slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
w gminie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

w gminie - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. w gminie. Walim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' w gminie' - jetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

wgminie

Walim

slide2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim pozyskała blisko 6,2 miliona złotych

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8. Oś Priorytetowa- Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion) zostało przyznane na przygotowany przez gminę Walim projekt pod nazwą "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim". Jego realizacja jest przewidziana na 5 lat.

Gmina Walim 2014r.

slide3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.

slide4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.

slide5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Korzyści z projektu

Dzięki pozyskanym środkom obszar gminy (około 95%) zostanie pokryty siecią umożliwiającą dostęp do internetu za pomocą łącza WiFi. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej.

Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych (90 sztuk) oraz mieszkańcom gminy Walim wytypowanym na podstawie sytuacji majątkowej i rodzinnej (300 sztuk).

Gmina Walim 2014r.

slide6
Realizacja tego projektu przyniesie mieszkańcom naszej gminy szereg korzyści. Przede wszystkim umożliwimy najuboższym rodzinom nieodpłatne korzystania z najnowszych zdobyczy techniki. Otrzymają one zestawy komputerowe z dostępem do internetu w technologii LTE. To skuteczny element walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Ponadto wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie łączyć się z siecią globalną. To samo dotyczy osób odwiedzających naszą gminę. Zatem nasze działania pozytywnie wpłyną na komfort życia w regionie i jego atrakcyjność turystyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.

slide7

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Całkowita wartość dofinansowania wynosi

6 155 686,00 zł

Projekt jest tak skonstruowany, że gmina Walim nie musi przekazać na ten cel ani złotówki z własnego budżetu. Pozyskana kwota jest jak dotąd najwyższą w historii gminy. Warto przypomnieć, że całoroczny budżet samorządu wynosi około 17 milionów złotych.

Gmina Walim 2014r.

opis techniczny projektu
Opis techniczny projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.

slide9

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Z uwagi na rozpiętość geograficzną terenu Gminy Walim, zalesienie terenu oraz górzystość terenu przyjęto po analizach i obliczeniach teoretycznych projekt budowy radiowej sieci dostępowej punkt-wielopunkt w technologii LTE oraz WiFi 802.11a/b/g/n.

Wybrana technologia pozwoli, przy wystarczających parametrach wydajnościowych, na uruchomienie dostępu dla beneficjentów projektu praktycznie w prawie dowolnym punkcie gminy (95% terenu). System LTE będzie składał się z stacji bazowej umieszczonej na maszcie a system Wifi będzie składał się z punktów dostępowych zlokalizowanych na obiektach jednostek podległych.

Gmina Walim 2014r.

slide10

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Walim 2014r.

slide11

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Lista jednostek podległych objęta projektem

wraz z przydziałem komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

Gmina Walim 2014r.

slide12

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Beneficjenci projektu

Grupa docelowa 300 Beneficjentów zostanie wytypowana we współpracy ze szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej, zgodnie z wytycznymi:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
 • dzieci i młodzież ucząca się rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 • rodziny zastępcze;
 • samotni rodzice – rodziny niepełne;
 • osoby z grupy 50+ o obniżonych dochodach w rodzinie;
 • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których odnotowano obniżony przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie.

Gmina Walim 2014r.

slide13

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Harmonogram

Gmina Walim 2014r.

slide14

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 • Dziękujemy za uwagę:
 • Wójt Gminy Walim Adam Hausman
 • Koordynator projektu Aleksandra Ignaszak
 • Specjalista ds. technicznych Tomasz Rybiński
ad