RESPONSIE COLLEGE SENSORISCHE CODERING - PowerPoint PPT Presentation

Responsie college sensorische codering
Download
1 / 34

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RESPONSIE COLLEGE SENSORISCHE CODERING. NEUROBIOFYSICA Dr. J.A.M. van Gisbergen. VRAGEN SENSORISCHE SYSTEMEN. Bij een klap op het oog kan het gebeuren dat je sterretjes ziet. Hoe verklaart u dit? Hoe wordt de intensiteit van een stimulus door een populatie sensorische neuronen gecodeerd?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RESPONSIE COLLEGE SENSORISCHE CODERING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Responsie college sensorische codering

RESPONSIE COLLEGESENSORISCHE CODERING

NEUROBIOFYSICA

Dr. J.A.M. van Gisbergen


Vragen sensorische systemen

VRAGEN SENSORISCHE SYSTEMEN

 • Bij een klap op het oog kan het gebeuren dat je sterretjes ziet. Hoe verklaart u dit?

 • Hoe wordt de intensiteit van een stimulus door een populatie sensorische neuronen gecodeerd?

 • Bespreek de begrippen absolute drempel en verschildrempel en leg uit hoe u beide typen drempels zou meten voor geluidsintensiteit.

 • Stel de verschildrempel voor zoutsmaak is 0.080 en die voor bittersmaak is 0.001, wat zegt dat dan over deze twee systemen? Zegt dit verschil ook iets over de absolute drempel?

 • Wat houden de wetten van Weber en van Fechner in? Hoe probeert Fechner de wet van Weber te verklaren?


Vragen sensorische systemen1

VRAGEN SENSORISCHE SYSTEMEN

 • 6. Leg uit hoe het receptieve veld van een tastcel experimenteel kan worden opgemeten. Begin uw uitleg met een definitie van het begrip receptief veld.

 • 7. U meet aan een zenuwcel die geactiveerd wordt door op een plek op de duim druk uit te oefenen. Hoe komt u er achter of dit een tast of een pijncel is?

 • 8. Op de somatosensorische schors vinden we een topografische afbeelding van het lichaamsoppervlak. Hoe wordt zo’n kaart opgemeten? Waarom is de afbeelding vervormd?

 • 9. Bij een bepaalde lesie in het ruggenmerg is er een uitval van tast en proprioceptie in het rechterbeen en van pijnzin en temperatuurzin in het linkerbeen. Hoe kan dit syndroom verklaard worden en waar zit de lesie van dit voorbeeld?

 • 10. Beschrijf hoe het somatosensorische systeem wordt gereorganiseerd na amputatie van de hand.

 • 11. Wat heeft onderzoek bij de mens ons geleerd over de mogelijke oorzaak van fantoomsensaties?


Receptoren

RECEPTOREN

 • FUNCTIE

 • omzetten van diverse energievormen in neurale signalen

  • depolarisatie

  • actiepotentiaal

 • SENSORISCHE MODALITEITEN:

  • mechanoreceptorendruk, kracht, lengte

  • thermoreceptorentemperatuur

  • nociceptorenbeschadiging

  • chemoreceptorenchemisch

  • fotoreceptorenlicht


Wat bepaalt type sensatie

WAT BEPAALT TYPE SENSATIE?

labeled line code

 • het percept, opgeroepen door het activeren van een bepaalde

 • zenuw, wordt bepaald door het deel van de cortex waarmee

 • deze is verbonden

  • drukken op oogzenuw geeft lichtsensatie

  • stroom op auditieve zenuw geeft geluidssensatie


Codering van stimulussterkte

CODERING VAN STIMULUSSTERKTE

1. FREQUENTIE MODULATIE

 • bij sterkere stimulus neemt de vuurfrequentie toe

 • actiepotentialen worden niet groter

 • 2. VERSCHIL IN DREMPELS: RECRUTERING


Absolute drempel van een zintuigsysteem

ABSOLUTE DREMPEL VAN EEN ZINTUIGSYSTEEM

absolute drempel vertoont in feite een overgangsgebied


Perceptie twee soorten drempels

PERCEPTIE: TWEE SOORTEN DREMPELS

1. ABSOLUTE DREMPEL

welke intensiteit is nodig om een stimulus net waarneembaar te maken?

drempel is niet scherp bepaald

 • 2. VERSCHILDREMPEL

 • Hoe sterk moeten 2 stimuli in intensiteit verschillen om ze net onderscheidbaar te maken?

 • Weber: I = k.I


Wet van weber

WET VAN WEBER

1. MAAT VOOR GEVOELIGHEID

 • I = k.I

 • k = Weber fractie

  • 2. VERKLARING DOOR FECHNER:

  • Fechner kon Weber wet verklaren met 2 aannames:

  • verband neuraal signaal en stimulus sterkte is logarithmisch

  • het verschil in neurale activiteit, nodig om verschil in percept te krijgen, is voor alle stimulus niveaus gelijk


  Somatosensorisch systeem

  SOMATOSENSORISCH SYSTEEM


  Somatosensorisch systeem1

  SOMATOSENSORISCH SYSTEEM

  • FIJNE TAST

  • detectie van vorm en grootte van voorwerpen

  • PROPRIOCEPTIE

  • perceptie van positie en beweging van ledematen

  • NOCICEPTIE

  • detectie van weefselbeschadiging (ervaren als pijn)

  • TEMPERATUURZIN

  • detectie van warmte en koude


  Dermatomen

  DERMATOMEN

  • sensorische informatie naar ruggenmerg komt binnen via de dorsale wortel

  • huidgebiedje dat door één dorsale wortel wordt geïnnerveerd heet dermatoom


  Tast receptoren in de huid

  TAST RECEPTOREN IN DE HUID

  • 4 typen tastreceptoren (2 oppervlakkig en 2 diep gelegen, gemyeliniseerd)

  • ongemyeliniseerde vezels met kale eindigingen voor temperatuur en nociceptie


  Het begrip receptief veld

  HET BEGRIP RECEPTIEF VELD

  hoe gedefinieerd?

  het receptor gebiedje, op de huid waarmee een sensorisch neuron functioneel is verbonden

  hoe opmeten?

  meet actiepotentialen met microelectrode en bepaal waar stimulatie van receptoren de neuron activiteit beïnvloedt


  Specialisatie tast neuronen

  SPECIALISATIE TAST NEURONEN

  • 4 typen tast neuronen:

  • grote en kleine receptieve velden, samenhangend met diepte in huid (detectie van grove en fijne textuur)

  • langzaam en snel adapterend (specialisatie in lage resp. hoge frequenties)


  Spatieel oplossend vermogen

  SPATIEEL OPLOSSEND VERMOGEN

  • onderlinge relaties tussen:

  • twee-punts discriminatie drempel

  • perifere receptor dichtheid

  • receptieve veld grootte

  • corticale vergrotingsfactor, vervorming homunculus


  Proprioceptie

  PROPRIOCEPTIE

  perceptie van positie en stand van de ledematen en van het lichaam zonder gebruik te maken van het visuele systeem

  • mechanoreceptoren in spieren en gewrichten:

  • spierspoelen meten spierlengte

  • Golgi peeslichaampjes meten spierkracht

  • gewrichtsreceptoren meten gewrichtshoek

  belangrijk voor spinale reflexen


  Spierreceptoren

  SPIERRECEPTOREN

  spierspoelen meten spierlengte

  Golgi peeslichaampjes meten spierkracht


  Temperatuur sensatie

  TEMPERATUUR SENSATIE

  • twee groepen sensoren: warmte en koude detectoren

  • tegengestelde responsies op koude stimulus

  • sterke adaptatie


  Voorbeeld koude vezel

  VOORBEELD: KOUDE VEZEL


  Nociceptoren

  NOCICEPTOREN

  • pijn wordt gemedieerd door speciale receptoren: nociceptoren

  • nociceptoren reageren niet op taststimuli

  • detecteren weefselbeschadiging


  Twee baansystemen

  TWEE BAANSYSTEMEN

  • spinothalamische baan voor pijn en temperatuur

  • dorsale kolommen systeem voor tast en proprioceptie


  Brown sequard syndroom

  BROWN-SEQUARD SYNDROOM

  • halfzijdige lesie ruggenmerg:

  • uitval pijn en temperatuurzin contralateraal

  • uitval van tast en proprioceptie ipsilateraal


  Plasticiteit

  PLASTICITEIT


  Cortex map

  CORTEX MAP


  Cortex map1

  CORTEX MAP


  Normale kaart vingers

  NORMALE KAART VINGERS


  Map is plastisch

  MAP IS PLASTISCH


  Versmolten vingers

  VERSMOLTEN VINGERS


  Reorganisatie hersenen na amputatie

  REORGANISATIE HERSENEN NA AMPUTATIE

  • neuronen hadden vroeger receptief veld op de hand

  • enkele maanden na amputatie receptief veld op stomp of op gezicht


  Fantoom sensatie bij pati nt

  FANTOOM SENSATIE BIJ PATIËNT

  • receptief veld vroeger op de hand, nu op de stomp

  • betekenis van de activiteit is hetzelfde gebleven


  Verklaring verschijnselen

  VERKLARING VERSCHIJNSELEN

  receptief veld meten electrisch stimuleren


  Fantoom sensatie op gezicht

  FANTOOM SENSATIE OP GEZICHT


  Fantoom sensatie op gezicht1

  FANTOOM SENSATIE OP GEZICHT


 • Login