Plakat / poster Zašto? Kome? Kako? Kada? Gdje? - PowerPoint PPT Presentation

Plakat poster za to kome kako kada gdje
Download
1 / 58

 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Plakat / poster Zašto? Kome? Kako? Kada? Gdje?. Stručno vijeće vjeroučitelja Zadarske županije Elvira Katić, prof. Zadar, svibnja 2006. Izvori:. Anić,V. i I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 2002. Klaić, Bratoljub: Rječnik stranih riječi, NZMH Zagreb 1990.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Plakat / poster Zašto? Kome? Kako? Kada? Gdje?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plakat poster za to kome kako kada gdje

Plakat / posterZato? Kome? Kako? Kada? Gdje?

Struno vijee vjerouitelja Zadarske upanije

Elvira Kati, prof.

Zadar, svibnja 2006.


Izvori

Izvori:

 • Ani,V. i I. Goldstein: Rjenik stranih rijei, Novi Liber, Zagreb 2002.

 • Klai, Bratoljub: Rjenik stranih rijei, NZMH Zagreb 1990.

 • Strievi, Ivanka: Izlaganje na posteru i posterna prezentacija. Zrno : asopis za obitelj, vrti i kolu, XIV(2002.), br. 50-51


Izvori1

Izvori:

 • Hammarling, Sven, Higham, Nicholas: How to Prepare a Poster

  http://www.siam.org/siamnews/general/poster.html

 • Tosney, Kathryn: Posters: How to obscure your message

  http://biology.lsa.umich.edu/research/labs/ktosney/file/PostersHome.html

 • Mandoli, Diana F.: How to make a great Poster, http://www.um.es/

 • www.free-ri.t-com.hr (Ivana Vladilo)

 • www.freewebs.com (Vanja krobica; Ana Krelj)


Leksikografske nesuglasice poster engl oglas plakat plakat hol veliki oglas proglas

Leksikografske nesuglasicePoster (engl.)= oglas, plakat Plakat (hol.)=veliki oglas, proglas

 • Poster se objanjava tuicom plakat

  (hol. plachen = lijepiti), a

 • plakat kao veliki oglas, izvjeen na sveope itanje, objava, proglas

  Zakljuak:

 • Plakat i poster nisu istoznanice

 • Nemamo izvornu hrvatsku rije za poster


Definicija plakata

Definicija plakata

 • Plakat (ili poster) je komad papira koji se lijepi na zid, stup ili pano, a moe sluiti u razliite svrhe i biti razliitih veliina.

 • Najee se koristi za opis komada papira koji slue u promotivne svrhe nekih proizvoda, nadolazeih javnih dogaaja (utakmica, koncert, predstava ili prikazivanje filma... i sl.)


Primjer promotivnog plakata

Primjer promotivnog plakata

 • Veliki plakat - Jumbo plakat

  Sastoji se od nekoliko manjih komada papira (dijelova plakata) koji se kao puzzle lijepe na za njih posebno izgraene panoe, najee uz vrlo prometne ceste kako bi ga vidjelo to vie ljudi.


Podjela plakata

Podjela plakata

 • Plakati se razliku po temi, sadraju i veliini

 • PODJELA:

  tipografski

  umjetniki


Plakat poster za to kome kako kada gdje

ATTENTION

PANJA

Sastoji se od

tipografskih slova

INTERST

ZANIMA NJE

DESIRE

ELJA

ACTION

AKCIJA

sastoji se od kombinacije slike i teksta


Karakteristike plakata

Karakteristike plakata

 • Boje moraju odgovarati temi

 • Minimalistiki tekst posve dovoljan

 • Navedeni autori


To boje izazivaju

to boje izazivaju?


Elementi plakata

Elementi plakata

 • Idejno rjeenje(bazira se na domiljatosti, duhovitosti ...)

 • Likovno rjeenje(mora zadovoljiti zakone estetike)

 • Veliina (70x100 bolje jedan veliki nego vie malih (neobian format privlai panju))

 • Tekst (ispravan, razumljiv, kratak ...)

 • Boja/e

 • Mjesto oglaavanja

 • Autor/i


Primjer dobrog plakata 1

Primjer dobrog plakata (1)

Tekst:

 • Split 2001.

 • Mali djeji festival

 • Mjesto odravanja

  Boje

  Autor (naveden)


Primjer dobrog plakata 2

Primjer dobrog plakata (2)


Plakat poster za to kome kako kada gdje

Primjer dobrog promotivnog plakata

Dovoljno teksta

Slika upeatljiva

Poruka jasna

Zamjerka:

nema autora


Primjer izvrsnog informativnog plakata

Primjer izvrsnog informativnog plakata

Teksta - dovoljno

Boje odgovaraju prigodi

Autori su navedeni


Primjer lo eg plakata

Primjer loeg plakata

 • Koritena fotografija jasna i upeatljiva Zamjerka:

 • Tko ga plasira, tko je autor, nema datuma?

 • Koji se ekoloki dan obiljeava?


Zaklju ak

Zakljuak

 • Plakat je vizualni skandal, on se ne promatra, njega se vidi.

  (Plakat odreuju optiki zakoni, a njegova poruka je trenutana.)

 • Plakat je istodobno poruka crte bez legende, kompozicija koja tedi opirno prianje.

  (Likovno rjeenje ne smije biti samo sebi svrhom ve sredstvo za prenoenje ideja. )


Plakat poster za to kome kako kada gdje

 • Sva sredstva su doputena da se postigne cilj, lirika, mistifikacija, sve osim srama ...

  (franc. slikar Savignac)


Definicija postera

Definicija postera

 • Poster (engl.) = oglas, plakat (obino s uveanom slikom reklamiranog objekta, dogaaja i sl. (V. Klai)

 • POSTER = prezentacija (predstavljanje) strunoga rada, nastavne cjeline ili jedinice, projekta, radionice i sl. na posterni nain


Plakat poster za to kome kako kada gdje

 • Svaka informacija, predavanje, izlaganje, propaganda, nastavni sat . koristi sredstva koja skreu pozornost, nude novosti, informacije, promjene te se slue sredstvima:

 • akustinim (djeluju na organe sluha)

 • vizualnim (djeluju na organe vida)


Nezaobilazna sredstva posterne prezentacije

Nezaobilazna sredstva posterne prezentacije

VIZUALNA

i to:

 • Informacija

 • Edukacija

 • Propaganda

  (sredstva koja djeluju na organe vida)


Definicija postera1

Definicija postera

 • Poster je grafiki prikaz odreenog (strunog) rada.

 • Poster mora ispriati priu, ili jo bolje pokazati priu.


Za to su po eljne posterne prezentacije

Zato su poeljne posterne prezentacije?

 • tede vrijeme

 • Bude zanimanje

 • Prilagodljivost i iskoristivost svakog prostora

 • Nema vremenskog ogranienja za pojedine teme

 • Moemo mu se vraati

 • Lak i brz odabir (prema osobnim afinitetima)

 • Pokree diskusiju/raspravu

 • Plodonosnija razmjena ideja i iskustava izmeu predstavljaa i itaa


Kada odabrati posternu prezentaciju

Kada odabrati posternu prezentaciju?

 • Uvijek kada je organizator predvidi

 • Kada se oekuje puno izlagaa

 • Kod ogranienog vremena

 • Kad istu temu elimo prezentirati nekoliko puta na razliitim skupovima

 • Kad elimo sauvati i arhivirati svoj rad

 • Kad elimo predstaviti timski rad, projekte, rezultate radionica, istraivanja


Prednost izlaganja na posterima

Prednost izlaganja na posterima


Prvi koraci u izradi postera

Prvi koraci u izradi postera

 • Odreivanje cilja

 • Odreenje teme tj. tematske cjeline

 • Planiranje vrste i koliine obavijesti

 • Dizajn

 • Tehnika izrada


Kako izraditi poster

Kako izraditi poster?

Poeljni postupci u izradi postera:

 • formalni i

 • sadrajni elementi

  (iako nas pri izradi moe ponijeti mata i kreativnost poster podlijee odreenim pravilima koja moe donijeti i sam organizator skupa i sl.)


Formalni elementi

Formalni elementi

 • Postaju sve vaniji pa se nerijetko angairaju profesionalni dizajneri, najmodernije tehnologije za izradu, a postoje i raunalni programi za izradu.

  Ipak, ljepotapostera u odnosu na sadraj je manje vana.


Sadr aj postera napomene

Sadraj postera(napomene)

 • Gotovo svaki je sadraj pogodan za posternu prezentaciju

 • Koliina i odabir podataka odreuju se prema publici kojoj je namijenjen ( ne smije sadravati npr. cijelo predavanje)

 • Klju uspjeha je jednostavnost


Sadr aj postera

Sadraj postera

Glavne sastavnice :

 • Iznoenje problema s kratkim izlaganjem motivacije

 • Opis metode rada

 • Predstavljanje rezultata

 • Zakljuak rada


Odnos forme i sadr aja

Odnos forme i sadraja

 • Dobra forma pretpostavlja dobru organizaciju sadraja

 • Materijal izloen logikih slijedom

 • Najbolji su vertikalni stupci jer itanje ne zahtijeva fiziko pomicanje

 • Ako je potrebno, oznaiti slijed brojkama ili strelicama


Odnos forme i sadr aja1

Odnos forme i sadraja

 • Dojmovi o posteru stjeu se u prvih 11 sekundi gledanja, a najprije se obino ita naslov i ime autora.

 • Dobar poster je razumljiv, a razumljivost se mjeri lakoom tijeka ideja od jedne k drugoj.

  (Vrijeme utroeno na pronalaenju slijeda ideja je izgubljeno vrijeme za shvaanje samog sadraja.)

 • Prostorna organizacija je ono to e privui 95% publike.


I faza planiranje izrade postera

I. fazaPlaniranje izrade postera


To mora imati dobar poster 1

to mora imati dobar poster? (1)

1. Strunost

2. Jasnou

3. Privlanost

4. Optimalnu koliinu informacija

5. Kombinaciju sadraja i vizualnog elementa

6. Dizajn (koji ovisi o vrsti postera)


Plakat poster za to kome kako kada gdje

7. Boja (utjee na pamenje, na pozornost,

na osjeaje )

8. Naslov (itljiv na daljini od najmanje 2 m)

9. Cjelinu teksta koja nije vea od 12-15 redova

10. Sveukupan tekst oko 500 rijei (nikako vie od 1500)


To mora imati dobar poster 2

to mora imati dobar poster? (2)

 • Cjelovite reenice (kratki navodi su pregledniji i jasni)

 • Uokvirivanje teksta i grupiranje podataka u cjeline (pomae itljivosti)

 • Grafikone, slike , nabrajanje s tokicamai sl. (kad god je mogue)

 • Podatke o autorstvu

 • Datum, naziv skupa i mjesto prezentacije/ tim/ustanova


Jo neke preporuke za izradu dobrog postera

Jo neke preporuke za izradu dobrog postera

 • Odabir naslova

  - ivahan, aktivan ...

  (njime privlaimo potencijalne itae)

 • Upotreba grafikih prikaza, tablica koje prate tekst ...

 • Legende (omoguuju lake snalaenje)


Ii faza izrada postera izgled

II. fazaIzrada postera - izgled

 • Ne manji od 100x80 cm niti vei od 120 x 180 cm

 • Naslov itljiv s udaljenosti od 2 metra

 • Ostali tekstovi (grafiki prikazi i drugi prilozi) itljivi s najmanje 1-2 metra udaljenosti


Izgled postera na to treba paziti

Izgled postera (na to treba paziti?)

 • Dobro odabran font ( times, helvetica ...)

 • Bez puno tipova slova (oteavaju percepciju)

 • Kontrast ( bolja itljivost u odnosu na podlogu)

 • Margine / bjeline / praznine kao razmak izmeu dijelova / cjelina (daju mogunost vizualne pauze koja olakava shvaanje smisla, ideja)

 • Podloge u bojama (doprinose umjetnikom dojmu; izbjegavati fluorescentne podloge)


Plakat poster za to kome kako kada gdje

 • Vane podatke naglasiti podebljanim i/ili veim slovima (bez pretjeranog podcrtavanja i/ili sjenenja)

 • Veliina slova:

  Naslov 80

  Podnaslov 34-38

  Tekst 18-24


Kombinacija podloge i fonta

Kombinacija podloge i fonta

OD DNA PREMA VRHU OPADANJE JASNOE I ITLJIVOSTI TEKSTA


Izgled postera

Izgled postera

 • Graa izloena u loginom slijedu

  uvod

  razvoj opis

  zakljuak


Zaklju ak1

Zakljuak

U izradi dobrog postera treba paziti na

 • Sadrajnu stranu

 • Vizualno-grafiku i tehniku sastavnicu


Plakat poster za to kome kako kada gdje

 • Saimanje obavijesti i njezina jasna i jednostavna prezentacija koja e se sa zanimanjem itati i pamtiti trai inteligentan, ak briljantan pristup.

  Pretrpani, komplicirani i teko itljivi posteri znak su ignorancije i arogancije.

  (Mery Helen Briscoe)


Iii faza posterna prezentacija

III. fazaPosterna prezentacija

 • Na strunom skupu

 • Na nastavnom satu

  V A N O :

  Dobro napravljen poster daje dovoljan broj informacija i tema za razmiljanje, analizu, svladavanje nastavnog gradiva, razgovor ...


Posterna prezentacija

Posterna prezentacija

 • Dodatne informacije mogue su na javnimprezentacijama ukoliko ih organizator predvidi, ali i kroz popratne materijale, tiskana cjelovita izlaganja, letke i sl.

 • Autor postera (za vrijeme deurstva ili nastavnog sata) daje kratke odgovore na mogua pitanja (ne dri predavanje; potpunija informacija...)


Posterna prezentacija radionice

Posterna prezentacija radionice


Posterna prezentacija projekta

Posterna prezentacija projekta


Primjer dobrog postera

Primjer dobrog postera


Primjer dobrog postera1

Primjer dobrog postera


Primjeri dobrih postera

Primjeri dobrih postera


Primjeri dobrih postera1

Primjeri dobrih postera


Plakat poster za to kome kako kada gdje

JEDNA SLIKA VRIJEDI KAO TISUU RIJEI

poslovica


Mjesto i uloga plakata postera u nastavi vjeronauka

Mjesto i uloga plakata/postera u nastavi vjeronauka

 • Plakat je izraz (nemamo drugi) koji sve ee ujemo u naim kolama meu uiteljima i uenicima, a odnosi se na vizualno/tekstualno ...nastavno pomagalo.

 • Plakat je didaktiko-metodiko sredstvo u nastavi i izvannastavnim aktivnostima.

 • Izraujemo ga, uglavnom, za satove sinteze odreenih tema, razdoblja ... u odreenim prigodama i sl.


Plakat nastavno pomagalo

Plakat nastavno pomagalo

 • MOTIVACIJA (Poticanje uenika na sakupljanje raznih materijala o odreenoj temi (slikovnih i tekstualnih: odabrane injenice, misli, pojmovi, izvadci iz asopisa, strunih knjiga, referentne literature, Interneta i sl.)

 • IZRADA/SINTEZA (U izradi plakata se koriste ne samo slikovni i tekstualni materijali nego i likovno osmiljene vlastite asocijacije.

 • VREDNOVANJE


Zaklju ak2

Zakljuak

 • Uloga nastavnika je osmiljavanje, organizacija, upuivanje i pomo pri oblikovanju konanih rjeenja.

 • Kreativnost / inovativnost ...

 • Korelacija

 • Predmeti povezani s radom (maskota, igra, model, maketa ...)

 • Povezane publikacije (lanci, knjige ..., dodatna literatura cjeloivotno uenje)

 • Promotivni materijal kao npr. letak/broura koju uenici mogu ponijeti


Plakat poster za to kome kako kada gdje

Dobrodoli u avanturu izrade plakata


 • Login