Opplæring, tilsyn, regelverk - PowerPoint PPT Presentation

Oppl ring tilsyn regelverk
Download
1 / 16

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opplæring, tilsyn, regelverk. - gir det bedre informasjonssikkerhet?. Tom-Andre Skar tom.skar@hig.no 8. juni 2007. Agenda. Introduksjon Metoder Datagrunnlag Resultater Oppsummering og konklusjon Spørsmål. Problembeskrivelse. Økende bruk av info. sikkerhet Energisektoren

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opplæring, tilsyn, regelverk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oppl ring tilsyn regelverk

Opplæring, tilsyn, regelverk

- gir det bedre informasjonssikkerhet?

Tom-Andre Skar

tom.skar@hig.no

8. juni 2007


Agenda

Agenda

 • Introduksjon

 • Metoder

 • Datagrunnlag

 • Resultater

 • Oppsummering og konklusjon

 • Spørsmål


Problembeskrivelse

Problembeskrivelse

 • Økende bruk av info. sikkerhet

 • Energisektoren

  • Forskrifter

  • Lover

  • Veiledninger

  • Tilsyn

  • Opplæring

 • NorSiS har deltatt på 2 kurs


Forskningssp rsm l

Forskningsspørsmål

 • Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet?

 • Viser energibransjen en forskjell fra andre undersøkelser som for eksempel Mørketallsundersøkelsen? Med tanke på sikkerhetshendelser, sikringstiltak etc.

 • Bør sammenlignbare bransjer og enkeltbedrifter gjennomføre lignede tiltak?


Relatert arbeid

Relatert arbeid

 • Tidligere undersøkelser gjort av:

  • CSI/FBI (USA)

  • DTI (England)

  • BSI (Tyskland)

  • Ernest & Young (Global)

  • Mørketallsundersøkelsen 2006

 • Bas 3


Oppl ring tilsyn regelverk

 • Standarder

  • ISO 17799

  • Information Security Forums Standard of Good Practice (ISF)

  • CobiT fra ISACA

  • The IT Baseline Protection Manual (BSI)

   ”Fokus på innholdet i prosessen i stedet for prosessen i seg selv.”


Oppl ring tilsyn regelverk

 • Sikkerhetskultur

  • Holdninger

  • Motivasjon


Metoder

Metoder

 • Litteratur

 • Spørreundersøkelse

  • Internet

 • Intervju

  • Telefon

 • Dataanalyse


Datagrunnlag

Datagrunnlag

 • Få kvinner

 • Produksjon / nettselskap

 • Alder

 • Erfaring

 • Når de sist hadde opplæring

 • Generelle holdninger til sikkerhet


Resultater

Resultater

 • Over 1/3 av respondentene sa de ble pålagt av arbeidsgiver

 • Økt forståelse -> mer opplæring

 • Ingen flere hendelser oppdaget som følge av kurset, men flere oppgaver i gangsatt


Oppl ring tilsyn regelverk

 • Ønsker mer kontroll og tilsyn. Har en god effekt

 • Bedre regelverk, ikke alle har alle krav oppfylt

 • De som ikke kjenner til standarder er heller ikke medlem i noe fora


Oppl ring tilsyn regelverk

 • Regler virker inn på holdninger og atferd

  • Ingen endring på motivasjonen

 • Pålagt

  • Tvang-indeks

   • Holdninger

   • Forståelse


Oppl ring tilsyn regelverk

 • Virksomheten

  • Nettselskapene som er mer avhengig av IT utkontrakterer mer

  • ½ har opplæring og holdningskapende aktiviteter

  • De som rangerer seg selv bedre enn gjennomsnittet har også opplæring av ansatte

  • 9/10 rapportere om hendelser o.l.


Oppl ring tilsyn regelverk

 • Effekt

 • Paranoia


Oppsummering og konklusjon

Oppsummering og konklusjon

 • Større bevisthetsnivå

 • Storebroreffekt

 • Kontinuitet


Sp rsm l

Spørsmål?


 • Login