hatalom eredeti forrása a nép „államjogi szerződése” az uralkodóval (Ulpianus) – szerződésszegés ~ ellenálláshoz való jog, zsarnokgyilkosság (Magna Carta, Aranybulla; Aquinói Szent Tamás)


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

 • modern értelemben vett alkotmány – a modern állam első formája: a 17. sz. angol abszolút monarchia → hatalomkoncentráció → puritán forr. → alkotmányos monarchia ~ alkotmányos kormányzás (const. governm.);

 • 18. sz. amerikai és francia alkotmányfejlődés

 • az alkotmány jogi jellege: felsőbbség és ennek védelme a módosíthatóság nehezítésével – feloszlatásos (belga, holland, norvég), népszavazásos (US, Svájc, Ausztrália, Franciaország) módosítás, örökös klauzulák (Németo.)


2 az alkotm nyoss g jog llamis g

2. Az alkotmányosság - jogállamiság

 • az alkotmányosság arra ad választ, hogy adott államberendezkedési, szabályozási megoldás megakadályozza-e a szabadság indokolatlan korlátozását, a szervezett zsarnokságot, vagyis: az alkotmányosság elvei = a szuverenitás olyan korlátozása, amelyben érvényesülhet az állampolgár szabadsága (Sajó)

 • legitimációs bázisa az alkotmány, amit nemcsak az államapparátus, hanem a polgárok is elismernek


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

 • 1789-es francia Deklaráció 16.§: nem jogállam, ahol

  • az emberi jogok nem biztosítottak,

  • nincs hatalommegosztás

 • alkotmányosság = túl a materiális (tartalmi követelmények~írott alkotmánnyal sem feltétlenül, 1936/1949; Kínai Karta 08: alkotmány alkotmányos kormányzás nélkül) és a formális alkotmány-fogalmon (írott alaptörvény nélkül is, Anglia);


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

alkotmányos (jog)állam (korlátozott állam) = amelyben különféle jogelvek, jogi intézmények és eljárások szabnak határt az állami szervek önkényes tevékenységének (pl. U.S. alkotmány 14. kiegészítése: due process, törvényes eljárás nélkül senki sem fosztható meg életétől, szabadságától, tulajdonától)

globális alkotmányosság = jogállamiság, emberi jogok érvényesítése


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

 • az elvek egyike: az államhatalmi ágak (tv. hozó, végr., igazságszolg.) elkülönítésének elve

  • történelmileg 2 formája:

   - szétválasztás (separation of powers): alkotmányos monarchia, prezidenciális (US nem a legerősebb)

   elvileg teljes elkülönülés; létrejöttükben is függetlenek;

   V. francia köztársaság: félprezidenciális (dualista végrehajtó hatalom)


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

- megosztás(division of powers): parlamentarizmus – kevésbé hangsúlyozott a személyi elkülönülés; egyik ág sem tud érdemben cselekedni a másik nélkül

19. sz.: a parl. által választott kormány a király mellé lép → a végr. hatalom megkettőződik;

létrejövetel szempontjából asszimetrikus: a végr. hatalmat a parl. hozza létre; a parl. bizalmatlansággal megbuktathatja a kormányt, de gyakran parl. feloszlatás is


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

parlamentarizmus 2 típusa (tv. hozás és végr. kapcsolata alapján):

 • többségelvű (Westminsteri): kétpártrendszer > „orrhossz”; stabil kormányzás (GB, Ausztrália, Új-Zéland),

 • közmegegyezéses (konszenzusos): „többpártrendszer”, koalíciós kormányzás (kont. Eu.)


3 alkotm nyv delem

3. Alkotmányvédelem

 • tág értelemben: különböző állami szervek (pl. Finnország: parlament)

 • szűkebb értelemben: bírói szervek (alkotmánybíráskodás) – rendes v. külön bíróságok (alkotmánybíróságok)

 • alkotmánybíráskodás ellen:

  • angol forr.: abszolút parl. szuverenitás → ma sincs

  • francia forr.: népszuverenitás (Rousseau) → csak előzetes normakontroll


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

 • alkotmánybíráskodási modellek:

  • decentralizált: „amerikai” v. „diffúz” modell – US. Marbury v. Madison → Argentína, Ausztrália, Kanada, India, Japán, skandináv, Svájc

  • centralizált: „osztrák” v. „európai” modell – G, I, E, P, Kelet-Eu.


Magyar alkotm nyfejl d s 1989 ut n

Magyar alkotmányfejlődés 1989 után

 • 1949-es alkotmány

 • „Alkotmányos forradalom”


Magyar alkotm nyfejl d s 1989 ut n1

Magyar alkotmányfejlődés 1989 után

1. Az 1949-es alkotmány

 • az 1936-os szovjet minta:

  • államhatalom egysége, de munkamegosztás → 4 szervtípus

  • állampolgári jogok garanciák nélkül

 • Sólyom-bizottság 2002: 1989 előtt Magyarország nem volt jogállam


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

2. „Alkotmányos forradalom”

 • új alkotmány helyett átfogó módosítás: Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal (kölcsönös félelmek)

 • magyar parlamentarizmus: paktum (1990) - stabil kormányzás (konstruktív bizalmatlanság, 2/3-os törvények számának csökkenése); „középgyenge” államfő

 • erős alkotmánybíráskodás


Alkotm ny alkotm nyoss g alkotm nyv delem 1 az alkotm ny 2 alkotm nyoss g jog llamis g 3 alkotm nyv delem

 • alkotmányozási próbálkozások:

  • „új forradalmárok” (1990-94)

  • restaurátorok (1996)

  • jelenlegi esélyek


 • Login