Nguyên nhân tràn dầu:
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Giàn khoan dầu PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nguyên nhân tràn dầu:. Giàn khoan dầu. Thủng bồn chứa xăng dầu. Va chạm và đắm tàu khi chuyên chở. Rò rỉ dầu khi vận chuyển. Rò rỉ dầu từ nhà máy chế biến. Sự cố nổ giàn khoan dầu. Ảnh hưởng đối với môi trường:. Rừng ngập mặn nhiễm dầu. Dầu tràn trên bờ biển.

Download Presentation

Giàn khoan dầu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gi n khoan d u

Nguyên nhân tràn dầu:

Giàn khoan dầu

Thủng bồn chứa xăng dầu

Va chạm và đắm tàu khi chuyên chở

Rò rỉ dầu khi vận chuyển


Gi n khoan d u

Rò rỉ dầu từ nhà máy chế biến

Sự cố nổ giàn khoan dầu


Gi n khoan d u

Ảnh hưởng đối với môi trường:

Rừng ngập mặn nhiễm dầu


Gi n khoan d u

Dầu tràn trên bờ biển


Gi n khoan d u

Rạn san hô chết dưới tầng đáy biển


Gi n khoan d u

Sò huyết chết vì dầu


Gi n khoan d u

Ảnh hưởng đối với kinh tế

Tràn dầu tại bãi biển Quy Nhơn


Gi n khoan d u

Cơ sở đóng tầu


Gi n khoan d u

Dầu tràn tại các cảng cá

Vớt dầu tại các lồng nuôi thủy sản


Gi n khoan d u

Khắc phục sự cố

Thả dây phao vây dầu để chống tràn dầu.


Gi n khoan d u

Thu gom dầu trên bãi biển


  • Login