P OLE M AGNETYCZNE - PowerPoint PPT Presentation

P ole m agnetyczne
Download
1 / 14

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dariusz Nowak kl.4aE 2009/2010. P OLE M AGNETYCZNE. Definicja pola magnetycznego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

P OLE M AGNETYCZNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P ole m agnetyczne

Dariusz Nowak kl.4aE 2009/2010

POLE

MAGNETYCZNE


Definicja pola magnetycznego

Definicja pola magnetycznego

Pole magnetyczne to przestrzeń otaczająca magnes trwały lub przewodnik w którym płynie prąd. Wywołane jest przez poruszające się ładunki elektryczne i charakteryzujące się tym, że na poruszające się w nim naładowane ciała i cząsteczki działa siła.

Ponadto pole magnetyczne charakteryzuje się tym, że:

- w ruchomym przewodniku w tym polu indukuje się napięcie

- pole zmienia właściwości niektórych materiałów.

Wielkościami fizycznymi używanymi do opisu pola magnetycznego są: indukcja magnetyczna B oraz natężenie pola magnetycznego H. Między tymi wielkościami zachodzi związek B= µH


P ole m agnetyczne

Definicja pola magnetycznego

Indukcja magnetyczna jest podstawową wielkością charakteryzującą pole magnetyczne. Mówimy, że indukcja magnetyczna określa intensywność pola, bowiem im większa wartość indukcji, ty większa siła działa na przewód z prądem umieszczony w polu magnetycznym.

Stałe pole magnetyczne jest wywoływane przez ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu jednostajnym. Dlatego też, przepływ prądu wytwarza pole magnetyczne. Ładunki poruszające się ruchem zmiennym powodują powstawanie zmiennego pola magnetycznego, które rozchodzi się jako fala elektromagnetyczna.

Pole magnetyczne jest też wytwarzane przez zmienne pole elektryczne. Z kolei zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Takie wzajemnie indukowanie się pól zachodzi w fali elektromagnetycznej. Stałe w czasie pole magnetyczne nie wytwarza pola elektrycznego


Definicja pola magnetycznego1

Definicja pola magnetycznego

Podobnie jak pole elektryczne, pole magnetyczne można przedstawić graficznie za pomocą linii sił pola . Są to linie, wzdłuż których ustawiają się igły magnetyczne umieszczone w polu magnetycznym.

Z magnetyzmem wiąże się również reguła Lenza, mówiąca że kierunek indukowanej SEM jest zawsze taki, aby prąd który pod jej wpływem popłynie przeciwdziałał zmianom siły, które tą SEM wywołują.


Regu a prawej d oni

Reguła prawej dłoni

Regułę tą wykorzystujemy do wyznaczenia kierunku SEM.

Jeżeli prawą dłoń umieścimy w polu magnetycznym tak, aby wektor indukcji wchodził w dłoń, a odchylony kciuk wskazywał kierunek ruchu przewodu, to 4 odchylone palce wskażą kierunek indukowanej SEM.


Regu a lewej d oni

Reguła lewej dłoni

Jeżeli lewą dłoń umieścimy w polu magnetycznym tak, aby linie sił pola magnetycznego wchodziły w dłoń, a 4 wyprostowane palce wskazywały kierunek przepływającego prądu, to odchylony kciuk wskaże kierunek siły działającej na przewodnik.

F= B I l


Regu a ruby prawoskr tnej

Reguła „śruby prawoskrętnej”

Regułę tą wykorzystujemy do wyznaczenia kierunku linii sił pola magnetycznego:

Jeżeli kierunek ruchu postępowego śruby prawoskrętnej jest zgodny z kierunkiem prądu płynącego przez przewodnik to kierunek ruchu obrotowego śruby wskazuje kierunek linii sił pola magnetycznego.


Strumie magnetyczny

Strumień magnetyczny

Jest to suma wszystkich linii pola magnetycznego, przechodzących przez określony przekrój. Jednostką strumienia magnetycznego jest weber [Wb]. Zwrot strumienia jest zgodny ze zwrotem linii sił pola magnetycznego.

Φ=B*s

Całkowity strumień magnetyczny przenikający przez pętle przewodnika nazywa się strumieniem magnetycznym skojarzonym, zmiana w czasie skojarzonego strumienia magnetycznego równa jest sile elektromagnetycznej indukowanej w pętli (indukcja).


W a ciwo ci magnetyczne materia w

Właściwości magnetyczne materiałów

Diamagnetyczne-nieznacznie osłabiają zewnętrzne pole magnetyczne, indukcja wewnętrzna jest mniejsza od indukcji próżni

Paramagnetyczne-nieznacznie wzmacniają zewnętrzne pole magnetyczne, indukcja wewnętrzna jest większa od indukcyjności próżni

Ferromagnetyczne-znacznie wzmacniają zewnętrzne pole magnetyczne


P ole m agnetyczne

Właściwości magnetyczne materiałów

Diamagnetyczne Paramagnetyczne Ferromagnetyczne


Zjawisko halla

Zjawisko Halla

Polega on na wystąpieniu różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik znajduje się w poprzecznym do płynącego prądu polu magnetycznym. Napięcie to, zwane napięciem Halla, pojawia się między płaszczyznami ograniczającymi przewodnik prostopadle do płaszczyzny wyznaczanej przez kierunek prądu i wektor indukcji pola magnetycznego.


Pr dy wirowe

Prądy wirowe

Są to prądy elektryczne tworzące się indukcyjnie w przewodniku (np. rdzeniach) pod wpływem zmian zewnętrznego pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się prąd w uzwojeniu, zmianie ulega strumień przenikający rdzeń , a więc indukuje się w nim SEM. Pod jej wpływem płyną właśnie prądy wirowe.

Prądom wirowym towarzyszy wydzielanie znacznych ilości ciepła na skutek prawa Joule’a-Lenza.

Zjawisko to wykorzystuje się w konstrukcji domowych liczników energii elektrycznej, w szybkościomierzach samochodowych, w silnikach elektrycznych prądu zmiennego z wirującym polem i jednolitym rotorem, w hamulcach indukcyjnych.


P ole m agnetyczne

rok szkolny

2009/2010

ZSP nr 1 w Słupsku

Dziękuję za uwagę.


Bibliografia

Bibliografia

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyzm

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_lewej_d%C5%82oni

 • http://brasil.cel.agh.edu.pl/~08plozinski/pole-magnetyczne/strumien.php

 • http://portalwiedzy.onet.pl/24678,,,,strumien_magnetyczny,haslo.html

 • „Elektrotechnika” – Stanisław Bolkowski, WSiP 2005

 • Notatki własne


 • Login