E en sap pro ve ejnou spr vu jan renc editel sektoru ve ejn spr va sap r
Download
1 / 29

Řešení SAP pro veřejnou správu Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa , SAP ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Řešení SAP pro veřejnou správu Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa , SAP ČR. Profil firmy SAP. Přehled řešení. SAP NetWeaver. mySAP ERP. Reference. SAP. SAP AG v číslech: obrat 8.5 miliard € (2005) 32,000 společností používá SAP poskytujeme více než 25 odvětvových řešení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Řešení SAP pro veřejnou správu Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa , SAP ČR' - jeroen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E en sap pro ve ejnou spr vu jan renc editel sektoru ve ejn spr va sap r

Řešení SAP pro veřejnou správu

Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa, SAP ČR


Profil firmy SAP

Přehled řešení

SAP NetWeaver

mySAP ERP

Reference


SAP

 • SAP AG v číslech: obrat 8.5 miliard € (2005)

  • 32,000 společností používá SAP

  • poskytujeme více než 25 odvětvových řešení

  • 35,873 zaměstnanců SAP prosinec 2005

 • 12 milionů uživatelů ve 120+ zemích světa se s námi spojilo, aby

  • integrovali své procesy

  • zvýšili svou efektivnost

  • získali větší návratnost informací a snížili celkové náklady na vlastnictví

 • Unikátní partnerský ekosystém

  • Více než 1,600 partnerů

  • Celkově více než 180,000 SAP partnerských certifikací


Sap ve ve ejn spr v
SAP ve veřejné správě

 • Více než 3000 zákazníků po celém světě

 • Evropská komise

 • Rakousko (kompletní centrální státní správa)

 • Francouzská státní pokladna (25 000 uživatelů do roku 2009)

 • stát Florida (výběr všech daní)

 • spolková země Bavorsko (výplata mezd - 340 000 zaměstnanců)

 • město Vídeň (43 z 80 organizací)

 • Paříž, Řím, Madrid, Berlín, Mnichov, Varšava, Kapské město, …


Sap v r
SAP v ČR

 • Více než 500 zákazníků / 800 instalací

 • 63% CZECH TOP 100

 • 21 zákazníků SAP ČR jsou lídry ve svém odvětví

 • Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství

 • Nejvyšší kontrolní úřad, Česká správa sociálního zabezpečení

 • Státní zemědělský intervenční fond

 • Plzeň, Liberec

 • Dopravní podniky hl. m. Prahy, Dopravní podniky města Brna


Profil firmy SAP

Přehled řešení

SAP NetWeaver

mySAP ERP

Reference


Oborov e en sap

Stadt Wien

Oborová řešení SAP

 • SAP podporuje 25 oborových řešení

 • Standardní produkt

 • mySAP ERP

 • Produkty se společným základem

 • Správa dávek a poplatků

 • Specifické produkty

 • Řízení rozpočtu


Partnersk e en

Orientováno

na procesy

Cíleno do

státní správy

Zaměřeno

na občana

Výkonné

Cubis II

runs on

mySAP ERP

Provázané

Progresivní

RAMSES Learning for SAP solutions

Partnerská řešení

 • spolupráce s partnery – detailní oborová znalost

 • poradenská

 • produktová – all-in-one řešení

WebGrid

602XML Form Portal

powered by

SAP NetWeaver


Mapa e en
Mapa řešení

Strategické řízení

Strategické plánování

Podpora rozhodování a datové sklady

Příprava a financování programů

Příprava rozpočtu

Měření výkonu

Finanční řízení

Finanční účetnictví

Manažerské účetnictví

Čerpání rozpočtu

Správa grantů

Řízení hotovosti & Treasury

Řízení provozu

Spisová služba

Správa vybavení, zařízení

Správa nemovitostí

Správa majetku

Řízení programů a projektů

Správa cestovních nákladů

Řízení lidských zdrojů

Nábor, pracovní poměr a rozvoj pracovníků

Personální administrace, systemizace

Řízení času a nepřítomnosti

Zúčtování mezd

Analytické a samoobslužné služby

Strategické plánování lidských zdrojů

e - Learning

Správa materiálu a služeb

Nákup

Elektronický nákup

Řízení tendrů

Správa kontraktů

Analýza a monitorování nákupu

Řízení zásob

Vládní programy

e Government

Správa dávek a poplatků

Sociální služby

Veřejné zdravotnictví

Obrana

Krizové řízení

Technologie

Spolupráce uživatelů

Integrace informací

Integrace procesů

Aplikační platforma


Integrace vnit n ch proces

Controlling

Logistika

Účetnictví

Rozpočet

50 DM

Integrace vnitřních procesů

obligo

požadavek

obligo

objednávka

předběžný

náklad

náklad

požadavek

objednávka

příjem

materiálu

příjem

faktury

hlavní kniha

stav materiálu

dodavatelé

faktura

hlavní kniha

platba

požadavek

objednávka

faktura

platba


Procesn aspekty e en
Procesní aspekty řešení

 • Datová konzistence napříč celou organizací

 • Integrace produktů ostatních dodavatelů

 • Centralizace a automatizace vnitřních agend

 • Podpora vnitřních procesů nezávisle na

  informačních systémech

 • Zprůhlednění finančních toků

 • Integrace na bázi procesní logiky

 • Správa uživatelů na základě jejich rolí


Technick aspekty e en
Technické aspekty řešení

 • Variabilní uživatelské rozhraní

 • Třívrstvá architektura

 • Nezávislost na dodavatelích HW a DB

 • Enterprise Service Architecture (SOA)

 • Certifikace spolupracujících produktů třetích stran

 • Elektronický podpis

  Důraz na bezpečnost

 • Standardní systémy s celosvětovou podporou

 • Česká lokalizace (včetně podpory legislativy)


Profil firmy SAP

Přehled řešení

SAP NetWeaver

mySAP ERP

Reference


Sap netweaver

SAP Mobile Infrastructure

SAP Enterprise Portal

Role, personalizace

KM & Týmová spolupráce

Optimalizované agregační nástroje

SAP Business Warehouse

Analytické nástroje

Otevřená architektura

Předpřipravený obsah

SAP Master Data Management

SAP Exchange Infrastructure

Integrační platforma

Podpora procesů napříč systémy

SAP Web Application Server

Rozšíření existující infrastruktury

Multi-Channel Access

Portal

Collaboration

BusinessIntelligence

KnowledgeManagement

Master Data Management

Business ProcessManagement

Integration Broker

J2EE

ABAP

DB and OS Abstraction

SAP NetWeaver

SAP NetWeaver™

Uživatelská integrace

Composite Application Framework

Life Cycle Management

Multi-Channel Access

Portal

Collaboration

Integrace informací

BusinessIntelligence

KnowledgeManagement

Master Data Management

Procesní integrace

Business ProcessManagement

Integration Broker

Aplikační platforma

J2EE

ABAP

DB and OS Abstraction

DB and OS Abstraction


Profil firmy SAP

Přehled řešení

SAP NetWeaver

mySAP ERP

Reference


Strategick zen
Strategické řízení

Strategické plánování

Podpora rozhodování a datové sklady

Příprava a financování programů

Příprava rozpočtu

Měření výkonu

 • Datový sklad; reporting

 • Konsolidace dat

 • Příprava rozpočtu

 • Řízení znalostí

 • Plánování a simulace

 • Analytické aplikace

 • Informační kokpity

 • Propojení strategického a operativního řízení

 • Balanced scorecards


Finan n zen
Finanční řízení

Finanční účetnictví

Manažerské účetnictví

Čerpání rozpočtu

Správa grantů

Řízení hotovosti & Treasury

 • Treasury Reference Model (MMF, SB)

 • Akruální účetnictví

 • Aktivní kontrola disponibility rozpočtových prostředků

 • Kompletní rozpočtový a výdajový cyklus

 • Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih

 • v reálném čase

 • Ověřená podpora přechodu na EURO

 • Úzká integrace jednotlivých modulů


Government financial management cycle
Government Financial Management Cycle

Source: Hashin, Ali, Allan, Bill, Treasury Reference Model

Odhady příjmů a výdajů

Odhady personálních nákladů

Dluhová služba

Dodatky, krácení

a transfery rozpočtu

Limitky

Nákup zboží a služeb

Vytváření pracovních míst

Zvýšení mezd

Investice

Dostupnost dat

Průkaznost záznamů

Závěrkové práce

Legislativní výkaznictví

Ověření dodávky zboží a služeb

Výplaty mezd

Příjmy

Krátkodobé odhady příjmů a výdajů

Monitoring hotovosti

Strategie výpůjček

Dluhová služba

Sledování grantů a dotací


Finan n zen kl ov vlastnosti
Finanční řízení: Klíčové vlastnosti

 • Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih

  v reálném čase

 • Elektronická fakturace

 • Volné používání měn

  tabulka kursů, firemní měna, transakční měna, ...

 • Podpora přechodu lokálních měn na EURO

 • Vícenásobný volně definovatelný účetní rozvrh

 • Automatická účtování

  leasing, nájem, párování otevřených položek, ...

 • Uživatelsky definovatelné odpisové plány

 • Dohledání změn, princip dokladovosti


Zen rozpo tu kl ov vlastnosti
Řízení rozpočtu: Klíčové vlastnosti

 • Kontrola konzistence rozpočtu

 • Paralelní víceúrovňová kontrola disponibility

 • Rezervace prostředků

 • Střednědobý rozpočet

 • Výkonnostní rozpočtování

 • Mimorozpočtové zdroje

 • Přenos obliga a rozpočtu do následujícího roku

 • Kmenová data závislá na roce

 • Statusy – roční kalendář rozpočtových prací

 • Rozšiřitelnost řešení


Zen provozu
Řízení provozu

Spisová služba

Správa vybavení, zařízení

Správa nemovitostí

Správa majetku

Řízení programů a projektů

Správa cestovních nákladů

.....

 • Účtování o majetku

 • Životní cyklus investice (simulace odpisů)

 • Správa nemovitostí (pronájem, profitabilita)

 • Podpora čárových kódů (inventury)

 • Integrovaná spisová služba

 • Správa workflow


Zen lidsk ch zdroj
Řízení lidských zdrojů

Nábor, pracovní poměr a rozvoj pracovníků

Personální administrace, systemizace

Řízení času a nepřítomnosti

Zúčtování mezd

Analytické a samoobslužné služby

Strategické plánování lidských zdrojů

e - Learning


Spr va materi lu a slu eb
Správa materiálu a služeb

Nákup

Elektronický nákup

Řízení tendrů

Správa kontraktů

Analýza a monitorování nákupu

Řízení zásob


E government vize i nutnost

Telefon

Osobní kontakt

Proces

Internet

Portál

Mail

Fax

Integrované procesy a kmenová data

E-Government: vize i nutnost

Manažerské informační systémy

CRM

Finanční řízení

Správa majetku

Personalistika

Občan

Bezpečnost

Správa dokumentů

Workflow

Správa uživatelů, personalizace, role


Profil firmy SAP

Přehled řešení

SAP NetWeaver

mySAP ERP

Reference


M sto v de

Stadt Wien

město Vídeň

35 000 zaměstnanců v 80 subjektech města

+

47 000 zaměstnanců v asociaci nemocnic

1999: 12 subjektů; 1 000 uživatelů

2003: rollout centrálního řešení

2006: 43 subjektů; 5 000 uživatelů

2008: 80+subjektů; 8 000 uživatelůR organizace ve vlastnictv samospr vy
ČR – organizace ve vlastnictví samosprávy

 • dopravní podnik (Praha, Brno)

 • nemocnice

 • (Ústí nad Labem, Ústav leteckého zdravotnictví)

 • záchranná služba (Olomoucký kraj)

 • správa a údržba silnic (Ostrava)

 • škola

 • (střední policejní školy, policejní akademie, univerzity)

 • kulturní instituce (policejní muzeum Praha)


?


ad