Nolltoleransgruppen S:t Olofsskolan Läråret 12/13 - PowerPoint PPT Presentation

Nolltoleransgruppen s t olofsskolan l r ret 12 13
Download
1 / 12

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nolltoleransgruppen S:t Olofsskolan Läråret 12/13. Lärgruppens deltagare: Caroline Blomstedt (gruppens lärledare, pedagog) Maria Svansdottir-Sundberg (pedagog) Åsa Hallberg (pedagog) Siw Nygren (pedagog). Bakgrund till Nolltoleransgruppen. ny diskrimineringslag (2009)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nolltoleransgruppen S:t Olofsskolan Läråret 12/13

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nolltoleransgruppen s t olofsskolan l r ret 12 13

Nolltoleransgruppen S:t OlofsskolanLäråret 12/13

Lärgruppens deltagare:

Caroline Blomstedt (gruppens lärledare, pedagog)

Maria Svansdottir-Sundberg (pedagog)

Åsa Hallberg (pedagog)

Siw Nygren (pedagog)


Bakgrund till nolltoleransgruppen

Bakgrund till Nolltoleransgruppen

 • ny diskrimineringslag (2009)

 • nolltolerans mot kränkning, diskriminering och trakasserier (2010)

 • handlingsplikt och skyldighet att utreda och vidta åtgärder

 • nolltoleransarbetet ska omfatta all personal på skolan och vara en angelägenhet för alla

 • Skolans KRAM-grupp blev lärgruppen Nolltolerans


Nolltoleransgruppen s t olofsskolan l r ret 12 13

Hur kan vi bidra till att göra S:t Olofsskolan till en skola där alla trivs?

Hur delger vi lärdomar och utvecklar nolltoleransarbetet tillsammans med övrig personal, elever och föräldrar så att alla elever känner sig trygga på S:t Olofsskolan?

Hur kan likabehandlingsplanen utformas och presenteras så att den blir ett ”levande dokument” hos pedagoger, elever och vårdnadshavare?

Hur kan vi bidra till att minska diskrepansen mellan elever och personal i fråga om insatser för att elever ska känna sig trygga och sedda?

Hur kan vi tillsammans utforma ett faddersystem som gör att eleverna lär känna varandra och blir tryggare?


Problem

Problem

Hur kan vi bidra till att göra S:t Olofsskolan till en skola där alla trivs?

 • Skolgårdsundersökning

 • Många elever framför på bl.a. elevråd och klassråd att vi vuxna inte lyssnar på dem när problem uppstår.

 • En lättläst version av likabehandlingsplanen skulle kunna göra att tillgängligheten ökade bland elever och vårdnadshavare.


L romr de

Lärområde

Hur delger vi lärdomar och utvecklar nolltoleransarbetet tillsammans med övrig personal, elever och föräldrar så att alla elever känner sig trygga på S:t Olofsskolan?


Forskningsfr gor

Forskningsfrågor

 • Hur kan vi tillsammans utforma ett faddersystem som gör att eleverna lär känna varandra och blir tryggare?

 • Hur kan vi bidra till att minska diskrepansen mellan elever och personal i fråga om insatser för att elever ska känna sig trygga och sedda?

 • Hur kan likabehandlingsplanen utformas och presenteras så att den blir ett ”levande dokument” hos pedagoger, elever och vårdnadshavare?


Faddersystem

Faddersystem

 • Hur kan vi tillsammans utforma ett faddersystem som gör att eleverna lär känna varandra och bli tryggare?

 • Gemensamt faddersystem, f-3, 1-4, 2-5

 • Träffar en gång/månad

 • Gemensamma aktiviteter t.ex. kick-off, Nobellunch

 • Egna aktiviteter


Utv rdering

Utvärdering

Eleverna:

91% av eleverna (167 av 182) tycker att det är jättebra att träffa sin fadder/fadderbarn

”Min fadder är snäll”

”Jag leker med min fadder”

”Man får leka äta och prata”

Förslag från eleverna:

”Jag vill leka ute med min fadder”

”Jag vill måla med min fadder”

”Jag skulle vilja hälsa på i min fadders klassrum och rita tillsammans”


Utv rdering1

Utvärdering

Pedagoger:

”Barnen har haft roligt och blivit trygga med varandra”

”De har tränat ansvar och skaffat sig ett större kontaktnät”

”De äldre eleverna har blivit mer medvetna om sitt ansvar som förebilder”

”Bra med fasta ramar, att nolltoleransgruppen har övergripande ansvar”

Utvecklingsförslag:

Hitta tid för gemensam planering

Fadderplan som ingår i årshjulet

Mer elevmedverkan i planering


Upplevd trygghet

Upplevd trygghet

Hur kan vi bidra till att minska diskrepansen mellan elever och personal i fråga om insatser för att elever ska känna sig trygga och sedda?

Medarbetarenkät

Viktning

Elevsamtal

Hjärtat!


Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Hur kan likabehandlingsplanen utformas och presenteras så att den blir ett ”levande dokument” hos pedagoger, elever och vårdnadshavare?

Rektor ansvarar för uppförande av likabehandlingsplanen

Elevrådet tar fram en lättläst variant

Likabehandlingsplanen behöver lyftas vid klassråd, samlingar, APT, skolråd och vårdnadshavarmöten


Fortsatt arbete

Fortsatt arbete

 • Skolgårdskartläggning

 • Hur kommer vi tillrätta med diskrepansen mellan pedagogernas och elevernas upplevelser? Vad vill eleverna att vi ska göra?

 • Hur nyttjar vi APT för att trygga all personals delaktighet i nolltoleransarbetet?


 • Login