Rs gi nemzeti park
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Őrségi Nemzeti Park PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Őrségi Nemzeti Park. Saigl Ágnes. Őrségi Nemzeti Park alapítása. Az Őrségi Tájvédelmi Körzetből 2002. március 1.-jén hozták létre Magyarország tizedik nemzeti parkját, az Őrségi Nemzeti Parkot . Magába foglalja az Őrséget, a Vendvidéket a Rába folyó völgyét és a Szentgyörgyvölgy környékét.

Download Presentation

Őrségi Nemzeti Park

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Őrségi Nemzeti Park

Saigl Ágnes


Őrségi Nemzeti Park alapítása

 • Az Őrségi Tájvédelmi Körzetből 2002. március 1.-jén hozták létre Magyarország tizedik nemzeti parkját, az Őrségi Nemzeti Parkot.

 • Magába foglalja az Őrséget, a Vendvidéket a Rába folyó völgyét és a Szentgyörgyvölgy környékét.


Területe

 • A terület összesen43 934 hektár, ebből fokozottan védett 3104 hektár.

 • A táj és természeti egység túlnyúlik a határon, és Ausztriában és a Felső-Őrséggel folytatódik.

 • Legnagyobb része szabadon látogatható, de vannak szigorúan védett, nem, vagy csak engedéllyel látogatható területek is. Ilyenek elsősorban a tőzegmohás rétek és dagadólápok.


Dagadóláp

Szőcei tőzegmohás láprét


Vízrajza

A területen bőségesen van víz: 200 forrás 15 patakot táplál. A területet több millió évóta keletre tartó folyók alakítják. A terület kavicsos–agyagos alapkőzetét is az Ős-Rába és az Ős-Dráva hozta létre, mint ahogy ma is az Alpokból leérkező folyók formálják, a Kerka, Rába és a Szala (Zala).


Vízrajza

A szétterített hordalék és a hordalékkúpok alakították ki azt az alapformát, amelyen a későbbi eróziós folyamatok eredményeképp kialakult az Őrség jellegzetes dimbes-dombos, patakvölgyek által szabdalt, tája.


Növény világa

 • Az Alpok közelsége miatt az élővilág hegyvidéki jellegű: bükkösök, erdeifenyvesek a jellemzőek.

 • Az Őrségi táj jellegzetessége pedig a megmaradt egybefüggő erdők látványa.


Nővény társulása

 • Fontos megjegyezni, hogy az erdők és erdei rétek, irtások aljnövényzetében értékes és érdekes társulások alakultak ki, az alpesi flóra (balkáni) növényvilág fajainak és a pannon flóra ritka fajainak köszönhetően.

 • Az Őrség azonban nem csak nagy kiterjedésű, összefüggő fenyveseiről híres, hiszen a nagy vízmennyiség miatt rengeteg a vízhez kötött társulás is.( lápok, láprétek, nedves kaszálók).


Ritka növényei

 • Kosborok:

 • szúnyoglábú bibircsvirág

 • széleslevelű és erdei ujjaskosbor

 • sömörös kosbor


sömörös kosbor

széleslevelű és erdei ujjaskosbor

szúnyoglábú bibircsvirág


Védett fajok

Itt élő védett fajok között van a:

 • szibériai nőszirom

 • csillagos nárcisz

 • gyapjúsás

 • Sárgaliliom is.


Csillagos nárcisz

Sárgaliliom

Sziériai nőszirom

Gyapjúsás


Szőcei tőzegmohás láp

 • A vidék legértékesebb része.

 • 10 ritka tőzegmohafaj termőhelye.Olyan ritka és értékes növényekettart életben minta:

 • tőzegeper

 • kereklevelű harmatfű

 • vidrafű

 • vagy a Magyarországon csak erről a területről ismert tőzegkáka.


Tőzegkáka

Kereklevelű harmatfű

Vidrafű

Tőzegeper


Tőzegmohák

Ezek a tőzegmohás társulások – kis méretük és fizikai szerkezetük miatt – igen sérülékenyek. (A tőzegmoha-párnák teherbíró képességét megítélni szinte lehetetlen és mivel akár 5-10méter mélység is megbújhat alattuk ezért a lápréten életveszélyes a járás)


Vend-vidék

 • Az erdőség hegyi kaszálóin megtalálható a:

 • zergeboglár

 • kornistárnics

 • Az erdőkben:

 • erdei ciklámen

 • farkasboroszlán

 • Nagyon jellemző a vidékre még az:

 • egyvirágú és az ernyős körtike


Erdei ciklámen

Farkasboroszlán

Zergeboglár

Kornistárnics

Egyvirágú körtike


Szentgyörgyvölgy

Szentgyörgyvölgy védettségét elsősorban annak köszönheti, hogy az erdőgazdálkodásnak köszönhetően szinte természetes állapotban őrizte meg eredeti arculatát. Ezen a tájon kisparasztok birtokolták a fenyveseket, s ezeket úgy ritkították, hogy csak az érett, öreg fákat vágták ki. Sohasem vágták tarra az erdőt, és a kivágott fák pótlásáról azonnal gondoskodtak, így az erdőben valamennyi fa-korosztály megtalálható.


Szentgyörgyvölgy

Az itt élő növények között megtalálható a

hűvösebb, hegyvidéki klímátkedvelő,henye boroszlán. És a délies éghajlatot kedvelő pirítógyökér és lednek.


Tavaszi lednek

Henye boroszlán

Pirítógyökér


Állat világa

 • Állatvilága is igen gazdag.

 • A Hársas-patak völgyében szivárványos pisztráng is élt, amíg meg nem épült a víztározó:

 • A gerinctelen állatok magas száma pedig a tiszta, zavarásmentes környezetnek, és a felszíni vizek tisztaságának köszönhető.


Állat világa

Gazdag szitakötő- és lepkefaunával is rendelkezik.(1500 lepkefaj jelenlétét bizonyították, ezek jó része olyan táplálékspecialista, amely az országban csak itt, vagy elsősorban itt fellelhető növényekenél.)


Ritka fajai

 • A legritkább fajok, közé tartozik a:

 • lápi tarkalepke

 • narancslepke

 • szenderek

 • szövőlepkék több faja.


Narancslepke

Szenderek

Lápi tarkalepke

Szövőlepke ismertető jele.


Állat világa

 • A patakok felső folyásában még mindig körülbelül száz tegzesfaj lárvája él, amelyek pedig köztudottan érzékenyek a szennyezésre.

 • A nagy kiterjedésű, és több helyen (például Szalafő mellett) az erdészeti művelésből már évtizedek óta kivont lombos és fenyőerdők bogárvilága is gazdag és látványos.


Állat világa

 • A nagytestű futóbogarak több, csak itt élő fajával találkozhatunk.(gazdag a cincér- és szöcskefauna is).

 • Az őrségi patakok, mesterséges és természetes állóvizek a környezet tisztaságára érzékeny halfajok számára biztosítanak túlélési esélyt.

 • A sebes pisztráng például több patak felső folyásánál is megtalálható:


Állat világa

 • Az erdők közötti nedves lápréteken, gyakori a:

 • sárgahasú unka

 • alpesi gőte

 • foltos szalamandra.


Sárgahasú unka

Foltos szalamandra

Alpesi gőte


Madarai

 • Az Őrség rendkívül gazdag madárvilágának legértékesebb részét azok az elsősorban hegyvidéki elterjedésű fajok alkotják, amelyek az országban csak néhány helyen élnek.

 • Ilyen elsősorban a:

 • keresztcsőrű

 • hegyi fakusz

 • de ide tartozik a fenyvescinege

 • erdei szürkebegy

 • és Európa két legkisebb madara, az itt gyakori sárgafejű és a tüzesfejű királyka.


Tűzesfejű királyka és Sárgafejű királyka

Keresztcsőrű

Fenyvescinege

Erdei szürkebegy

Hegyi fakusz


Madarai

 • Ezen kívül megtalálható még itt a kékgalamb, hamvas küllő és a fekete harkály.

 • Sajnos az egykor a fenyvesekben szép számmal költő siketfajd: mára eltűnt az Őrségbőlde a hasonlóképp érzékeny, zavarást nem tűrő, erdőlakó fekete gólya viszont még több helyen is fészkel.

 • A Rábát szegélyező nedves területeken, zátonyokon gyakran látni kis lilét és billegető cankót is.


Hamvas küllő

Fekete gólya

Kékgalamb

Fekete harkály

Kis lile

Billegető cankó


Emlős állatai

 • Az Őrségben élő emlősök közül pedig a menyétfélék néhány tagját:

 • menyét

 • nyest

 • nyuszt

 • Hermelint említhetjük.

 • Ezen kívül a vadmacskát

 • elsősorban a nagyobb vízfolyások mentén élő vidrát

 • és az értékes gímszarvast lehet említeni.


Menyét félék

Menyét

Nyuszt

Hermelin

Nyest


Vadmacska

Gímstarvas

Vidra


Tájvédelmi körzetek

 • Kőszegi Tájvédelmi Körzet:

  A Kőszegi-hegységben egyszerre és együtt tanulmányozható az alpesi és a pannon növény- és állatvilág számos faja. A tájvédelmi körzet klímája az Alpok közelségéből adódóan hűvös, párás. Az évi csapadékmennyiség messze meghaladja az országos átlagot. E tájon rengeteg a forrás, a legnevezetesebb a Hétvezér nevet viseli. A hegyvidéken sok a bükkös, az alacsonyabb területeken a szelídgesztenye. Az aljnövényzetben él a ritka borda-, vese- és struccpáfrány. Az országban egyedül itt él a hegyi lednek.


Tájvédelmi körzetek

 • Sághegyi Tájvédelmi Körzet:

 • Ság hegy Kemenes-alján található, laza törmelékanyagát a víz és a szél romboló munkájától megóvta a ráömlött kemény bazaltláva-sapka. Így maradt meg úgynevezett tanúhegyként árulkodva a terület régi magasságáról. A védő bazaltot ötven évig bányászták, és ez majdnem a hegy pusztulását okozta. Alakja nagyon megváltozott, magassága csökkent, 291 méteres volt, ma 279 méter. A bányászat következtében elpusztult a hegy eredeti növény- és állatvilága is, de a flórája kezd visszatérni. 1974-ben újra találtak tavaszi héricset, fekete kökörcsin és leánykökörcsint, piros kígyósziszt, hegyi árvalányhajat. Feltűnt néhány bagolyféle, holló, vörös vércse is.


Természetvédelmi Területek

 • Kőszegi Tőzegmohás Láp Természetvédelmi Terület: ebben a mindössze 0,2 hektáros lápfolton hét tőzegmohafaj él.

 • Körmendi Kastélypark Természetvédelmi Terület: a XVIII. századi Batthyányi-kastély parkját a Rába ártéri erdejére telepítették rá, meghagyva a tölgy-kőris-szil ligeterdő fáinak legszebb példányait.

 • Sárvári Arborétum Természetvédelmi Terület: 1803-ban Habsburg Ferdinánd adott megbízást egy tájképi kert létrehozására a területen.

 • Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület: az arborétum a benne található több mint 3000 féle fa- és cserjefajával Magyarország leggazdagabb tartalmú élőfa-gyűjteménye.


 • Login