2 produktivitet och enhetsarbetskostnad i n ringslivet i usa rlig procentuell f r ndring
Download
1 / 15

2. Produktivitet och enhetsarbetskostnad i näringslivet i USA Årlig procentuell förändring - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Produktivitet och enhetsarbetskostnad i näringslivet i USA Årlig procentuell förändring. Källa:Bureau of Labor Statistics. 8. Svensk exportmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring. Källor: NIESR och Riksbanken. 10. Kapacitetsutnyttjande i USA och euroområdet Procent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

2. Produktivitet och enhetsarbetskostnad i näringslivet i USA Årlig procentuell förändring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2. Produktivitet och enhetsarbetskostnad i näringslivet i USAÅrlig procentuell förändring

Källa:Bureau of Labor Statistics


8. Svensk exportmarknadstillväxtÅrlig procentuell förändring

Källor: NIESR och Riksbanken


10. Kapacitetsutnyttjande i USA och euroområdetProcent

Källor: Federal Reserve och EU-Kommissionen


Hushållens konsumtion, inkomster och sparande

Källa: Riksbanken


Tabell 3. FörsörjningsbalansÅrlig procentuell volymförändring

Anm. Bedömning från föregående inflationsrapport inom parentes.

Källa: Riksbanken


20. Arbetskraftsutbud och sysselsättning100-tals personer

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Serierna är säsongrensade. Riksbankens prognos 2002-2004.


22. Produktionsgap enligt tre olika metoderProcent av potentiell BNP

Källor: SCB och Riksbanken


1. Inflation. Utfall och huvudscenarioÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken


Inflationsprognos i huvudscenariotÅrlig procentuell förändring

Anm. Siffrorna inom parentes visar motsvarande prognos i IR 02:1

Källa: Riksbanken


4. Hushållens finansiella och reala nettoförmögenhet i USAProcent av disponibel inkomst

Källa: Federal Reserve Board


3. Vinstutveckling i USA enligt NIPA och SP500Årlig procentuell förändring

Källor: US Department of Commerce och Standard & Poors


Produktionsförmåga i hela ekonomin under olika perioderProcent

Källa: Riksbanken


R2. Bidrag till potentiell produktionsförmåga i näringslivetProcentenheter

Källor: SCB och Riksbanken


R11. Bidrag till förändringar i antalet arbetade timmarProcent per år

Källor: SCB och Riksbanken


29. UND1X med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken


ad
  • Login