KBM 3 FIQH ISLAMI - PowerPoint PPT Presentation

Kbm 3 fiqh islami
Download
1 / 11

  • 192 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Andalus Corporation Pte Ltd. KBM 3 FIQH ISLAMI. BAB 4: ZAKAT FITRAH. MAKSUD AYAT. Zakat fitrah ialah suatu ibadah yang diwajibkan atas umat Islam Zakat fitrah hanya berhak diberikan kepada golongan yang memerlukan. Zakat fitrah dapat mensucikan jiwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KBM 3 FIQH ISLAMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kbm 3 fiqh islami

Andalus Corporation Pte Ltd

KBM 3 FIQH ISLAMI

BAB 4: ZAKAT FITRAH


Maksud ayat

MAKSUD AYAT

Zakat fitrah ialah suatu ibadah yang diwajibkan atas umat Islam

Zakat fitrah hanya berhak diberikan kepada golongan yang memerlukan.

Zakat fitrah dapat mensucikan jiwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan.

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah

ZAKAT FITRAH

Definisi dan pensyariatannya:

Zakat fitrah ialah zakat badan yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan.

Disyariatkan pada bulan Sya’aban 2H.

Tujuannya untuk mensucikan hati dan jiwa orang yang berpuasa.

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah1

ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah juga bertujuan untuk memberi makan kepada fakir dan miskin agar mereka dapat bergembira dan cukup serta tidak meminta-minta pada Hari Raya Aidilfitri.

Sabda Nabi: “Cukupkanlah keperluan mereka (fakir miskin itu) supaya mereka tidak berkeliling meminta-minta pada hari itu.” (HR. Daraquthni dan Baihaqi)

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah2

ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah adalah salah satu cara untuk membersihkan hati dan jiwa orang yang berpuasa.

Dipanggil zakat al-nafs kerana tujuannya ialah untuk mensucikan hati dan jiwa manusia yang mengeluarkan zakat fitrah.

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah3

ZAKAT FITRAH

Hukum zakat fitrah adalah fardhu.

Ia berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar r.a yang mengatakan :

“Rasulullah s.a.w. telah memfardhukan zakat fitrah…”

(HR. Bukhari dan Muslim)

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah4

ZAKAT FITRAH

Orang yang wajib membayar zakat fitrah:

Setiap muslim (lelaki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka atau hamba)

Setiap ketua keluarga bertanggungjawab atas orang di bawah tanggungannya (seperti anak, isteri, ibu bapa dan sebagainya)

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah5

ZAKAT FITRAH

Syarat-syarat wajib zakat fitrah ialah:

Orang Islam

Orang yang memiliki kelebihan makanan selama sehari semalam untuk sekeluarga

Orang yang mendapati matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah6

ZAKAT FITRAH

Waktu diwajibkan membayar zakat fitrah:

Dibolehkan membayar zakat fitrah sejak dari awal bulan Ramadan.

Waktu yang wajib ialah sesudah terbenamnya matahari pada tanggal akhir bulan Ramadan.

Waktu yang paling afdal ialah setelah solat Subuh sebelum solat Hari Raya pada 1 Syawal

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah7

ZAKAT FITRAH

Kadar wajib zakat fitrah:

Kadar diwajibkan untuk tiap seorang ialah 1 sha’ iaitu hampir sama dengan 2.305 kg (dibulatkan kepada 2.5 kg) dari beras atau makanan asas dalam negeri masing-masing.

Dibolehkan membayarnya dalam bentuk wang yang sama harganya dengan 2.5 kg beras.

KBM 3 FIQH BAB 4


Zakat fitrah8

ZAKAT FITRAH

Orang yang berhak menerima zakat fitrah:

Golongan fakir

Golongan miskin

Pegawai zakat (amil)

Golongan mualaf

Hamba sahaya yang akan dibebaskan

Orang-orang yang berhutang

Fi Sabilillah (kegunaan pada jalan Allah)

Ibnu Sabil

KBM 3 FIQH BAB 4


  • Login