Nguyên nhân tràn dầu:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Giàn khoan dầu PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nguyên nhân tràn dầu:. Giàn khoan dầu. Thủng bồn chứa xăng dầu. Va chạm và đắm tàu khi chuyên chở. Rò rỉ dầu khi vận chuyển. Rò rỉ dầu từ nhà máy chế biến. Sự cố nổ giàn khoan dầu. Ảnh hưởng đối với môi trường:. Rừng ngập mặn nhiễm dầu. Dầu tràn trên bờ biển.

Download Presentation

Giàn khoan dầu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nguyên nhân tràn dầu:

Giàn khoan dầu

Thủng bồn chứa xăng dầu

Va chạm và đắm tàu khi chuyên chở

Rò rỉ dầu khi vận chuyển


Rò rỉ dầu từ nhà máy chế biến

Sự cố nổ giàn khoan dầu


Ảnh hưởng đối với môi trường:

Rừng ngập mặn nhiễm dầu


Dầu tràn trên bờ biển


Rạn san hô chết dưới tầng đáy biển


Sò huyết chết vì dầu


Ảnh hưởng đối với kinh tế

Tràn dầu tại bãi biển Quy Nhơn


Cơ sở đóng tầu


Dầu tràn tại các cảng cá

Vớt dầu tại các lồng nuôi thủy sản


Khắc phục sự cố

Thả dây phao vây dầu để chống tràn dầu.


Thu gom dầu trên bãi biển


  • Login