Download
1 / 23

เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ. ประเมินอย่างไร จึงจะรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง. ทำไมต้องประเมินผล. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ เพื่อติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ' - jerod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพเครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ

ประเมินอย่างไร จึงจะรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง


ทำไมต้องประเมินผลเครื่องมือประเมินผลที่ทรงประสิทธิภาพ

 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้

 • เพื่อติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน

 • เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


การประเมินผลรูปแบบต่าง

 • ตรวจสอบความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการ

 • ใช้ข้อทดสอบย่อยและข้อสอบแบบดั้งเดิม

 • ใช้รายการตรวจสอบ

 • ใช้ใบให้คะแนน

 • ใช้รูบริก

  ถ้าต้องการวัดทักษะพื้นฐานและความคิดรวบยอด ควรใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ หรือแบบทดสอบย่อย

  ถ้าต้องการวัดความเข้าใจขั้นลึก ควรใช้วิธีการประเมินผลที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น


การประเมินผลที่ใช้เกณฑ์การประเมินผลที่ใช้เกณฑ์การประเมิน

 • รูบริกสามารถใช้ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก และประเมินชิ้นงานได้ดี

 • รูบริกสามารถใช้ได้กับกลุ่มเนื้อหาใด ๆ ก็ได้

  • สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับระดับ ชั้นเรียนต่าง ๆ ได้ง่าย


Rubric
รูบริกการประเมินผลที่ใช้เกณฑ์(Rubric)คืออะไร

รูบริกคือเครื่องมือการให้คะแนนผลงานซึ่งระบุเกณฑ์ด้วยประเด็นต่างๆ ว่าต้องประเมินอะไรบ้าง

 • อธิบายองค์ประกอบสำคัญ ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของการเรียนรู้ให้นักเรียนและผู้ประเมินเข้าใจตรงกัน

 • ระบุเป้าหมายที่ครูจะสอนและเป็นเป้าหมายที่นักเรียน ควรจะบรรลุตามนั้น


รูบริกประกอบด้วยการประเมินผลที่ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดที่แน่นอนเกณฑ์ซึ่งระบุประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน และแต่ละเกณฑ์มีคำอธิบายลักษณะและระดับคุณภาพ ตั้งแต่ระดับสูงไปถึงต่ำ หรือจากต่ำไปสูง ลดหลั่นกันตามระดับคุณภาพ ซึ่งกำหนดด้วยคะแนน


ทำไมจึงต้องใช้รูบริกการประเมินผลที่ใช้เกณฑ์

สำหรับครู:

 • ช่วยให้เห็นเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน

 • เป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

 • ช่วยให้การประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแน่นอนสม่ำเสมอ

 • ช่วยให้ครูทำความเข้าใจกับนักเรียนได้ง่ายว่าเหตุใดนักเรียนจึงได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้และรู้ว่าควรปรับปรุงการเรียนรู้ของตนให้ดีขึ้นอย่างไร


ทำไมจึงต้องใช้รูบริกการประเมินผลที่ใช้เกณฑ์

สำหรับนักเรียน:

 • ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน ความคาดหวังที่สำคัญสูงสุด และเกณฑ์สำหรับวัดและปรับปรุงผลงานของตนในเชิง ‘คุณภาพ’

 • ช่วยเป็นแนวทางให้นักเรียนมองเห็นความคาดหวังของครูที่มีต่อการเรียนรู้ของตน

  • เมื่อนักเรียนใช้รูบริกตัดสินผลงานของตนเองอยู่เสมอ แสดงว่าเริ่มรับรู้และรับผิดชอบต่อผลผลิตขั้นสุดท้ายของตน และคอยตรวจสอบตนเองว่า “ฉันทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสำเร็จหรือยัง”

 • ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้


ชนิดของรูบริกการประเมินผลที่ใช้เกณฑ์

 • รูบริกแบบองค์รวม: สะท้อนความพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลงานของนักเรียนในด้านต่าง ๆ

 • รูบริกเชิงวิเคราะห์: ระบุและประเมินเฉพาะส่วนประกอบของผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • รูบริกต่างชนิดใช้ประเมินงานที่แตกต่างกัน


รูบริกแบบองค์รวมสำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์รูบริกแบบองค์รวมสำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

3

คำตอบแสดงให้เห็นข้อบกพร่องต่อไปนี้หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งที่ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอย่างไม่ถูกต้องสมบูรณ์นัก หลงลืมบางประเด็นของปัญหา ผิดพลาดในการคิดไตร่ตรอง สรุปปัญหาไม่หนักแน่นเพียงพอ สื่อสารไม่ชัดเจนนักทั้งด้วยการเขียนและการแสดงแผนผัง หรือมีความเข้าใจขั้นตอนหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ดีพอ

4

คำตอบมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ถึงแม้จะแสดงให้เห็นว่าเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างดี และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดีพอสมควรทั้งด้วยการเขียน การแสดงแผนผัง รวมทั้งมีข้อสรุปที่สมเหตุสมผล แต่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการคิดไตร่ตรอง หรือการคำนวณ และหลุดบางประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาด้วย

2

คำตอบแสดงให้เห็นว่ากล่าวย้ำโจทย์ปัญหาหรือคัดลอกข้อความจากโจทย์ที่กำหนดให้ แสดงถึงความบกพร่องดังต่อไปนี้: เข้าใจโจทย์ปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถระบุปัญหาที่สำคัญได้ มีการคิดตรึกตรองที่บกพร่องมากซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ไร้เหตุผล หรือขาดความเข้าใจขั้นตอนหรือแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

1

คำตอบแสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เลย หรือไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้

5

คำตอบแสดงให้เห็นว่าเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างชัดแจ้ง แม่นตรงตลอดทุกจุดที่ต้องแก้โจทย์ แสดงให้เห็นการคิดไตร่ตรองเชิงตรรกะ และได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนด้วยการเขียนเรียบเรียง การใช้แผนผัง และการคำนวณที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับโจทย์ อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ไม่มีผลต่อความถูกต้องสมบูรณ์ หรือความเป็นเหตุเป็นผลในคำตอบของนักเรียน


รูบริกเชิงวิเคราะห์สำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์รูบริกเชิงวิเคราะห์สำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์


สร้างรูบริกอย่างไรรูบริกเชิงวิเคราะห์สำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

 • พิจารณาและตัดสินว่าต้องการสอนให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด

 • เลือกและกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมิน

  • จุดใดบ้างที่มีความสำคัญและสมควรต้องประเมิน

 • เขียนคำอธิบายแต่ละเกณฑ์และแต่ละระดับคุณภาพ

  • ใช้ภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจชัดเจนถึงคุณภาพที่ต้องการ

  • สร้างตาราง แล้วเขียนแนวคิดและเกณฑ์ลงในตาราง

  • ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูบริก ตั้งแต่เริ่มมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำ

  • วัดผลผลงานของนักเรียนด้วยรูบริก


  เนื้อหาและรูปลักษณ์รูบริกเชิงวิเคราะห์สำหรับประเมินการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

  การประเมินเนื้อหา

  • ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินเนื้อหาสาระ

  • สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้

   การประเมินรูปลักษณ์

  • ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินการออกแบบชิ้นงาน และการจัดวางเนื้อหาและภาพประกอบซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์

 • ควรให้น้ำหนักที่เนื้อหามากกว่ารูปลักษณ์


 • ชื่อเรื่องควรมีน้ำหนักเท่ากับตัวละครหลักหรือฉากใช่หรือไม่ชื่อเรื่องควรมีน้ำหนักเท่ากับตัวละครหลักหรือฉากใช่หรือไม่


  แต่ละเกณฑ์มีน้ำหนักคะแนนเป็นของตนเอง แสดงให้เห็นว่าอะไรทีสำคัญสำหรับนักเรียน


  ตัวอย่างเกณฑ์รูบริก-งานเขียนทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างเกณฑ์รูบริก-งานเขียนทางวิทยาศาสตร์

  อะไรคือระดับคุณภาพของการได้คะแนน 10 คะแนน


  อธิบายสิ่งที่ต้องการจะวัดผลอธิบายสิ่งที่ต้องการจะวัดผลด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

  • หากครูกำหนดตัวชี้คุณภาพได้ชัดเจนและเจาะจงมากเพียงใด นักเรียนจะสามารถพิจารณาและกำหนดคุณภาพงานของตนได้ง่ายเพียงนั้น

  • ถ้าฝากเพื่อซื้อก๋วยเตี๋ยว ก็อาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการ

  • แต่ถ้าบอกเพิ่มเติมไปว่า เป็นก๋วยเตี๋ยวหมู บะหมี่เกี๊ยวแห้ง ก็จะตรงตามต้องการมากขึ้น

  • แต่ถ้าบอกว่าให้ไปซื้อที่ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว ไม่ใส่กระเทียมเจียว และขอกระดูกมาแทะด้วย ก็จะเจาะจงชัดเจน ได้ในสิ่งที่ต้องการมากขึ้น


  แม่แบบสำหรับรูบริกอธิบายสิ่งที่ต้องการจะวัดผล


  ตัวอย่างดัชนีชี้วัดคุณภาพตัวอย่างดัชนีชี้วัดคุณภาพ


  ตัดสินคุ๊กกี้ชอกโกแล็ตชิพที่ดีที่สุดในโลกตัดสินคุ๊กกี้ชอกโกแล็ตชิพที่ดีที่สุดในโลก

  • ปรึกษากันภายในกลุ่มว่าคุ้กกี้ที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร แล้วจัดทำรายการของส่วนประกอบที่สำคัญของการเป็นคุ้กกี้ที่ดี

  • แลกเปลี่ยนกับกลุ่ม

  • เลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน

  • ตัวอย่างเช่น รูปทรง สี กลิ่น

  • กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่จะใช้กับแต่ละระดับคะแนน

  • ระบุในเกณฑ์ประเมินและคุณลักษณะ

  • น้ำหนักคะแนน ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็น

  • ประเมินคุ้กกี้ตามรูบริกที่กำหนดไว้


  ประเมินคุ้กกี้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบประเมินรูบริกประเมินคุ้กกี้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบประเมินรูบริก

  • ประเมินคุ้กกี้ตามแบบประเมินที่สร้างขึ้น

  • แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนแบบประเมินรูบริก และวิธีการให้คะแนนคุ้กกี้แต่ละชนิด


  ad