Kidung 18
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Kidung 18 PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kidung 18. Masmur 68. Masmur 68. Pangeran jumeneng Raja Mungsuhe padha buyara Sami Paduka tundhung Upami kabur ing kukus Lir malam ajur ing latu Mekaten tumpesipun. . . . Nanging tyang mursid bingaha Lincak-lincak dening suka Wonten ing ngarsa Tuwan Sarta agiyak-giyaka

Download Presentation

Kidung 18

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kidung 18

Masmur 68


Masmur 68

Pangeran jumeneng Raja

Mungsuhe padha buyara

Sami Paduka tundhung

Upami kabur ing kukus

Lir malam ajur ing latu

Mekaten tumpesipun

. . .


. . .

Nanging tyang mursid bingaha

Lincak-lincak dening suka

Wonten ing ngarsa Tuwan

Sarta agiyak-giyaka

Ngrepekna pujine Allah

Asmanya linuhurna


2.

Allah aneng kadatonNya

Ramane pra bocah lola

Lan angemong wong randa

Wong anglembara rineksa

Padha pinaringan uga

Papan kang den enggoni

. . .


. . .

Allah ngirid wong bandhangan

Temah nemu gung kabegjan

Nanging wong ambalila

Kang den alami mung susah

De padha andhok ing tanah

Kang gosong kepanasen


3.

Dhuh Yehuwah Allah amba

Tuwan minggah ing sasengkan

Ambandhang tyang tawanan

Salir tiyang sowan samya

Dalah ingkang ambalila

Nyaosaken pisungsung

. . .


. . .

Pinuji-puji Pangeran

Sadina-dina angrembat

Momotaning pra abdi

Yehuwah Pamarta kita

Luwih gedhe pangwasanya

Ngluwari saka pati


4.

Sakehing kraton ing bumi

padha repekna memuji

Pangeran kang Ma'kwasa

Saosana kaluhuran

Akanthi swaraning kawat

Ngidungaken asmaNya

. . .


. . .

Wit kaluhurane Allah

Angayomi mring kang umat

Ngetingalken kwasanya

De umate pinaringan

Santosa lan kaluhuran

Pinujia asmaNya


  • Login