Spole nost parker spolupracuje se sv mi z kazn ky na zv en jejich produktivity a zisku
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Společnost Parker spolupracuje se svými zákazníky na zvýšení jejich produktivity a zisku. PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Společnost Parker spolupracuje se svými zákazníky na zvýšení jejich produktivity a zisku. Řešení největších světových technických výzev. Naše zaměření na řešení největších světových technických výzev dodává jiskru naší vášni pro inovace a zajišťuje budoucí růst. Potraviny. Voda. Energie.

Download Presentation

Společnost Parker spolupracuje se svými zákazníky na zvýšení jejich produktivity a zisku.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spole nost parker spolupracuje se sv mi z kazn ky na zv en jejich produktivity a zisku

Společnost Parker spolupracuje se svýmizákazníky na zvýšeníjejichproduktivity a zisku.


E en nejv t ch sv tov ch technick ch v zev

Řešení největších světových technických výzev

Naše zaměření na řešení největších světových technických výzev dodává jiskru naší vášni pro inovace a zajišťuje budoucí růst.

Potraviny

Voda

Energie

Doprava

Obrana

Životní prostředí

Infrastruktura

Biologické vědy


Parker hannifin corporation

Parker Hannifin Corporation

Stopu společnosti Parker najdete okolo všeho, co se pohybuje. Vyrábíme vysoce technické součásti a systémy usnadňujíc pohyb a řízený průtok kapalin a plynů s uplatněním na rozmanitých globálních trzích a zvyšujeme produktivitu a zisk našich zákazníků.

Letectví

Klimatizace

Elektromechanika

Filtrace

Manipulace s tekutinami a plyny

Hydraulika

Pneumatika

Řízení procesů

Těsnění a stínění


Strategie

Strategie

Strategie úspěchu společnosti Parker je disciplinovaná a konzistentní obchodní strategie, která od roku 2001 pomáhá po celém světě transformovat společnost a provoz. Zplnomocnění zaměstnanci představují základ naší strategie a klíčk úspěchu.


Historie

Historie

Historie naší společnosti představuje rozsáhlou transformaci technologie během téměř 100 let. Společnost Parker Appliance Company byla založena roku 1918 a její přeměna na Parker Hannifin Corporation ilustruje odkaz inovace. Věříme, že budoucího růstu dosáhneme ctěním tradice společnosti Parker zahrnující dokonalost a čestné jednání.


Kultura

Kultura

Naše základní hodnoty (kultura vítězství, nadšení lidé, drahocenní zákazníci a angažované vedení) odrážejí kulturu silných zaměstnanců společnosti Parker, kteří jednají poctivě a bezúhonně. Oddaně podporujeme firemní kulturu, kde rozmanité zvyky, pohledy a nadání našich zaměstnanců povzbuzují inovační myšlení a řešení problémů.


Inovace

Inovace

Technika možná není v našich produktech viditelná, ale výsledky naší práce můžete pozorovat každý den prakticky na všem, co se hýbe. Prostřednictvím procesu, který nazýváme Winovation, zaměřuje společnost Parker naše společné úsilí na vývoj produktů a systémů, které představují příležitosti, které jsou „světovými a tržními novinkami“, a my můžeme nabízet zákazníkům vyšší hodnotu.


Udr itelnost

Udržitelnost

Odborné technologické znalosti a strategické uvažování společnosti Parker udržují výkonnost a vytváří udržitelnější budoucnost pro nás všechny a snaha a loajalita našich zaměstnanců chránit přírodní zdroje posiluje pozitivní dopad společnosti v každé komunitě po celém světě, kterou nazýváme domovem.


Spole n s distributory slou spole nost parker z kazn k m ve 104 zem ch

Společně s distributory slouží společnost Parker zákazníkům ve 104 zemích.


Glob ln dosah

Globální dosah

Společnost Parker působí ve 48 zemích a má 60 000 zaměstnanců pracujících v téměř 140 divizích a 300 výrobních lokalitách. Globální stopu společnosti Parker podporuje také bezkonkurenční průmyslová distribuční síť sahající přibližně do 13 000 míst po celém světě.


Etika a integrita

Etika a integrita

Pověst a úspěch společnosti Parker závisí na osobním závazku každého zaměstnance podporovat hodnoty společnosti Parker při všech jednáních. Aktivity společnosti Parker se řídí nekompromisní poctivostí, integritou, respektem a etickým chováním.


Pr ce ve spole nosti parker

Práce ve společnosti Parker

Pro společnost Parker představují osobní rozvoj a uspokojivá kariéra zásadní aspekt úspěchu. Domníváme se, že silná a na výsledek orientovaná organizace je vynikající pro upoutání vysoce talentovaných lidí z různých prostředí a s různými pohledy.


Spole n m eme posouvat hranice inovativn technologie

Společně můžeme posouvat hraniceinovativnítechnologie.


Udr iteln r st

Udržitelný růst

Dnes jsme v mnohem lepší pozici než kdykoli dříve, abychom odolali výkyvům globálního ekonomického klimatu a řídili budoucí udržitelný růst.

Čistý obrat

Miliony USD


Spole nost parker spolupracuje se sv mi z kazn ky na zv en jejich produktivity a zisku

Centrála společnosti Parker Hannifin pro Evropu, Střední východ a Afriku

Etoy, Švýcarsko

Centrála společnosti Parker Hannifin pro Asii a Tichomoří

Kowloon, Hongkong

Globální centrála společnosti Parker Hannifin

Cleveland, Ohio, Spojené státy americké

Centrála společnosti Parker Hannifin pro Latinskou Ameriku

Sao Jose dos Campos, Brazílie


Z ruka zna ky parker

Záruka značky Parker

Společnost Parker je globálním lídrem v technologiích pohybu a řízení a spolupracuje se svými zákazníky na zvýšení jejich produktivity a zisku.


  • Login