Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014 - PowerPoint PPT Presentation

TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN
Download
1 / 10

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvost o ARENE ry.:n tavoitteet). Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.:n tavoitteet)


Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

 • Suomessa on kansainvälisestikilpailukykyinenjatunnustettuammattikorkeakoulutus, jokamahdollistaaalueidensosiaalisen, taloudellisenjakulttuurisenhyvinvoinninkehittymisen

 • Ammattikorkeakouluilla on vahvaroolityöelämälähtöisenuudentiedontuottajanajasoveltajanasekäkaupallistamisenjayrittäjyydenedistäjänä

 • Ammattikorkeakoulu on arvostettuopiskelu- jatyöpaikka


Korkeakoulutuksen tavoitteet arene

Korkeakoulutuksen tavoitteet (ARENE)

 • Kehittämisessä koko korkeakoulujärjestelmää tulee tarkastella sekä alakohtaisesti että alueellisesti

 • Palvelujen saatavuus tulee turvata tasavertaisesti koko maassa

 • Jokaisessa maakunnassa oltava toimivat ja kilpailukykyiset korkeakoulujen toiminnot

 • Duaalisuus ja omaleimaisuus näkyvät tutkintojen tavoitteissa ja sisällöissä

 • Alueilla, joilla pienehköjä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja tulee mahdollistaa uudentyyppisten korkeakoulujen syntyminen vahvempia liittoumia muodostamalla

 • Yliopistokeskuksia tulee kehittää yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa hallinnollisesti yhtenäisiksi korkeakouluiksi

 • Ammattikorkeakoulujen rahoitus 100%valtiolta ylläpitojärjestelmää muuttamatta


Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

Perusta turvattava – uusi osaaminen varmistettava, ARENEn hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015 (www.arene.fi/tietopankki/julkaisut)

 • Varmistamme yhteiskunnan perusosaamisen

 • Kannamme vastuuta koko maasta

 • Edistämme toiminta-alueidemme kansainvälistymistä

 • Selkeä rooli ja työnjako suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi

 • Innovatiivinen rakenteellinen kehittäminen varmistaa toiminnan ja tehokkuuden


Hallitusohjelmatavoitteet 2

Hallitusohjelmatavoitteet (2)

VI) Strategialähtöinen TKI-toiminta turvattava

VII) Malttia AMK-lain uudistamiseen

VIII) Selkeään ja kannustavaan rahoitukseen

IX) Osaamista vietävä, globaalia vastuuta kannettava

X) Opiskelijaterveydenhuolto saatava kuntoon


Selvityshenkil iden esitys 01 12 2010 www minedu fi opm julkaisut

Selvityshenkilöiden esitys 01.12.2010 (www.minedu.fi/OPM/Julkaisut)

 • Tärkeimpiä esityksiä:

 • Ammattikorkeakoulut ja ylläpitäjät yhdistetään, muoto osakeyhtiö

 • Ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä oikeushenkilöitä

 • Perusrahoitus 100% valtiolle (kunta-valtio –suhteen tasapaino kompensoidaan muualla); tuloksellisuusrahoitus nostetaan 40-50%:n tasolle

 • Kaikki ammattikorkeakoulut hakevat uutta toimilupaa

 • Tuloksellisuusmittareita tarkennetaan

 • Joitakin esityksiä uuteen ammattikorkeakoululainsäädäntöön

 • Kahden vuoden poissaolo-oikeuden poistaminen, maksullisen koulutusviennin esteiden poistaminen, palvelusetelien käyttöönotto TKI- ja palvelutoiminnassa pk-sektorin yrityksille


Arenen lausunto 25 1 2011 www arene fi tietopankki lausunnot ja kannanotot

ARENEn lausunto 25.1.2011www.arene.fi/tietopankki/lausunnot ja kannanotot

 • Talouden ja hallinnon uudistusta ei tule käyttää välineenä ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksen leikkaamiseen

 • Itsenäinen oikeushenkilöasema tulee turvata selvityshenkilöiden esittämään tapaan (lainuudistuksessa ammattikorkeakoulujen autonominen asema on turvattava)

 • Toimilupien uusiminen ei ole perusteltua. Tasa-arvoperiaatteen mukaan ammattikorkeakoulut kirjattava lakiin kuten yliopistotkin

 • Rahoitusmallin tulee tukea kaikkien ammattikorkeakouluille asetettujen tavoitteiden toteuttamista (tutkintoon johtava koulutus, TKI-toiminta, elinikäisen oppimisen toteutukset, aluekehitystyö)


Arenen lausunnon yksityiskohtaiset linjaukset 1

ARENEN LAUSUNNON YKSITYISKOHTAISET LINJAUKSET (1)

 • Perusrahoitus 100% valtiolle; rahoituksessa turvattava jatkuvuus; uuteen malliin siirrytään asteittain

 • Ammattikorkeakoulut itsenäisiksi oikeushenkilöiksi; juridinen muoto pääsääntöisesti osakeyhtiö; muutkin mahdollisia (tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa on mahdollistettava)

 • Ammattikorkeakoulut kirjataan lakiin

 • Tuloksellisuusmittareita tulee kehittää (pääalueina suoritetut tutkinnot, TKI-toiminta, työllistyminen, amkin oman profiilin mukainen kehitys; ks. lausunnon rahoituksen uudistamista koskeva liite)

 • Ammattikorkeakoulussa juridisen muodon lainsäädännön edellyttämä hallitus sekä sisäisenä päätöksentekoelimenä kollegio, jossa mukana johto, henkilöstö ja opiskelijat


Arenen lausunnon yksityiskohtaiset linjaukset 2

ARENEN LAUSUNNON YKSITYISKOHTAISET LINJAUKSET (2)

6) Opiskelijoiden 2 vuoden poissaolo-oikeutta muutetaan selvityshenkilöiden esittämään tapaan

7) Koulutusviennin esteet poistetaan

8) PK-yritysten palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön (jakoperusteet tarkennetaan)

9) AMK-laki uudistetaan ensi hallituskaudella (valmistelussa vahvasti mukana ammattikorkea-koulujen edustus)


 • Login