orientering om utdanning i norge
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORIENTERING OM UTDANNING I NORGE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ORIENTERING OM UTDANNING I NORGE - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

ORIENTERING OM UTDANNING I NORGE. Føresetnader. Kunnskap om deg sjølv. Yrkesperesonlegdom praktisk-teknisk type naturvitskapleg type Kultur- og samfunnsfagleg type Kunstnerisk type Sosial omsorgstype Føretakstype ordenstype. Motivasjon- forventningar. Framtidsbilete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORIENTERING OM UTDANNING I NORGE' - jessamine-bentley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunnskap om deg sj lv
Kunnskap om deg sjølv
 • Yrkesperesonlegdom
 • praktisk-teknisk type
 • naturvitskapleg type
 • Kultur- og samfunnsfagleg type
 • Kunstnerisk type
 • Sosial omsorgstype
 • Føretakstype
 • ordenstype
motivasjon forventningar
Motivasjon- forventningar
 • Framtidsbilete
 • meg sjølv om fem år
 • meg sjølv om ti år
yrkeskunnskap
YRKESKUNNSKAP
 • innhald i yrket
 • evner, eigenskapar som yrket krev
 • utdanningskrav
 • karrieremuligheit
 • rekrutteringsbehov
 • mobilitetskrav
 • lønn
utdanningskunnskap
UTDANNINGSKUNNSKAP
 • Universitet
 • Vitskaplege høgskular
 • Regionale høgskular
 • Private høgskular
 • Forsvaret
 • tidsbruk- studiepoeng
 • økonomisk gjennomføring:
slide6
maks lån/stipend frå lånekassen
 • jobb- dag/kveld/helger/ feriar
 • støtte frå foreldre/føresette
 • lån i private bankar
 • private stipend/legat
sp rsm l du b r stilla deg sj lv
Spørsmål du bør stilla deg sjølv
 • kva yrke kan eg tenkja meg
 • Kva yrke kan eg definitivt ikkje tenkja meg
 • er oppfatninga mi om yrket fantasi eller røyndom:
 • generalisering ut frå subjektive erfaringar
 • sosial smanlikning med ideell modell
 • negativ overreaksjon på hendingar i yrket
slide8
kva har eg lyst til å gjera
 • kva har eg definitivt ikkje lyst til å gjera
 • kva er eg flink til- kan eg aldri bli flink til
 • kva verediar er viktige for meg
 • kva baserer eg avgjerdene mine på- kven/kva påverkar meg
 • kvar er eg no i avgjerdsprosessen
gradsstruktur ved norske universitet og h gskular
GRADSSTRUKTUR VED NORSKE UNIVERSITET OG HØGSKULAR
 • Ex.phil.: Førebuande studium på universitet
 • Ex.fac.: Førebuande studium på fakultet
 • Årsstudium: Eitt-årig studium av ulik art
 • Bachelor: Tre-årig studium
 • Master: To-årig påbygging etter bachelor eller integrert fem-årig studium
slide10
Profesjonsstudium: Direkte yrkesretta studium av ulik lengde, for eksempel medisin, veterinærmedisin, presteutdanning eller lærarutdanning
 • PhD: Tre-årig doktorgradsutdanning etter

master

ad