Llami sz mvev sz k
Download
1 / 39

Állami Számvevőszék - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Állami Számvevőszék. State Audit Office of Hungary. II. ÁSZ Ellenőrzési TAPASZTALATOK. Helyi önkormányzati költségvetési szabályozórendszer céljai. Általános költségvetési célok. Szabályozórendszeri célok a helyi önkormányzati költségvetés. kiadási oldalán. bevételi oldalán.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Állami Számvevőszék' - jihan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Llami sz mvev sz k

Állami Számvevőszék

State Audit Office of Hungary


II.

ÁSZEllenőrzési TAPASZTALATOK


Helyi nkorm nyzati k lts gvet si szab lyoz rendszer c ljai
Helyi önkormányzati költségvetési szabályozórendszer céljai

Általános költségvetésicélok

Szabályozórendszeri célok a helyi önkormányzatiköltségvetés

kiadási oldalán

bevételi oldalán

 • Helyi érdekeltség megteremtése

 • Ösztönzés a hatékony és takarékos feladatellátásra

 • Saját forrás növelési érdekeltség

 • Szolgáltatási minimum, biztonságos feladatellátás garantálása (eltérő típusú önkormányzatok számára)

 • Hozzájárulás az

 • eltérő feladatokhoz és a

 • különböző fajlagos költségek miatt

 • Támogatás a forráslehetőségek különbségeinek kiegyenlítésére

 • Területi kiegyenlítés (azonos típusú önkormányzatok között)

 • Támogatás a fajlagos költségekben meglévő különbségek közelítésére

 • Támogatás a bevételi kapacitások kiegyenlítésére

Állami Számvevőszék


Az nkorm nyzatok n pess gsz m szerinti megoszl sa
Az önkormányzatok népességszám céljaiszerinti megoszlása

Állami Számvevőszék


Az eszközök értékének megjelölésénél a legfőbb hiányosságok, amelyek miatt a könyvviteli mérlegben szereplő vagyon értéke nem tekinthető valósnak:(1)

 • a tárgyi eszközökhöz tartozó ingatlanok, gépek, berendezések és járművek bruttó nyilvántartási értékei 1969. év óta nem követték az évenkénti inflációt, illetve a forgalmi értékváltozást semmilyen mértékben, erre a számviteli előírások nem adtak lehetőséget;

 • az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok közül nyilvántartási érték nélküli a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok, erdők, egyéb földterületek, vizek és közcélú vízi-létesítmények többsége;

Állami Számvevőszék


Az eszközök értékének megjelölésénél a legfőbb hiányosságok, amelyek miatt a könyvviteli mérlegben szereplő vagyon értéke nem tekinthető valósnak: (2)

 • a beépített ingatlanok földterülete, valamint a beépítetlen lakó- és üdülőtelkek nyilvántartási érték nélküli. A számviteli nyilvántartásban értékkel nem szereplő ingatlan eladási árából származó bevétel – bármilyen áron is történt az eladás – vagyonnövekményt eredményez a vagyonmérlegben még akkor is, ha lényegesen a reális forgalmi ár alatt, annak töredékéért adták el azt. Az önkormányzatok 70%-a a vizsgálat során jelezte, hogy a jogszabályban előírt egyedi értékelés elvégzéséhez kellő szakmai felkészültséggel és pénzügyi fedezettel nem rendelkezik;

Állami Számvevőszék


Az eszközök értékének megjelölésénél a legfőbb hiányosságok, amelyek miatt a könyvviteli mérlegben szereplő vagyon értéke nem tekinthető valósnak: (3)

 • az 1992-1999. évek között önkormányzati forrásból megvalósult infrastrukturális létesítményeket (pl. gáz- és elektromos hálózatok) jellemzően az önkormányzatok nem aktiválták (nem vették tulajdonba), ezért azok nem szerepelnek értékkel az önkormányzatok vagyonmérlegében.

 • nem minden részesedés szerepel a számviteli nyilvántartásban és a részesedések esetleges értékvesztését többnyire nem számolták el, ezáltal megsértették a számviteli törvény előírását.

Állami Számvevőszék


A vagyonlelt r vagyonkimutat s tartalma 1
A vagyonleltár (vagyonkimutatás) tartalma hiányosságok, amelyek miatt a könyvviteli mérlegben szereplő vagyon értéke nem tekinthető valósnak: (1)

 • Az Áht. 2001. január 1-től hatályos 118. §-a szerint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal kell zárszámadáskor a helyi önkormányzatnak a vagyonkimutatást a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatnia. Ez a vagyonkimutatás célszerűen megegyezik az Ötv. 78.§ (2) bekezdésében előírt, a zárszámadáshoz csatolandó vagyonállapotot kimutató leltárral (kétféle tájékoztatás indokolatlan).

Állami Számvevőszék


III. hiányosságok, amelyek miatt a könyvviteli mérlegben szereplő vagyon értéke nem tekinthető valósnak:

Ellenőrzési folyamatTERVEZÉSE


Helyi nkorm nyzati k lts gvet si szab lyoz rendszer c ljai1
Helyi önkormányzati költségvetési szabályozórendszer céljai

Általános költségvetésicélok

Szabályozórendszeri célok a helyi önkormányzatiköltségvetés

kiadási oldalán

bevételi oldalán

 • Helyi érdekeltség megteremtése

 • Ösztönzés a hatékony és takarékos feladatellátásra

 • Saját forrás növelési érdekeltség

 • Szolgáltatási minimum, biztonságos feladatellátás garantálása (eltérő típusú önkormányzatok számára)

 • Hozzájárulás az

 • eltérő feladatokhoz és a

 • különböző fajlagos költségek miatt

 • Támogatás a forráslehetőségek különbségeinek kiegyenlítésére

 • Területi kiegyenlítés (azonos típusú önkormányzatok között)

 • Támogatás a fajlagos költségekben meglévő különbségek közelítésére

 • Támogatás a bevételi kapacitások kiegyenlítésére

Állami Számvevőszék


A tervez si folyamat elemei szakaszai a k vetkez k
A tervezési folyamat elemei, szakaszai a következők: céljai

 • az önkormányzat tevékenységének, működésének megismerése;

 • az ellenőrzési kockázat becslése, súlypontok képzése;

 • az ellenőrzési munkaprogram összeállítása.

Állami Számvevőszék


Az nkorm nyzati tev kenys g megismer s nek alapvet k ls forr sai
Az önkormányzati tevékenység megismerésének alapvető külső forrásai

az önkormányzatok működését meghatározó jogszabályok, melyek rögzítik az önkormányzat:

 • kötelezően ellátandó feladatait;

 • központi támogatásának, finanszírozásának rendjét;

 • gazdálkodására vonatkozó szabályokat;

 • költségvetési beszámolójára vonatkozó speciális előírásokat;

 • adatszolgáltatási (beszámolók, jelentések) kötelezettségének tartalmát, rendszerét stb.

Állami Számvevőszék


Az nkorm nyzat tev kenys g nek m k d s nek megismer se i
AZ ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSE I.

A megismerés alapjául szolgáló belső tényezők közül a legfontosabbak a következők:

 • a feladatellátás szervezeti keretei (saját intézménnyel, a polgármesteri hivatalhoz integráltan, gazdasági társasággal, stb.), a bekövetkezett változások és azok okai;

 • az önkormányzat által ellátott önkéntesen vállalt feladatok köre, a feladatokban bekövetkezett változások és azok okai;

 • az önkormányzat választott tisztségviselőinek, bizottságainak száma, a bekövetkezett változások (polgármester, alpolgármester(ek) jegyző);

 • a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet felépítése, működésének szabályozottsága;

 • az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetének változása (pénzmaradvány nagysága, finanszírozási feszültségek, hitelek nagysága);

Állami Számvevőszék


Az nkorm nyzat tev kenys g nek m k d s nek megismer se ii
AZ ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSE II.

 • a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, hatáskörök, jogkörök szabályozottsága (kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ezek ellenjegyzésére felhatalmazottak köre, érvényesítési, szakmai teljesítés igazolási megbízások kijelölések)

 • a polgármesteri hivatal számviteli rendszerének szabályozottsága (számviteli politika, leltározási, értékelési, pénzkezelési szabályzat, számlarend, munkaköri leírások);

 • az ellenőrzési rendszer szabályozottsága és működése, a megállapítások hasznosulása (hivatali belső ellenőrzés, intézmények ellenőrzése), a FEUVE rendszere;

 • a számviteli-pénzügyi adatok feldolgozási rendszere (kézi, gépi), a számviteli nyilvántartások programjai, fajtái.

Állami Számvevőszék


Az nkorm nyzat tev kenys g nek m k d s nek megismer se iii
AZ ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK MEGISMERÉSE III.

A tevékenységről, működésről szerzett ismeretek segítik az ellenőrzést végzőt:

 • a kockázatok becslésében, a problémák felismerésében;

 • a vizsgálati célok közötti súlypontozásban;

 • az eljárások jellegének, az ellenőrzés mélységének és ütemezésének meghatározásában;

 • a vizsgálati bizonyítékok értékelésében.

Állami Számvevőszék


A vizsg lati kock zat
A VIZSGÁLATI KOCKÁZAT MEGISMERÉSE III.

A vizsgálati kockázat összetett fogalom, elemei:

 • az eredendő kockázat,

 • az ellenőrzési kockázat és a

 • hibafeltárási kockázat.

Állami Számvevőszék


MUNKA DOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.az eredendő kockázat minősítéséhez

Állami Számvevőszék


Munka dokumentum az ellen rz si kock zat min s t s hez
MUNKA DOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.az ellenőrzési kockázat minősítéséhez

Állami Számvevőszék


MUNKA DOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.a vizsgálati kockázat megállapításához

Állami Számvevőszék


MUNKADOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.

a mintavételi-eljárásról (1)

Állami Számvevőszék


MUNKADOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.

a mintavételi-eljárásról (2)

Állami Számvevőszék


MUNKADOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.

a mintavételi-eljárásról (3)

Állami Számvevőszék


MUNKADOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.

a mintavételi-eljárásról (4)

Állami Számvevőszék


MUNKA DOKUMENTUM MEGISMERÉSE III.az átfogó vizsgálat elvégzésének tervezéséhez

Állami Számvevőszék


IV. MEGISMERÉSE III.

Pártok – Alapítványok ellenőrzése


Politikai p rtok ellen rz se
Politikai pártok ellenőrzése MEGISMERÉSE III.

Politikai pártok és politikai alapítványok gazdálkodásának törvényességi és a választások pénzügyi ellenőrzésére kizárólag az Állami Számvevőszék jogosult.

Jogszabály forrás

 • az 1989. évi XXXIII. törvény, a pártok működéséről és gazdálkodásáról,

 • az 1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről,

 • az 1997. évi C. törvény, a választási eljárásról,

 • a 2003. évi XLII. törvény, a pártalapítványokról

  Az ÁSZ kétévente ellenőrzi azon pártok és pártalapítványok gazdálkodását, amelyek rendszeres állami költségvetésben részesültek!  az ÁSZ elnöke által jóváhagyott Módszertani Útmutató és Segédlet alapján.

Állami Számvevőszék


A politikai p rtok h rom form ban r szes lhetnek k zponti k lts gvet si t mogat sban i
A politikai pártok három formában részesülhetnek központi költségvetési támogatásban I.

 • Az országgyűlési választások eredményeként, az állami költségvetésben erre a célra előirányzott összegből:

  • az összeg 25%-a egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerzett pártok között,

  • az összeg 75%-a, a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában kerül szétbontásra.

   (Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg!)

   A 2005. évi központi központi költségvetésben: négy parlamenti párt 2 352,7 millió Ft, az 1% küszöb feletti három párt 216,2 millió Ft támogatásban részesült (mintegy 10 millió EU).

Állami Számvevőszék


A politikai p rtok h rom form ban r szes lhetnek k zponti k lts gvet si t mogat sban ii
A politikai pártok három formában részesülhetnek központi költségvetési támogatásbanII.

A választási eljárásról szóló tv. alapján központi támogatást kapnak a pártok a jelöltállítás arányában (2002. évi keret: 100 millió Ft  ~ 400 ezer EU!,

a 386 fős parlamenti „hely” figyelembevételével~ 35 ezer Ft/fő)

Állami Számvevőszék


A politikai p rtok h rom form ban r szes lhetnek k zponti k lts gvet si t mogat sban iii
A politikai pártok három formában részesülhetnek központi költségvetési támogatásbanIII.

A pártalapítványok támogatására (a négy parlamenti párt) a 2005. évi költségvetésben – a párt jelöltjeire (2002. évi választások során az első fordulóban) leadott érvényes szavazatok arányában közvetve részesült – 1 079 milliárd forintban (mintegy 4,3 millió EU).

Állami Számvevőszék


A p rtgazd lkod s k t tts gei r l
A pártgazdálkodás „kötöttségei”-ről központi költségvetési támogatásban

 • A központi költségvetési támogatáson felül más (további) költségvetési támogatásban nem részesülhetnek.

 • Vagyoni hozzájárulást költségvetési szervtől, állami vállalattól, költségvetési támogatásban részesülő alapítványtól és más államtól nem fogadhat el.

 • Névtelen adományt nem fogadhat el.

  A pártok kötelesek minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben és Internetes Honlapjukon közzé tenni.

Állami Számvevőszék


Demokr cia k lts gei
„Demokrácia költségei” központi költségvetési támogatásban

 • az 1997. évi népszavazás, a NATO csatlakozásról

  ~ 1,7 Mrd Ft

 • a 2002. évi országgyűlési és helyhatósági választások

  ~ 9,5 Mrd Ft

  (Ogy: ~ 6,4 Mrd Ft) (Önk.: ~ 3,1 Mrd Ft)

  (1994. évi 2,8 Mrd Ft, az 1998. évi 6,5 Mrd Ft volt)

 • a 2003. évi népszavazás, az UNIOS csatlakozásról

  ~ 3,8 Mrd Ft

 • a 2004. évi népszavazás, az EU Parlament tagjairól

  ~ 4,3 Mrd Ft

Állami Számvevőszék


T rsadalmi nonprofit szervezetek ellen rz se
Társadalmi (Nonprofit) szervezetek központi költségvetési támogatásbanellenőrzése

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv. 2. § (5) bek. az ÁSZ ellenőrzi az állami költségvetésből juttatott támogatás felhasználását a társadalmi szervezeteknél, alapítványoknál, közalapítványoknál (gazdaságossági, célszerűségi, hatékonysági és törvényességi vizsgálatot jelent, de ellenőrzési időpont kötelezettségéről az ÁSZ elnöke dönt).

Állami Számvevőszék


A nonprofit szervezetek k lts gvet si t mogat sa t rt nhet
A nonprofit szervezetek központi költségvetési támogatásbanKöltségvetési támogatása történhet

 • Társadalmi szervezetek esetében

  • A Magyar Köztársaság költségvetésében évente nevesített formában (évente 15-30 szervezet).

  • Nemzeti Civil Alapprogramból (2005-ben 6,3 Mrd Ft)

  • Az OGy Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága által jóváhagyottan (évente ~ 150-200 szervezetnek).

  • A minisztériumok fejezeti előirányzatából pályázattal vagy pályázat nélkül (évente több száz szervezet)

Állami Számvevőszék


A nonprofit szervezetek k lts gvet si t mogat sa t rt nhet1
A nonprofit szervezetek központi költségvetési támogatásbanKöltségvetési támogatása történhet

 • Alapítványok és közalapítványok esetében, az éves költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok terhére

  • normatív módon,

  • (köz) alapítványok nevére közvetlen címezve (fejezeten belüli előirányzatként),

  • a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei terhére, pályáztatással vagy egyedi elbírálás alapján,

  • alapítványok a Nemzeti Civil Alapprogramból (2005-ben 6,3 Mrd Ft).

Állami Számvevőszék


K sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! központi költségvetési támogatásban

Állami Számvevőszék


ad