Bliski odnosi prijateljstvo ljubav - PowerPoint PPT Presentation

Bliski odnosi prijateljstvo ljubav
Download
1 / 27

 • 306 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bliski odnosi prijateljstvo ljubav. Margareta Jelić. Ellen Berscheid. “ Što čini Vaš život smislenim?” “Što Vam je potrebno da budete sretni ?”. Zadovoljavajući bliski odnosi s prijateljima, članovima obitelji ili partnerom. Bliski odnosi. Glavne odrednice privlačnosti

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bliski odnosi prijateljstvo ljubav

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bliski odnosi prijateljstvo ljubav

Bliski odnosiprijateljstvoljubav

Margareta Jelić


Bliski odnosi prijateljstvo ljubav

Ellen Berscheid

 • “Što čini Vaš život smislenim?”

 • “Što Vam je potrebno da budete sretni?”

Zadovoljavajući bliski odnosi

s prijateljima, članovima obitelji

ili partnerom


Bliski odnosi

Bliski odnosi

 • Glavne odrednice privlačnosti

 • Teorije interpersonalne privlačnosti

 • Ljubav


Glavne odrednice privla nosti

Glavne odrednice privlačnosti

 • Što određuje tko će nam se svidjeti?


Glavne odrednice privla nosti1

 Glavne odrednice privlačnosti

 • Učinak blizine

  =učestaliji susreti i interakcije s ljudima povećavaju vjerojatnost da će nam oni postati prijatelji

 • djelovanje i na mikro razini:

  klasično istraživanje provedeno u stambenom naselju za oženjene studente na MITu - funkcionalna udaljenost


Glavne odrednice privla nosti2

 Glavne odrednice privlačnosti

 • Učinak blizine

 • djelotvoran zbog efekta samog izlaganja

 • Moreland i Beach (1992) provjeravali su ovu pretpostavku, dovodeći pomoćnice istraživača u veliku studijsku predavaonicu...


Glavne odrednice privla nosti3

Glavne odrednice privlačnosti

ljude spaja sličnost, a ne komplementarnost

«Svaka ptica

svome jatu leti»

(koncept sličnosti)

«Suprotnosti se

privlače»

(koncept

komplementarnosti)

istraživanja


Glavne odrednice privla nosti4

Glavne odrednice privlačnosti

 • Sličnost

  • Sviđanje asocijacijom (sličnost s nekom osobom koja nam je već draga)

  • Sličnost stavova

  • Sličnosti interpersonalnog stila i komunikacijskih vještina


Glavne odrednice privla nosti5

Glavne odrednice privlačnosti

 • Zašto je sličnost toliko važna za privlačnost?

  Postoje barem tri moguća objašnjenja:

  • skloni smo smatrati da ćemo se ljudima koji su nam slični ujedno i svidjeti

  • ljudi koji su nam slični pružaju nam značajno socijalno vrednovanje vlastitih karakteristika i vjerovanja

  • o nekome tko se s nama ne slaže u važnim pitanjima donosimo negativne zaključke


Glavne odrednice privla nosti6

Glavne odrednice privlačnosti

 • ključna odrednica toga hoće li nam se netko svidjeti je stupanj u kojem vjerujemo da se mi toj osobi sviđamo

 • Uzajamno sviđanje

Sudionicima u istraživanju dana je lažna povratna informacija da se sviđaju ili ne sviđaju svojim partnerima u istraživanju.

Partner im se više sviđao ako im je unaprijed rečeno da se oni sviđaju partneru, a njihovi partneri reagirali su na isti način.


Glavne odrednice privla nosti7

Glavne odrednice privlačnosti

 • Fizička privlačnost

  • Kome je važnija- muškarcima ili ženama?

  • važna muškarcima i ženama podjednako

  • razlike ovisno o vrsti partnera (potencijalni seksualni partner ili potencijalni bračni partner)

  • što je privlačno određuju od najranijeg djetinjstva mediji...


Glavne odrednice privla nosti8

Glavne odrednice privlačnosti

 • Što je privlačno

Kod muškaraca su velike oči, istaknute jagodične kosti i velika brada procijenjeni najljepšima

Kod žena su s ljepotom povezane velike oči, istaknute jagodične kosti i uvučeni obrazi, visoke obrve i mala brada


Glavne odrednice privla nosti9

Glavne odrednice privlačnosti

 • stereotip fizičke privlačnosti («lijepo je dobro»)

 • poznatost

  • ključna varijabla u objašnjenju interpersonalne privlačnosti


Ljubav

Ljubav


Ljubav1

Ljubav

 • Teško istraživati jer je kompleksna i teško ju je izmjeriti

 • Svodi se na istraživanje stvaranja dojmova, ali je malo istraživanja dugotrajnih veza

 • 3 konceptualizacije ljubavi


Ljubav2

Ljubav

 • Strastvena ljubav

 • osjećaji intenzivne čežnje,

 • popraćeni fiziološkom

 • pobuđenošćukoje osjećamo

 • prema osobi; kada nam je

 • ljubav uzvraćenaosjećamo

 • snažno ispunjenje i ushit,

 • a kada nije, osjećamo

 • tugu i očaj

 • dihotomija: Partnerska nasuprot strastvenoj ljubavi

Partnerska ljubav

osjećaji intimnosti i naklonosti

koje osjećamo kada nam je

jako stalo do osobe, ali u

njezinu prisustvu

ne osjećamo

strast ili pobuđenost


Ljubav3

Ljubav

 • Trodijelna teorija ljubavi (Sternberg, 1988)

 • shvaćanje da se različite vrste ljubavi sastoje od različitih stupnjeva triju sastavnica:

  • Bliskosti

  • Strasti

  • Odanosti


Bliski odnosi prijateljstvo ljubav

Bliskost

(sviđanje-samo bliskost)

Potpuna ljubav

(bliskost + strast + odanost)

Partnerska ljubav

(bliskost + odanost)

Romantična ljubav

(bliskost + strast)

Odanost

(prazna ljubav –

samo odanost)

Zanesenost

(samo strast)

Prividna ljubav

(strast + odanost)


Ljubav4

Ljubav

 • Stilovi ljubavi

 • temeljne teorije koje ljudi imaju o ljubavi, a koje usmjeravaju njihovo ponašanje u odnosima

  • Eros

  • Ludus

  • Storge

  • Pragma

  • Mania

  • Agape

strastvena ljubav

zaigrana ljubav

prijateljska ljubav

logična ljubav

ovisna ljubav

nesebična ljubav


Ljubav5

Ljubav

 • sličnosti i razlike među spolovima s obzirom na njihov ljubavni stil:

  • Mi Ž ne razlikuju se s obzirom na eros i agape; M su češće igrači, a Ž su češće prijateljice i praktičarke

  • parovi u stvarnom životu pokazuju znatnu sličnost u svojim ljubavnim stilovima


Obja njenja ljubavi i privla nosti

Objašnjenja ljubavi i privlačnosti

 • Stilovi privrženosti i intimne veze

  • prethodni odnosi osoba s njihovim roditeljima važne odrednice kakvoće njihovih bliskih veza u odrasloj dobi.

  • dojenčad se može klasificirati u jedan od tri tipa odnosa privrženosti sa svojim primarnim odgajateljem: sigurni, izbjegavajući te anksiozni/ ambivalentni.


Privr enost u odrasloj dobi

Privrženost u odrasloj dobi

ANKSIOZNOST

Zaokupljeni tip

Plašljivi tip

IZBJEGAVANJE

Sigurni tip

Odbijajući tip

 • ljudi koji su u djetinjstvu bili sigurno privrženi imaju najintimnije i najviše zadovoljavajuće romantične veze u odrasloj dobi


Teorije interpersonalne privla nosti

Teorije interpersonalne privlačnosti

 • Teorija socijalne razmjene

 • Evolucijsko objašnjenje


Teorije privla nosti

Teorije privlačnosti

 • Teorija socijalne razmjene

 • Princip nagrade: sviđaju nam se oni ljudi čije je ponašanje za nas nagrađujuće i s kojima povezujemo pozitivne događaje

 • Ekonomski model gubitaka i dobitaka (minimalizirati gubitke, maksimalizirati dobitke)


Teorije privla nosti1

Teorije privlačnosti

 • Teorija socijalne razmjene

dobitci

Zadovoljstvo

vezom

gubitci

odanost

vezi

stabilnost

veze

Stupanj ulaganja

u vezu

razina

očekivanja

Kvaliteta

alternativne

veze


Obja njenja ljubavi i privla nosti1

Objašnjenja ljubavi i privlačnosti

 • Evolucijska objašnjenja ljubavi

 • teorija proizišla iz evolucijske biologije koja pretpostavlja da muškarce i žene privlače različita obilježja suprotnog spola jer to maksimalno povećava njihov reproduktivni uspjeh


Ljubav6

Ljubav

Važnost toga da ostanemo prijatelji nakon prekida.

Žele li ljudi nakon prekida veze ostati prijatelji sa svojim bivšim partnerom?

To ovisi i o ulozi koju su imali u odluci o prekidu i o njihovom spolu.

Žene su više od muškaraca zainteresirane da ostanu prijatelji i kada su u ulozi ostavljenog i ostavljača; muškarci i žene su jednako zainteresirani da ostanu prijatelji kada se veza prekine uzajamnom odlukom.


 • Login