Verslo darbo prad ia kaime
Download
1 / 32

Verslo darbo pradžia kaime - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Verslo darbo pradžia kaime. L.Kivleniece 16.09.2011. Ūkin ė veikla. Ūkinė veikla - tai bet kuris, sistematiškas, pastovus darbas už atlyginimą, yra iš dalies verslas arba komercinė veikla.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Verslo darbo pradžia kaime' - jess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verslo darbo prad ia kaime

Verslo darbo pradžia kaime

L.Kivleniece

16.09.2011.


Kin veikla
Ūkinė veikla

 • Ūkinė veikla - tai bet kuris, sistematiškas, pastovus darbas už atlyginimą, yra iš dalies verslas arba komercinė veikla.

 • Verslas - ilgalaikis ar sistematiškas, savo inciatyva pasiųlytas, ūkinis darbas ir kapitalo investavimas, kuris nukreiptas į prekių gamybą, pardavimą arba paslaugų teikimą, pelno gavimo tikslu.

 • Komercinė veikla - atviras ūkininkavimo būdas, kurio pagalba verslininkas stengiasi gauti pelna.


Koki naud duoda verslo suk rimas
Kokiąnaudąduodaverslosukūrimas:

 • Verslosavininkaigaunapelną, kurįnaudojaasmeniniamsreikalams ir verslovystymui;

 • Verslasužtikrinadarbo vietas tam tikramgyventojųskaičiui;

 • Verslas moka mokesčius;

 • Padidėjabendrasvidausproduktas


Prielaida prad ti versl
Prielaida pradėti verslą

 • Motyvacija;

 • Idėja;

 • Verslininkas,kuris turi šiassavybes:

 • Valia ir sugebėjimasprisiimtiatsakomybę ir riziką;

 • Tikslingumas, valiosstiprybė;

 • Verslininkotalentas(talentoišmoktinegalima, tai yraįgimtasavybė, kurią turi 10% žmonių)

 • Sugebėjimasnenustotimokytis ir pastoviaipapildytisavoprofesinesžinas;

 • Eląstiškumas - sugebėjimasprisitaikyti, keičiantissituacijoms.


Verslo prad ios prielaidos
Verslopradžiosprielaidos

 • Tikslo aiškumas;

 • Realus pradinis kapitalas arba palankus kreditas;

 • Toks veiklos būdas, kuris verslinnkui labiausiai patinka ir kuriame turi daugiau žinių ir patyrimo;

 • Sugebėjimas planuoti savo darbą taip, kad nesekmės atveju būtų galima išsilaikyti;

 • Sugebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais, klientais ir bendradarbiais;

 • Sugebėjimas pastoviai tyrinėti rinką, pritaikyti savo verslą rinkos paklausai;

 • Sugebėjimas kovoti su nesėkme ir tikėti savo jėgomis.


Verslo aplinka
Verslo aplinka

 • Išorinė aplinka (makrovide)

 • Vidinė aplinka (mikrovide)


I orin s aplinkos formavimo faktoriai
Išorinės aplinkos formavimofaktoriai

 • Ekonominiai:

  infliacija, bedarbiai, pirkimo pajėgumas, gyvenimo lygis, valstybės ekonominis vystymasis, ekonominis smukimas;

 • Socialiniai, kultūros ir demografiniai:

  gyventojų socialinė priklausomybė, kultūros ir išsilavinimo lygis, gyventojų skaičiaus augimas, gyventojų nacionalinė struktūra, žmonių religinės ir moralinės normos;

 • Technologiniai: naujų gamybos ir ryšių, technologijų, mokslo ir technikos vystimasis;

 • Politiniai: valstybės užsienio politika su kitom užsienio valstybėm, ekonominė ir politinė situacija pasaulyje;

 • Teisiniai: santykiai tarp valstybės ir verslo, įstatymai, mokesčių politika;

 • Institucionaliniai ir informaciniai: verslo normaliai veiklai būtinos negamybinės sferos įstaigos ir organizacijos: bankai, draudimo kompanijos, paslaugų ir konsultacinės tarnybos, reklamos agentūros ir tt..


Vidin s aplinkos formavimo faktoriai
Vidinės aplinkos formavimofaktoriai

 • Verslo tikslas ( strategija, tiesioginiai uždaviniai);

 • Tarnautojai ( tarnautojų žinios, sugebėjimai, suvokimas, įgūdžiai);

 • Verslo struktūra ( darbo padalinimas, struktūriniai padaliniai, funkcijų paskirstymas, atlikimas ir vykdymas;

 • Technologija( įrangu panaudojimas, informacinės sistemos)

 • Verslo kultūra, vadovo darbo stilius.


Verslo darbo taka
Verslo darbo įtaka

 • Tiekėjai;

 • Konkurentai;

 • Vartotojai;

 • Kontaktinis bendradarbiavimas.


Verslo valstybinis reguliavimas
Verslo valstybinis reguliavimas

 • Ekonominiai metodai

 • Administraciniai metodai


Ekonominiai metodai
Ekonominiai metodai

 • Mokesčių sumažinimas arba padidinimas;

 • Muitinių tarifų sumažinimas arba padidinimas;

 • Valstybės užsakymų nustatymas;

 • Pagreitintos amortizacijos nustatymas;

 • Subsidijų ir dotaciju nustatymas;

 • Valstybės vidaus paskolų procentų nustatymas


Administraciniai metodai
Administraciniaimetodai

 • Draudimasatskirųprekiųrūšių( narkotikų, ginklų) gamybos ir pardavimo;

 • Būtinasverslolicenzijųnustatymasatskiromsverslorūšims;

 • Minimaliosdarbo algos nustatymas (būtinasvisiemsdarbdaviams)

 • Darbosaugumoreikalavimųnustatymas;

 • Prekių ir paslaugųkokybėskriterijųnustatymas;

 • Monopolijųapribojimas.


Valstyb s apribojimai rinkos ekonomikoje tikslas
Valstybėsapribojimairinkosekonomikoje, tikslas

 • Aplinkos saugumas;

 • Vartotojų teisių apsauga;

 • Darbo saugos ir darbuotojų teisių saugumas;

 • Ekonominės sistemos saugumas( prieš-monopoliniai įstatymai ir sauga prieš negarbingą konkurenciją).


Verslo prad ios klausimai
Verslo pradžios klausimai

 • Ar pagaminta produkcija bus kam nors reikalinga;

 • Ar kas nors norės ir galės pirkti pagamintą produkciją;

 • Ar pagaminta produkcija bus geresnė už kitų gamintojų tokią pačią produkciją;

 • Kur parduoti pagamintą produkciją;

 • Kaip informuoti būsimuosius pirkėjus.


U daviniai kuriuos reikia spr sti verslininkams
Uždaviniai, kuriuos reikia spręsti verslininkams

 • Darbo sferos ir mąsto pasirinkimas;

 • Verslo vietos pasirinkimas;

 • Finansavimo pasirinkimas;

 • Verslo formų pasirinkimas;

 • Verslo pavadinimas.


Verslo steigimo aspektai
Verslosteigimoaspektai

 • ekonominis

  verslo idėjos išvystymas ir verslo plano sudarymas

 • juridinis

  verslo steigimas ir verslo registracija


Komercin s veiklos formos
Komercinės veiklos formos

 • Individalus verslininkas

 • Komercinė bendrovė

 • Kapitalo bendrovė

 • Asmeninė bendrovė

 • Ribotos atsakomybės bendrovė

 • Mišrios nuosavybės bendrovė

 • Uždaroji akcinė bendrovė

 • Bendra pavaldžioji bendrovė


Individualus verslininkas
Individualusverslininkas

Fizinis asmuo,kuris kaip verslininkas įregistruotas į komercinį registrą.

Fiziniam asmeniui būtina registruotis į komercinį registrą, jeigu:

 • Metinė apyvarta nuo komercinės veiklos viršija 200 000 Ls

 • Metinė apyvarta nuo šios veiklos viršija 20 000 Latų;

 • ūkinėje veikloje vienu metu dirba virš penkių darbuotojų.


Skirtumas tarp registruot ir neregistruot verslinink
Skirtumastarpregistruotų ir neregistruotųverslininkų

 • Registruotas verslininkas

 • Valstybinis mokestis 20 Ls;

 • Būtinas pavadinimas;

 • Sutartį sudaro firmos vardu ir turi juridinio asmens statusą;

 • Registracija suteikia tam tikrą statusą partnerių akyse, nes apie verslininką prieinama informacija registro skyriuje;

 • galimybė gauti paskolą prieš komercinį užstatą;

 • Neregistruotas verslininkas

 • Nereikia registruotis ir mokėti valstybinio mokesčio;

 • Nėra būtinas pavadinimas;

 • Sutartį sudaro savo vardu ir turi fizinio asmens statusą;

 • Mažesnis partnerių pasitikėjimas, nes nėra informacijos registrų skyriuje;

 • Nėra galimybės gauti paskolą už komercinį užstatą.


Individualaus verslininko prana umai ir tr kumai lyginant su kitomis komercin s veiklos formomis
Individualausverslininkopranašumai ir trūkumailyginantsukitomiskomercinės veiklos formomis

 • Pranašumai

 • Paprasta registracija;

 • Nenustatytasminimaluskapitalas;

 • Savininkassavarankiškaipriimasprendimus;

 • Stipri motyvacija, nes verslaspriklauso vienam žmogui;

 • Kreditoriųpalankumas,kaippriešpilnąmaterialinęversloatsakomybę.

 • Trūkumai

 • Didelėrizika ,nes yra pilna materialinėatsakomybė;

 • Sunkuatskirtiasmeniniuspinigusnuoverslopinigų;

 • Vienam didesnėgalimybėsuklystipriimantsprendimus;

 • Didelėpriklausomybėnuosavoverslo;

 • Sunkiaupasiektidideliomąstogamybą, apribotosplėtrosgalimybės.


Ribotos atsakomyb s bendrov
Ribotos atsakomybės bendrovė

 • Uždaro tipo bendrovė su juridinėm teisėm, kurios kapitalą sudaro atskirų asmenų įnašai.

 • Minimalus pagrindinio kapitalo didys 2000 Ls.


Verslo steigimo dokumentai ir registravimo tvarka individualus verslininkas
Verslosteigimodokumentai ir registravimotvarka (individualusverslininkas)

 • Priešpaduodantpareiškimąreikiasumokėti:

  Valstybinįmokestį Ls 20

  Publikaciją ‘’Latvijas Vēstnesis’’ Ls16

 • Būtinidokumentai:

  Atidarytisąskaitąbanke;

  Pasnotarąpatvirtintiparašus tiem asmenim, kurieturėsparašoteises;

  Steigėjopaso kopija( parodantorginalą);

  Verslojuridinįadresąpatvirtinančius dokumentus.

  Dokumentųperžiūrėjimolaikas 1-3 dienos


Verslo steigimo dokumentai ir registravimo tvarka rab
Verslosteigimodokumentai ir registravimotvarka( RAB)

 • Priešpaduodant dokumentus reikiasumokėti:

  Valstybinįmokestį Ls 100

  Publikaciją ‘’Latvijas Vēstnesis’’ Ls 24

 • Būtinidokumentai-

  Notaropatvirtintiparašopavyzdžiaiasmenims, kurieturėsparašoteisę;

  Steigimodokumentai (statutai,sutartis);

  Dokumentai, patvirtinantyskiekvieną asmens indėlį;

  Bankopažyma, kuri adresuotaregistrui, kad steigėjo vardu atidarytasąskaitasustatutuosenumatytuindėliu;

  Kiekvienovaldybosnarioraštišķassutikimas būti valdybosnariu( jeigustatutosenumatytavaldyba);

  Valdybospažymaapiebendrovėsjuridinįadresą.

  Dokumentųperžiūrėjimoterminas 1-3 darbo dienos

  RAB steigimoprotokoląreikiapristatyti ne vėliau,kaip 6 mėn. Posteigimosutartiespasirašymo.


Ma as verslas
Mažas verslas

 • Neto apyvartaneviršyja Ls 200 000;

 • Vidutinisdarbuotojųskaičiusneviršyja 25 žmonių;

 • Pagrindiniokapitalobalansinėvertė ne didesnėuž Ls 70 000.


Ma o verslo reik m valstyb s ekonomikai
Mažo verslo reikšmė valstybės ekonomikai

 • Skatina konkurenciją, taipogi rinkos santykių vystymąsį;

 • Siųlo daugiapusiškas paslaugas vartotojams, padeda efektyviau dirbti dideliam verslui;

 • Gali greitai reaguoti į pareikalavimo kitimą ir eląstingai keisti produkcijos sortimentą;

 • Skatina visuomenės vidurinio sluoksnio vystymąsį;

 • Orentuojasi į nedideles turgaus nišas prekių ir patarnavimų patenkinimui;

 • Racionaliai išnaudoja vietinius resursus;

 • Pagerina gyvenimo lygį tam tikroje teritorijoje;

 • Savo veikla padidina valstybės pajamas per mokesčių sistemą.


Ma o verslo b dingi bruo ai
Mažo verslo būdingi bruožai

 • Verslo savininkai dažniausiai būna ir verslo vadovais;

 • Kapitalo savininkų skaičius nedidelis arba kapitalas priklauso vienam asmeniui;

 • Verslas dirba tiktai vietinėje rinkoje;

 • Verslas atstovauja tiktai nedidelę dalį srities.


Ma o verslo prana umai
Mažo verslo pranašumai

 • Greitai reaguoja ir prisitaiko paklausai;

 • Galimybė greitai priimti sprendimus, nes verslo struktūra paprasta;

 • Asmeninis klientų pažinimas duoda galimybę geriau jiems prisitaikyti;

 • Santykiai tarp vadovybės ir darbuotojų sklandūs, bendravimas tiesioginis, darbo aplinka laisvesnė;

 • Personalas gali greitai ir aiškiai matyti savo darbo rezultatus;

 • Mažesnės valdymo išlaidos;

 • Individualus priėjimas prie klientų.


Ma o verslo tr kumai
Mažo verslo trūkumai

 • Apribotos finansinės lėšos;

 • Nėra galimybės apmokėti aukštos kvalifikacijos specialistams;

 • Vadovvybei dažnai trūksta patirties verslo vadovavimui,vadovybė dažniausiai vadovaujasi intuicija ir asmenine patirtim;

 • Sunku konkuruoti su dideliu verslu;

 • Gana siauras veiklos geografinis sektorius;

 • Savininko tiesioginis sąlytis su verslu dažnai būna neobjektyvus;

 • Dirba mažo pelno ruože;

 • Vadovybei dažnai trūksta laiko užsiimti su verslo vystymusi, nes didelę laiko dalį praleidžia sprendžiant kasdienines problemas.


Parama ma am ir vidutiniam verslui
Paramamažam ir vidutiniamverslui

 • Sukurtos palaikymo organizacijos, fondai, institucijos, kurių tikslas padėti mažo verslo vystymuisi:

  Kaimo palaikymo tarnyba, ūkininkų palaikymo tarnyba, ūkininkų bendravimo valdyba(LOSP),kaimo vystymosi fondas.

 • VMI specialistai turi nemokamai konsultuoti buhalterijos ir mokesčių klausimais;

 • Skatinamos mažo verslo koperacijos formos, mažo verslo bendradarbiavimo formos;

 • Sudarytos konsultacinės tarnybos;

  RAB Latvijos kaimo konsultacijų ir švietimo centras.


Em s k aktyviai kredituoja
Žemėsūkįaktyviaikredituoja:

 • Nordea finance;

 • Latvijos Hipotekos un žemės bankas;

 • SEB bankas;

 • RAB Pohjola Finance


Em s kio vietimo staigos
Žemės ūkio švietimo įstaigos

 • Žemėsūkiotechnikas – mechanikas -

  ValstybinisKandavosžemėsūkiotechnikumas;

  ValstybinisPriekuļesžemėsūkiotechnikumas;

  Višķu Profesinėvidurinėmokykla.

 • Kaimonuosavybėsvaldytojas-

  Saulaines Profesinėvidurinėmokykla ;

  Jāņmuižas Profesinėvidurinėmokykla ;

  Valstybinė RAB Rīgosmaistogamybosvidurinėmokykla.

 • Maistoproduktųgamybostechnikas-

  Rēzeknes Profesinėvidurinėmokykla;

  ValmierosMaistogamybosvidurinėmokykla;

  Valstybinė RAB RīgosMaistogamybosvidurinėmokykla;

  Sodininkystėssodinukųaugintojas, daržininkas-

  Valstybinė RAB Bulduru daržininkystėsvidurinėmokykla;

 • Miškininkystėstechnikas, miškininkystėstechnikas-mechanikas-

  Ogres Miškotechnikumas

 • Veterinarogydytojoasistentas-

  Bebrenes Profesinėvidurinėmokykla;

  Smiltenes technikumas

 • Žuvininkystėsspecialistas-

  Lūznavas profesinėvidurinėmokykla

 • Bitininkas -

  Vecbebru Profesinėvidurinėmokykla

  LatvijosŽemėsŪkioUniversitetas


TegulJūsųisteigtąversląlydisėkmė!

Ačiūuždėmesį!


ad