จังหวัดปทุมธานี - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 43

 • 191 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

จังหวัดปทุมธานี.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

จังหวัดปทุมธานี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5205797

1,525.9 .. 7 60 529 826,869 9,872 2 ~ 400,000(90%)18,89221,269


5205797

3.1 385

25 925

54

8

10

21

305

527


5205797

2546


5205797

..

..


5205797

1

2

2

()

2


5205797

2

2

2

1

1

11


5205797

1

1

1


5205797


5205797


5205797


5205797


5205797

(,SME,OTOP,

,)


5205797

.

.


5205797

()

3 --

8.30 12.00 .


2547 2550

2547 2550

()


2547 25501

2547- 2550

()


2547 25502

2547 2550

()


2547 25503

2547- 2550

()


5205797

. 2547-2550


5205797

..


5205797


5205797

Infectius Disease

Non-Infectius Disease


5205797

Infectius Disease

1.

2.

Non-Infectius Disease

1.

2.

3.


5205797

2543-2550


5205797

3 .. 2549-2550

2550

2549

1.

1.

2.BMI

2.

3. BMI

3.


5205797

(58.86%)


5205797

(21.8%)

/


5205797

(17.18%)

/


5205797

(8.57%)

,


5205797

2550


5205797

..


5205797


5205797

2547 - 2550


5205797

()

2547-2550


5205797

()

2547-2550


5205797

.


5205797

/

2546 6/2,632

2547 9/3,500

2548 10/3,999

2549 4/2,000

2550 11/4,896


5205797

2546 5

2547 -

2548 -

2549 -

2550 4


5205797

(walk through survey)


5205797

(/)(/)

25475/1,536 43/2,037

2548 8/1,697 37/2,302

2549 7/2,015 43/2,672

2550 12/3,515 39/2,339


5205797

()

.3,4 . .

 • 100

 • 100

 • 100

 • 2 /2

 • 100

 • 11

 • ( 1 ) 11


5205797

.3,4 . . .

100

()

 • 51 51.00

 • 38 38.00

 • 9 9.00

 • 2 2.00


5205797

11

()

 • 0 00.00

 • 436.36

 • 5 45.46

 • 2 18.18


 • Login