کانسر ریه
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

کانسر ریه PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

کانسر ریه. دکتر رضا باقری فوق تخصص جراحی قفسه سینه دانشیار دانشکده پزشکی. اتیولوژی. اصلی ترین عامل بروز سیگار و مواد موتاژن در آن می باشند. در زمینه scar (TB). تقسیم بندی تومورهای ریه. علائم بالینی. 1) علائم مربوط به تومور

Download Presentation

کانسر ریه

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6127088

کانسر ریه

دکتر رضا باقری

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

دانشیار دانشکده پزشکی


6127088

اتیولوژی

 • اصلی ترین عامل بروز سیگار و مواد موتاژن در آن می باشند.

 • در زمینه scar(TB)


6127088

تقسیم بندی تومورهای ریه


6127088

علائم بالینی

1) علائم مربوط به تومور

الف- تومور سانترال (مثل SCC و SCLC) : سرفه ، هموپتیزی، تنگی نفس

ب- تومور پریفرال (آدنوکارسینوما): درد قفسه سینه

2) علائم عمومی :

ضعف – بی حالی – کاهش وزن- کاشکسی

3) Direct extension :

الف- درگیری عصب رکورانت : گرفتگی صدا

ب- درگیری SVC : سندرم وناکاوا

ج- درگیری فرنیک : فلج دیافراگم

د- درگیری کارینا

ه- درگیری قله توراکس و جدار قفسه سینه : pancost’s tumors


6127088

علائم بالینی

4) علائم متاستاز :

LNاستخوان

ریه مقابل آدرنال

کبد مغز و نخاع

5) سندرومهای پارانئوپلاستیک :

هیپر کلسمی

کوشینگ

HPO (هیپرتروفیک پولمونری استنوآرتروپاتی )

علائم نروماسکولر

هماتولوژِیک


6127088

تشخیص

 • بررسی و سیتولوژی خلط

 • برونکوسکوپی و BAL

 • TTN A&B

 • PET scan, CT scan, CXR

 • مدیاستینوسکوپی

 • VATS

 • توراکوتومی


Staging

staging


6127088

درمان

 • آیا بیمار تحمل جراحی ریه را دارد؟ رزرو قلبی و عروقی و کلیوی

 • آیا بعد از رزکسیون ریوی ظرفیت تنفسی بیمار کفایت می کند؟ PFT

 • آیا بیمار علائم متاستاز دوردست را دارد؟ تنها استثناء متاستاز مغزی

 • اگر تحمل داشته باشد بهترین درمان جراحی است .


6127088

انواع رزکسیون ریه

 • رزکسیون گوه ای

 • سگمنتکتومی

 • لوبکتومی

 • بای لوبکتومی

 • پنومونکتومی

 • اکستراپلورال پنومونکتومی


6127088

 • حداقل جراحی در تومور ریه لوبکتومی می باشد.

 • چه موقع بای لوبکتومی ضرورت دارد؟

 • چه موقع سگمنتکتومی ضرورت دارد ؟

 • آیا WR هیچگاه اندیکاسیون دارد؟

 • چه موقع پنومونکتومی ضرورت دارد؟


6127088

درمان غیر جراحی

1) CT + RT :

الف- متاستاز دوردست

ب- از نظر کلینیکی جراحی مقدور نباشد.

ج- بیمار تحمل جراحی را نداشته باشد .


6127088

درمان غیر جراحی

2) بعنوان درمان بعد از جراحی :

در تومور Stage IB به بالا – RT

3) بعنوان درمان قبل از جراحی – در تومور پانکوت (RT→ جراحی →RT+CT ) II B, III A


 • Login