lokaverkefni meistarastigi 2013 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lokaverkefni á meistarastigi 2013 – 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Lokaverkefni á meistarastigi 2013 – 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Lokaverkefni á meistarastigi 2013 – 2014. Reglur og vinnuferli (byggt á vef meistararitgerða í Uglu) Anna María Hauksdóttir Janúar 2014. MA- og M.Ed.-verkefni Yfirlit efnis. Upplýsingar og ráðgjöf Reglur (forkröfur, tegundir verkefna, umfang, markmið) Vinnuferli Frá skráningu að skilum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lokaverkefni á meistarastigi 2013 – 2014 ' - jett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokaverkefni meistarastigi 2013 2014

Lokaverkefni á meistarastigi2013 – 2014

Reglur og vinnuferli

(byggt á vef meistararitgerða í Uglu)Anna María Hauksdóttir

Janúar 2014

ma og m ed verkefni yfirlit efnis
MA- og M.Ed.-verkefni Yfirlit efnis
 • Upplýsingar og ráðgjöf
 • Reglur (forkröfur, tegundir verkefna, umfang, markmið)
 • Vinnuferli
  • Frá skráningu að skilum
  • Skiladagar
 • Frágangur

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

uppl singar og r gj f
Upplýsingar og ráðgjöf
 • Vefur (Ugla):
  • Ugla, innri vefur (Fræðasvið >> Menntavísindasvið >> Lokaverkefni til meistaraprófs): Allar upplýsingar, reglur og skiladagar
  • Tilkynningar sendar til þeirra sem eru skráðir í lokaverkefni í Uglu – nauðsynlegt að fylgjast með HÍ-tölvupósti
 • Leiðbeinendur
 • Umsjónarmaður meistaraverkefna ([email protected]; s. 525 5906)
  • Almenn upplýsingagjöf um meistaraverkefni. Skipulag, umsýsla, stefnumörkun
  • (Aðstoð við skráningu í lokaverkefni, en annars nemendaskrá, [email protected]/Uglaeða deild)
  • Kennsluskrifstofa ([email protected]; s. 525 5950)
  • Móttaka verkefna (fyrri og seinni skil), skráning í brautskráningu
 • Formenn námsbrauta
  • Val á leiðbeinendum, fundarstjórn varna, lokakynninga og MA-málstofa, o.fl.
 • Ritver – námskeið, viðtöl, upplýsingar á vef: http://vefsetur.hi.is/ritver/
 • Bókasafn Menntavísindasviðs (http://stofnanir.hi.is/bokasafn/)

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

reglur almenn atri i
Reglur – almenn atriði
 • Meistaraverkefni eru einstaklingsverkefni
 • Forkröfur
  • MA: 60 einingar (að jafnaði) og viðkomandi námskeið í aðferðafræði
  • M.Ed.: 60 einingar, þar á meðal skyldunámskeið í aðferðafræði og kenningum og 20–30 einingar á viðkomandi kjörsviði/áherslusviði
 • Í hverju verkefni er skipaður:
  • Leiðbeinandi (fastráðinnkennari við Menntavísindasvið)
  • Sérfræðingur og/eða meðleiðbeinandi (kennari á Menntavísindasviði)
  • Prófdómari (utan HÍ/MVS, skipaður af forseta MVS)

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

reglur tegundir verkefna
Reglur – tegundir verkefna
 • M.Ed.-verkefni getur verið:
  • Sjálfstæð rannsókn og ritgerð sem byggir á henni
  • Ritgerð byggð á heimildarannsókn
  • Starfstengt þróunar- eða matsverkefni
  • Námsmats- eða námsefnisgerð
  • Starfendarannsókn
  • Annað (háð samþykki)
  • MA-verkefni er að jafnaði:
   • Sjálfstæð rannsókn og ritgerð sem byggir á henni

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

reglur umfang
Reglur – umfang
 • MA-verkefni: 40e, 50e eða 60e (30e starfst. þroskaþj.fr., 40–50e Kennaradeild)
 • M.Ed.-verkefni: 30e (geta verið 20e eða 40e á eldri námsleiðum)
  • Mismunandi eftir námsleið og hvenær nemi innritaðist. Sjá texta í kennsluskrá um leyfilega stærð verkefna á viðkomandi námsleið
  • Stærð verkefnis í einingum er ákveðin við upphaf verkefnis
 • Vinnuframlag að baki verkefni
  • 20e: 500 til 600 vinnustundir (12–15 vikur miðað við 40 tíma vinnuviku)
  • 30e: 750 til 900 vinnustundir (18–22 vikur miðað við 40 tíma vinnuviku) o.s.frv.
  • 60e verkefni er ársverk í fullu starfi
 • Lengd verkefnis. Hafa má hliðsjón af eftirfarandi:
  • 30e: Um 30 þúsund orð
  • 40e: Um 40 þúsund orð, o.s.frv.
  • Lengd verkefnis ræðst fyrst og fremst af efni
 • Verkefni þar sem fræðileg greinargerð fylgir:
  • Unnt að miða við að greinargerð teljist 1/3 hluti af vinnu við verkefni

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

reglur markmi ma og m ed verkefna r kennsluskr
Reglur – markmið MA- og M.Ed.-verkefna (úr kennsluskrá)

Að MA / M.Ed-verkefni loknu skal nemandi:

 • Hafa öðlast kerfisbundinn skilning á nýjustu þekkingu innan viðkomandi fræðasviðs/starfssviðs.
 • Hafa haldgóðan skilning / hafa dýpkað fræðilegan skilning á afmörkuðu efni á því sviði sem hann sérhæfir sig í.
 • Hafa víðtæka kerfisbundna þekkingu á viðfangsefninu sem nær til nýjustu upplýsinga og rannsókna á efninu.
 • Hafa getu, hæfni og frumkvæði til þess að afla viðeigandi vísindalegra /fræðilegra gagna, greina þau og meta samkvæmt viðurkenndum vinnubrögðum og aðferðafræði á viðkomandi sérsviði.
 • Geta unnið sjálfstætt rannsóknarverkefni í samhengi við / geta sett efnið í samhengi við fyrri rannsóknir eða sambærileg verkefni á því sviði sem fjallað er um.
 • Geta beitt fræðilegum hugtökum og kenningum á tiltekin viðfangsefni á starfsvettvangi.
 • Geta fjallað með gagnrýnum hætti um heimildir, kenningar og fræðileg álitamál.
 • Geta greint frá fræðilega rökstuddum niðurstöðum í ræðu og riti á skýran, faglegan og skapandi hátt.

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli yfirlit
Vinnuferli – yfirlit
 • Skráning í lokaverkefni
 • Val á efni og leiðbeinanda. Um hlutverk leiðbeinanda og nemanda
 • Rannsóknaráætlun unnin
 • Skil á rannsóknaráætlun
 • Fundir með leiðbeinendum, vinna verkefnis (kynningar á málstofum og/eða teymiskynningar ef við á)
 • Verkefnaskil
  • Útdráttur, lokahandrit, lokakynning/vörn, til prófdómara, lokaskil
  • Dagsetningar miða við brauskráningar (júní, október, febrúar)

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 1 skr ning
Vinnuferli: 1. Skráning
 • Skráning í lokaverkefni í Uglu/hjá nemendaskrá í árlegri skráningu í námskeið (skrá sig sérstaklega á sumarmisseri ef um það er að ræða)
 • MA-nemarskrá sig einnig í MA-málstofu 1 og/eða 2 (á þeim misserum sem þeir kynna áætlun eða niðurstöður)
 • Áætluð framvinda á skólaárinu
  • Nemendur skrá sig í lokaverkefni skv. áætlaðri framvindu hvers misseri sem unnið er að verkefninu (almennt hægt að skipta niður í 10e hluta)
  • Vinna nær venjulega yfir a.m.k. tvö misseri
  • Til að fá einingar skráðar á feril sem loknar: Óska eftir því við leiðbeinanda að hann sendi staðfestingu á vinnuframlagi til umsjónarmanns meistaraverkefna (eða til kennsluskrifstofu)
  • Til að fyrstu 10 einingar verkefnis verði skráðar sem loknar þarf rannsóknaráætlun að vera samþykkt af leiðbeinanda og sérfræðingi og/eða meðleiðbeinanda
  • Ef engin staðfesting berst er nemandi skráður úr lokaverkefni við lok misseris
   • Nemandi ber þá ábyrgð á því að skrá sig aftur í verkefnið á næsta misseri ætli hann að halda áfram vinnu við verkefnið.

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 2 a val efni og lei beinanda
Vinnuferli: 2. a) Val á efni og leiðbeinanda
 • Efni lokaverkefnis skal tengjast sérhæfingu í náminu (námsleið og sérsviði/kjörsviði/námssviði)
  • M.Ed.-verkefni – áhersla á vettvang
  • MA-verkefni– áhersla á rannsóknarvinnu
  • Mikilvægt að huga að bakgrunni nemanda í námi, sérstaklega aðferðafræði, við val á efni og aðferð
 • Nemendur ráðfæra sig við formann námsbrautar vegna leiðsagnar
  • Leiðbeinendur eru fastráðnir kennarar við Menntavísindasvið
  • Í einstaka tilfellum er leitað út fyrir þennan hóp en til þess þarf samþykki deildarforseta. Í þeim tilfellum er skipaður umsjónarmaður úr hópi fastra kennara MVS
  • Í öllum tilvikum skal leiðbeinandi hafa lokið a.m.k. meistaraprófi á fræðasviðinu
 • Nemendur fá svar frá námsbrautarformönnum og leita þá til kennara um leiðsögn
 • Nemendur tilkynna um efni og leiðbeinanda á rafrænu eyðublaði(í Uglu)
 • Listi yfir nemendur, efni verkefna og leiðbeinendur lagður fyrir viðkomandi deild til formlegrar samþykktar

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 2 b hlutverk lei beinanda
Vinnuferli: 2. b) Hlutverk leiðbeinanda
 • Hlutverk leiðbeinanda:
  • Aðstoða við gerð áætlunar, fylgjast með framvindu verksins
  • Ráðleggja um afmörkun efnissviðs og framsetningu spurninga
  • Leiðbeina um heimildir og öflun þeirra og um öflun og úrvinnslu gagna
  • Leiðbeina og veita endurgjöf um framsetningu efnis og uppbyggingu texta
  • Taka þátt í lokamati á meistaraverkefninu
 • Áætluð vinna leiðbeinanda í leiðsögn, yfirlestur, fundi og annað:
  • Einingafjöldi verkefnis + 10 vinnustundir
  • Dæmi: 30e verkefni = 40 stundir

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 2 c hlutverk nemanda
Vinnuferli: 2. c) Hlutverk nemanda

Nemandi:

 • Er ábyrgur fyrir námi sínu og vinnur sjálfstætt að eigin frumkvæði
 • Ber ábyrgð á skráningu og kynnir sér skilmála og leiðbeiningar
 • Vinnur rannsóknaráætlun í samráði við leiðbeinanda
  • Gerir tímaáætlun fyrir verkefnið og lok þess
  • Gerir áætlun með leiðbeinanda um samstarfið
  • Semur um fundi með leiðbeinanda og vinnu milli funda
 • Fylgir leiðsögn leiðbeinanda og leyfir honum að fylgjast með framvindu verksins
 • Hefur samráð við leiðbeinanda um:
  • Kynningu á verkefninu
  • Hvenær skila á verkefni til mats
 • Ber ábyrgð á tímamörkum og skilum

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 3 a ranns knar tlun
Vinnuferli: 3. a) Rannsóknaráætlun
 • Rannsóknar- og verkáætlun
  • er lykilatriði í góðri rannsóknarvinnu
  • er unnin í samvinnu við leiðbeinanda
  • er ígildi samnings

Ekki hefja gagnasöfnun fyrr en rannsóknaráætlun hefur verið samþykkt af leiðbeinanda og sérfræðingi/meðleiðbeinanda!

 • Athuga réttindi þátttakenda í rannsókn
  • Öflun leyfa (t.d. frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd, þátttakendum, foreldrum barna 18 ára og yngri, skóla, sveitarfélags)
 • Eyðublað og leiðbeiningar í Uglu
  • Viðmið um lágmarkslengd áætlunar: MA: 4–6 þús. orð, M.Ed.: 2–3 þús. orð
  • Verk- og tímaáætlun annars vegar, og rannsóknaráætlun hins vegar, má skila saman í einu skjali eða í tveimur skjölum
  • Leiðbeinandi skilar samþykktri áætlun til umsjónarmanns meistaraverkefna og formanns námsbrautar (í tölvupósti)

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 3 b ranns knar tlun frh
Vinnuferli: 3. b) Rannsóknaráætlun, frh.

Rannsóknar- og verkáætlun innihaldi:

 • Nöfn (nem., leiðbein., sérfr.), námsleið, stærð verkefnis
 • Tímasetta framkvæmdaáætlun
 • Drög að uppbyggingu ritgerðar
 • Greinargerð um viðfangsefni og rökstuðingur fyrir vali þess:
  • Kynningu og afmörkun efnis
  • Markmið, rannsóknarspurningar
  • Rök fyrir vali á verkefni, gildi verkefnis
 • Fræðilegan bakgrunn:
  • Lýsing á stöðu þekkingar á viðkomandi fræðasviði
  • Skýring á hugtökum
  • Hvernig verkefnið tengist fyrri rannsóknum/kenningum á sviðinu
 • Aðferð:
  • Gagnaöflun og fyrirhuguð úrvinnsla gagna
  • Rök fyrir vali á aðferð (tengsl við rannsóknarspurningu, markmið), kostir og gallar rannsóknarsniðs
 • Siðferðileg atriði (ef við á)
 • Heimildaskrá

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 4 skil ranns knar tlun
Vinnuferli: 4. Skil á rannsóknaráætlun
 • Rannsóknaráætlun er metin af leiðbeinanda og sérfræðingi og/eða meðleiðbeinanda
  • Umsjónarmaður lokaverkefna hefur umsjón með skipun sérfræðings í samráði við formenn námsbrauta og leiðbeinendur
  • Sérfræðingur er kennari á MVS (metur rannsóknaráætlun og lokahandrit verkefnis)
 • Ferli:
  • Nemandi skilar áætlun til leiðbeinanda og leiðbeinandi skilar til sérfræðings
  • Skiladagur 26. nóv. v/brautskráningar í júní 2014. Annars um sex mánuðum fyrir verkefnalok (samkomulag við leiðbeinanda)
  • Sérfræðingur skilar athugasemdum til leiðbeinanda, nemandi gerir lagfæringar í samráði við leiðbeinanda
  • Leiðbeinandi skilar samþykktri áætlun til umsjónarmanns lokaverkefna og formanns námsbrautar

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 5 fundir m lstofur verkefnavinnan
Vinnuferli: 5. Fundir, málstofur, verkefnavinnan
 • Fundir með leiðbeinenda (og í teymum ef við á) samkvæmt samkomulagi
 • Verkefnavinnan, rannsókn, ritun – skv. áætlun og samkomulagi við leiðbeinanda…
 • Málstofur MA-nema
  • Skylda að kynna eigið efni tvisvar í vinnuferlinu (rannsóknaráætlun, niðurstöður)
  • Vettvangur gagnrýni og umræðu, aðferðafræðileg álitamál, gagnkvæmur stuðningur, styrkur og aðhald, þjálfun í að greina frá fræðilega rökstuddu efni
  • Skráning með tveggja vikna fyrirvara
  • Heiti og útdráttur með 10 daga fyrirvara – sjá í Uglu
  • 80% mætingarskylda á þeim misserum sem þeir eru skráðir í málstofur. Málstofur mánaðarlega á haust- og vormisseri

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 6 a skil og mat verkefni vor
Vinnuferli: 6. a) Skil og mat á verkefni – vor

Vormisseri 2014 (verkefnaskil vegna brautskráningar 21. júní)

 • 11. mars: Upplýsingum um verkefnið skilað til umsjónarmanns á rafrænu eyðublaði
  • Nöfn, stærð verkefnis o.fl.
  • Heiti verkefnis á íslensku og á ensku
   • Titill verður að vera lýsandi fyrir innihald ritgerðar/verkefnis
   • Fá aðstoð með heiti á ensku ef þarf
  • Útdráttur (sjá leiðbeiningar í Uglu, sniðmáti, handbókum)
   • 200–300 orð
   • Efni verkefnis í hnotskurn (viðfangsefni og tilgangur, aðferð, helstu niðurstöður og ályktanir)
  • Upplýsingar m.a. notaðar við skipun prófdómara og skipulag á vörnum og kynningum
 • 1. apríl: Skil á lokadrögum handrits
  • Skilað til leiðbeinanda (útprentað eða í tölvupósti, eftir samkomulagi)
  • Sérfræðingur/meðleiðbeinandi og leiðbeinandi meta
  • Nemandi lagfærir verkefni í samráði við leiðbeinanda
 • 15. apríl (eða eftir samkomulagi): Athugasemdir frá leiðbein. og sérfr.
  • Nemandi lagfærir verkefni í samráði við leiðbeinanda

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 6 b skil og mat verkefni vor frh
Vinnuferli: 6. b) Skil og mat á verkefni – vor (frh.)

Vormisseri 2014, frh.

 • 29. apríl: Skil á verkefni til mats prófdómara og leiðbeinanda (fyrri skil)
  • Skilað á kennsluskrifstofu, eitt til þrjú útprentuð eintök og í tölvupósti
  • Uppsetning skv. sniðmáti, gormað
  • Prófdómari og leiðbeinandi meta og gefa einkunn (staðið/fallið)
  • Nemandi endurbætir ritgerð í samráði við leiðbeinanda þegar umsögn prófdómara liggur fyrir (ca. 13. maí, fyrir M.Ed.-nema, eða u.þ.b.  tveimur vikum eftir skil verkefnis)
  • 6.–16. maí: Meistaraprófsvarnir MA-nema (40e verkefni og stærri)
 • 14., 15., 16., og 19. maí: Lokakynning/málþing M.Ed.-nema
 • 26. maí: Lokaskil á rafrænu og prentuðum eintökum (seinni skil)
  • Tvö innbundin eintök. Handrit búið til útgáfu skv. sérstökum leiðbeiningum. Sjá sniðmát
  • Eintaki skilað í Skemmu
  • Auk þess: Fyrstu síður í tölvupósti, Turnitin-skýrsla, yfirlýsing fyrir bókasafn, staðfesting á rafrænum skilum
 • Sjá nánari fyrirmæli um skil í Uglu

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 6 c skil og mat verkefni sumar
Vinnuferli: 6. c) Skil og mat á verkefni – sumar

Sumarmisseri 2014 (verkefnaskil vegna námsloka í október)

Birt með fyrirvara um breytingar:

 • 1. júlí: Útdrætti og heiti verkefnis skilað til umsjónarmanns
 • 7. ágúst: Skil á lokadrögum handritis
  • Skilað til leiðbeinanda. Sérfræðingur og leiðbeinandi gera athugasemdir fyrir 19. ágúst
 • September: Lokakynning/málþing M.Ed.-nema
 • 2. september: Skil á verkefni (fyrri skil)
  • Skilað á kennsluskrifstofu skv. fyrirmælum. Prófdómari og leiðbeinandi meta, umsögn 16. sept.
  • 8.–19. september: Meistaraprófsvarnir MA-nema (40e verkefni og stærri)
 • 30. september: Lokaskil (seinni skil) á rafrænu og prentuðum eintökum ásamt fylgigögnum, skv. fyrirmælum um skil

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

vinnuferli 6 d skil og mat verkefni haust
Vinnuferli: 6. d) Skil og mat á verkefni – haust

Haustmisseri 2013 (verkefnaskil vegna brautskráningar í febrúar 2014)

 • 5. nóvember: Útdrætti og heiti verkefnis skilað á rafrænu eyðublaði
 • 19. nóvember: Skil á lokadrögum handritis
  • Skilað til leiðbeinanda.
  • Sérfræðingur og leiðbeinandi gera athugasemdir fyrir 3. desember
 • 10. desember: Lokakynning/málþing M.Ed.-nema
 • 17. desember (MA) / 7. janúar (M.Ed.): Skil á verkefni (fyrri skil)
  • Skilað á kennsluskrifstofu skv. fyrirmælum.
  • Prófdómari og leiðbeinandi meta, umsögn 21. jan
  • 8.–17. janúar: Meistaraprófsvarnir MA-nema (40e verkefni og stærri)
 • 28. janúar: Lokaskil (seinni skil) á rafrænu og prentuðum eintökum ásamt fylgigögnum, skv. fyrirmælum

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

fr gangur og prentun
Frágangur og prentun
 • Samkvæmt sniðmáti fyrir meistaraverkefni og reglum um MA-/M.Ed.-verkefni – sjá í Uglu
 • Staðlað útlit – auðveldar frágang, útlit samræmt
 • Í sniðmátinu er nákvæm skilgreining
  • á öllu umbroti, letri, blaðsíðutali, kápu, titilsíðu o.s.frv.
  • Hver tegund texta er skilgreind, meginmál, tilvitnanir, skýringartextar o.fl.
 • Verkefnin eru prentuð í stærðinni 17,6x25 cm (Envelope B5) og innbundin í kápu með stöðluðu útliti

AMH: Meistaraverkefni 2013–2014

ad