mapov n kreativn ch pr mysl na krajsk a m stn rovni metodika v podm nk ch esk republiky
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky. Pavel Bednář. Osnova prezentace. Vymezení kreativních průmyslů Vymezení prostorových úrovní mapování Zdroje, metody a příklady využití sekundárních regionálních dat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky' - jeslyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mapov n kreativn ch pr mysl na krajsk a m stn rovni metodika v podm nk ch esk republiky

Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky

Pavel Bednář

osnova prezentace
Osnova prezentace
 • Vymezení kreativních průmyslů
 • Vymezení prostorových úrovní mapování
 • Zdroje, metody a příklady využití sekundárních regionálních dat
 • Zdroje, metody a příklady využití primárních regionálních dat
 • Závěr – problematické okruhy
vymezen kreativn ch pr mysl
Vymezení kreativních průmyslů

Volná umění

Komerční

Veřejné

Neformální

region ln rovn mapov n kreativn ch pr mysl
Regionální úrovně mapování kreativních průmyslů
 • Národní
 • Krajská (kreativní regiony)
 • Místní – administrativně vymezené
  • Obce s rozšířenou působností
  • Obce (kreativní města)
  • Mikroregiony (kreativní venkov)
 • Místní – ostatní vymezení
  • Sociálně-ekonomické (Zlínská aglomerace)
  • Kulturní (národopisné regiony – Haná, Moravské Slovácko,Valašsko)
  • Kombinace sociálně-ekonomických a kulturních faktorů (Zlínsko, Ostravsko)
zdroje sekund rn ch dat
Zdroje sekundárních dat
 • Komerční databáze
  • Albertina
  • Merit CDF
 • Veřejně dostupné databáze
  • Národní
   • Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR
   • Registry kulturních subjektů CIK NIPOS
  • Regionální
   • Databáze kulturních aktivit a aktérů Zlínského kraje
metody zpracov n sekund rn ch dat
Metody zpracování sekundárních dat
 • Jednorozměrné statistické metody
 • Vícerozměrné explorační statistické metody
 • Grafické výstupy
 • Geografické informační systémy
 • Input-output analýza
p klad vyu it komer n datab ze mapov n kp v zlk
Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK
 • Analýza prováděna pouze pro komerční sektor (firmy)
 • Datová základna
  • Albertina 2010
 • Vybrané proměnné
  • podskupina odvozené převažující CZ-NACE
  • druh vlastnictví
  • kategorie počtu zaměstnanců
  • sídlo firmy
   • obec s rozšířenou působností
  • datum registrace firmy
p klad vyu it komer n datab ze mapov n kp v zlk1
Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK
 • Seskupení podskupin odvozené převažující CZ-NACE do odvětví kreativních průmyslů na základě
  • podobnosti produktu
  • převažující doby působení na trhu
 • Vymezená odvětví kreativních průmyslů – viz graf
p klad vyu it komer n datab ze mapov n kp m st r
Příklad využití komerční databáze – mapování KP měst ČR
 • Seskupení podskupin odvozené převažující CZ-NACE do odvětví kreativních průmyslů
  • Jádrové umění
   • Umění řemesla a zábava
   • Fotografické činnosti
  • Kulturní průmysly
   • Televizní a rozhlasové vysílání
   • Film a video
   • Tisk
   • Vydavatelství
   • Pořizování zvukových nahrávek a vydávání hudby
  • Kreativní průmysly
   • Reklama a marketing
   • Architektura
   • Vydávání software
   • Specializovaný design
p klad vyu it region ln ve ejn datab ze zlk v oblasti kultury
Příklad využití regionální veřejné databáze ZLK v oblasti kultury
 • Databáze kulturních aktivit a aktérů Zlínského kraje
  • Kulturní aktivity
  • Kulturní aktéři
c le v zkumu zdroje a metody zpracov n prim rn ch dat
Cíle výzkumu, zdroje a metody zpracování primárních dat
 • Cíle výzkumu při využití primárních dat
  • Analýza sítí (kreativní klastr)
   • Nalezení klíčových aktérů KP v regionu
   • Nalezení prostorových vazeb KP regionu
   • Zjištění klíčových obsahů spolupráce v KP regionu
  • Etnografický výzkum (kreativní město)
   • Vymezení kreativních prostor na místní úrovni
 • Zdroje dat
  • Dotazníková šetření – fyzická i virtuální
  • Rozhovory
  • Mentální mapy – vymezení kreativních prostor
c le v zkumu zdroje a metody zpracov n prim rn ch dat1
Cíle výzkumu, zdroje a metody zpracování primárních dat
 • Metody zpracování
  • Analýza sociálních sítí – viz příklad
  • Mentální mapy
   • Diskutované téma v rámci KulturQUell – Evropský kreativní think tank v Plzni dne 24. května 2012
z v r problematick okruhy
Závěr – problematické okruhy
 • Sekundární databáze
  • Nedostupnost dat za pobočky firem a organizací v jiných krajích
   • Data se vztahuj k sídlu firmy či organizace
  • Nedostupnost účetních dat za OSVČ a mikropodniky do 10 zaměstnanců
   • Nedostupnost dat o počtech zaměstnanců, obratu, exportu a přidané hodnotě
   • Imputace a přepočet dat z kategorií počtu zaměstnanců a obratu
  • Data o počtu zaměstnanců,obratu, exportu a přidané hodnotě za různá období
z v r problematick okruhy1
Závěr – problematické okruhy
 • Identifikovaná „problémová“ odvětví dle vymezení CZ NACE
  • Software
   • prověřovaní činnosti
  • Reklamní činnosti
   • vykazovaná a skutečná činnost vs. činnosti reklamních agentur
  • Překladatelství a tlumočnické činnosti
   • spojení dvou činností
   • překlady návodů, komerčních brožur vs. překlady literárních uměleckých děl či odborné literatury
  • Řemesla
   • široké vymezení jednotlivých oborů
   • obtížné oddělení ruční výroby s vlastní inovací a masové výroby dle zadaného vzoru
z v r problematick okruhy2
Závěr – problematické okruhy
 • Mapování lze uskutečňovat pouze na základně údajů o kreativních firmách
  • Nelze pokrýt „creativetrident“
  • Databáze „Výběrové šetření pracovních sil“ je v průběhu času založena na náhodném výběru.
 • Schází jednotná databáze o dobrovolnických aktivitách a pracovních silách
 • Schází jednotná databáze hudebních klubů
z v r problematick okruhy3
Závěr – problematické okruhy
 • Primární databáze – analýza sítí (kreativní klastry)
  • Ochota spolupráce ze strany komerčních firem k
   • uskutečnění rozhovorů či dotazníkových šetření
   • poskytování informací
    • údaje o spolupracujících partnerech považovány za obchodní tajemství
   • otázce identifikace klíčových aktérů v odvětví
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Pavel Bednář

Fakulta ekonomiky a managementu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mostní 5139

760 01 Zlín

[email protected]

ad