ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สถาบัน เพิ่มผลผลิต แห่งชาติ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 82

 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สถาบัน เพิ่มผลผลิต แห่งชาติ พัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับโลกตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สถาบัน เพิ่มผลผลิต แห่งชาติ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2204901

2557


2204901

 • TQA 2557-25583

 • 19

 • 26

 • 32

 • 40

 • 48

 • 57

 • 63

 • 77


2204901

TQA 2557-2558

1


2204901

: , 2557


2204901

 • 2557-2558 25 Baldrige

 • Malcom Baldrige National Quality Award Judges' Panel 2533 "" ""


2204901

()

 • 25 2557-2558

 • 3 (1)(2) (3)


2204901

()

 • (Core Competencies) 2557


2204901

()

 • 2557-2558


2204901

()

 • (1) (2) (3) (4)

 • 2557-2558 4


2204901

()

 • :

 • :

 • :

 • 1

 • 1.1 :

 • 1.2 :


2204901

()

 • 2

 • 2.1 : (Core Competencies) (SWOT)

 • 3

 • 3.1 :

 • 3.2 :


2204901

()

 • 4

 • 4.1 : 3

 • 4.2 :

 • 5

 • 5.1 :


2204901

()

 • 6

 • ( 2)

 • 6.1 /

 • 6.2


2204901

()

 • 7

 • 1 1 1-6 1

 • 7.2 7.3 75 ( 7.5 65 )

 • 7.1 :

 • 7.4 :


2204901

()


2204901

 • 1-6 4 (ApproachA) (DeploymentD) (LearningL) (IntegrationI)

 • (ApproachA) -- - - ( )


2204901

()

 • (DeploymentD) --- ()

 • (Learning-L) - - -


2204901

()

 • (Integration-I) - ( 1 6)- -


2204901

2


2204901

 • Best Practices

 • How To

 • Template/Workbook

 • /Copycat

 • Strategic Thinking


2204901

Business Model

Strategic Thinking

Industry Factors-Competitive Forces-Cooperative Forces-Macro Environment

Profitability

Firm-Specific Factors

Resources

Activities

Positions

 • How To

Best Practices

 • Template


2204901

TQA

Operational

Strategic

 • Simple standards/criteria

 • Internal Orientation

 • Inside-out Thinking

 • SOPs as evidence

 • Rigid

 • Paperwork

 • Related with operational environment/trivial linkages

 • Employees Responsibility

 • Art of war

 • External Orientation

 • Outside in Thinking

 • Strategic concept as evidence

 • Flexible

 • Brainwork

 • Related with strategic environments/linkages

 • Top Teams Responsibility


2204901


2204901


2204901

 • (Best Practices)


2204901

3


2204901

(Total Quality Management)

- - -

- -

- - -

-

: The American Productivity and Quality Center, 2005


2204901

()

1.1

1.2

1.3

/


2204901

()

2.1

2.2


2204901

()

3.1

3.2

3.3


2204901

()

4.1


2204901

4


2204901

 • -

 • - Application Report-


2204901

-


2204901

- ()


2204901


2204901

()


2204901

 • Application Report---

 • --


2204901

Application Report


2204901

5


2204901

: ()


2204901

: ()


2204901

: ()


2204901

: (Approach)

(Approach)

 • ( )


2204901

: (Deployment)

(Deployment)

 • ()


2204901

: (Learning)

(Learning)

 • ( 4)


2204901

: (Integration)

(Integration)

 • ( )


2204901

6


2204901

TQA

OP

C1-6

C7


2204901

TQA ()

Art of War/Strategic Guideline

Criteria


2204901

:

1

2

 • ( )

 • Approach/ KPI Deployment-Integration/ Level-Trend-Comparison-Integration Learning/

 • ADLI Linkage Paragraph


2204901

: (OP)

 • /


2204901

: ( 1-6)

 • // OP

 • /

Approach

 • /

 • (5M)

 • ( 7)

Deployment

Integration

Learning


2204901

: ( 7)

 • // OP BSC

 • /

 • KPI (/)

Integration

 • LeTCI

 • /

Level

Trend

Comparison


2204901

: ( 1-7)

Approach

Integration

Deployment

Level

Integration

Trend

Comparison

Learning


2204901

:

 • AR Baldrige Recipient


2204901

7


2204901

:


2204901

:


2204901

: ()

 • /


2204901

:

 • /


2204901

:


2204901

8


2204901


2204901


2204901


2204901


2204901


2204901


2204901


2204901

()

External Assessment

Joint Assessment

Facilitated Assessment

Mini Assessment


2204901

()

External Assessment

Joint Assessment

---- --

Facilitated Assessment

Mini Assessment

--- /--

--- --


2204901

External

Mini

Facilitated/Joint

//

//


2204901

Mini

--

- -

--

--

-

Facilitated

---

- -

-

-

--

Joint

---

- -/

-

-

--

External

--

- -

--

-

--


2204901

/

Mini

--

--

---

---

Facilitated

--

--

--

-

Joint

--

--

--

External

---

--

-- -

- -


2204901

- - Mini Assessment

- Mini Assessment -

----

-- - -


2204901

9


2204901

. () () ()

//

() ()

1997 2003 2004 2006

/

() ()


2204901

()

SEPA/TQA


2204901

()


2204901

()


2204901

()

/

(Columnist) / ()

()

14 10400 (081) 612-5685 (02) 619-5500 (02) 619-8090: mana@ftpi.or.th


 • Login