Li kisel diller
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

İlişkisel Diller PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İlişkisel Diller. İlişkisel Cebir İlişkisel Hesaplama. İlişkisel Cebir. Temel işlemler Seçme İzdüşümü Kartezyen çarpı Birleştirme Fark Türeme işlemler Bitiştirme Kesişme Bölme. Örneklerde kullanılacak ilişkiler.

Download Presentation

İlişkisel Diller

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Li kisel diller

İlişkisel Diller

İlişkisel Cebir

İlişkisel Hesaplama


Li kisel cebir

İlişkisel Cebir

Temel işlemler

 • Seçme

 • İzdüşümü

 • Kartezyen çarpı

 • Birleştirme

 • Fark

  Türeme işlemler

 • Bitiştirme

 • Kesişme

 • Bölme


Rneklerde kullan lacak ili kiler

Örneklerde kullanılacak ilişkiler


Rneklerde kullan lacak ili kiler devam

Örneklerde kullanılacak ilişkiler(devamı)

Viewing


Li kisel diller

Seçme (selection) (R)koşulSeçme işlemitek R ilişkisi üzerinde yapılıyor. İşlemin sonucu R-in yalnız belirlenmiş koşulu (predicate) sağlayan satırlarından oluşan ilişkidir.


Staff salary 10000

 (staff) salary>10000

Sorgu: Maaşı 1000’den Yüksek olan personeller hakkında ayrıntılı bilgi


Li kisel diller

İzdüşümü (projection)(R) süt1,süt2,…,süt nTek bir R ilişkisi üzerinde yapılıyor. İşlemin sonucu R’ in belirlenmiş özellik değerlerinden oluşan ve tekrarlamalar bulunmayan dikey altkümesidir


Zd m sorgu personellerin numaralar adlar soyadlar ve maa lar staff sno fname lname salary

İzdüşümüsorgu: personellerin numaraları, adları,soyadları ve maaşları (staff) sno, fname, lname, salary


Kartezyen arp m cartesian product

Kartezyen Çarpım (cartesianproduct)

R X S

İşlemin sonucu R’in her bir satırını S’in her bir satırı ile birleştirmekle alınan ilişkidir


Li kisel diller

Kartezyen ÇarpımSorgu : evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları( (Renter) ) x ( (viewing) ) rno,fname,lname rno,pno,comment)


Kartezyen arp m fazlal k i ermektedir

Kartezyen çarpım fazlalık içermektedir

 renter.rno=viewing.rno

( (Renter) ) x ( (viewing) )rno,fname,lnamerno,pno,comment)


Birle me union

Birleşme (union)

RUS

Satırlar sayısı uygun olarak I ve J olan iki R ve S ilişkisinin birleşme işleminin sonucu, tekrar satırların yer almadığı, en fazla (I+J)satırdan oluşan ve bu iki ilişkinin yatay birleşmesi ile alınan ilişkidir.

R ve S birleşebilir olmalıdır


Birle me sorgu ube veya ev bulunan t m mahallelerin listeleri

BirleşmeSorgu: şube veya ev bulunan tüm mahallelerin listeleri

( (Branch ))U ( (Property_for_Rent)) area area


Fark set difference

Fark (set difference)

R-S

R ve S ilişkileri arasındaki fark işleminin sonucu, R ilişkisinde varolan, ama S’de olmayan satırlardan oluşan ilişkidir. R ve S birleşebilir olmalıdır


Fark sorgu ubelerin bulundu u ama kiral k evlerin bulunmad kentler

FarkSorgu: Şubelerin bulunduğu, ama kiralık evlerin bulunmadığı kentler

( (Branch) ) - ( (Property_for_rent) )citycity


Biti tirme lemleri

Bitiştirme İşlemleri

 • Theta-Join (-Join)

 • Equi-Join

 • Natural Join

 • Outer Join

 • left outer join

 • right outer join

 • full outer join

 • Semi-Join


Theta join lemi

Theta –Join İşlemi

R S

F

Theta-Join işleminin sonucu, R ve S ilişkisinin kartezyen çarpımından alınan ve F koşulunu sağlayan satırlardan oluşan ilişkidir.

F R.aiΘS.bi biçimindedir. Θ karşılaştırma işlemidir

R S =  (RxS)F F


Li kisel diller

Equi-Join işlemi

Bitiştirme işlemi “eşitlik” koşuluna göre gerçekleştiriliyor;

Sorgu: evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları

( (renter) ) rno,fname,lname

( (Viewing) )

rno,pno,comment

Renter.rno=viewing.rno


Li kisel diller

Naturel_Join

Equi-join işlemi + izdüşümü işlemi

Ortak özelliklerden yalnız birisi sonuç ilişkide bulunuyor

Sorgu: Evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları

( (renter) ) rno,fname,lname

( (Viewing) )

Rno, Pno,comment


Sol biti tirme left outer join

Sol Bitiştirme (Left Outer Join)

R

S

R ve S ilişkilerinin (sol) dış katılım işlemi sonucunda R’in, S ilişkisi ile ortak özelliklerinin değerlerinin eşit olmadığı satırları de sonuç ilişkide bulunuyor


Sol biti tirme

Sol bitiştirme

Sorgu: Evlere bakış sonuçları üzere rapor hazırlamalı (tüm kiralık evlerin listesini vermeli ve hangi evlere kimler tarafından bakıldığını ve görüşleri bildirmeli)

 ( property_for_rentproperty_for_rent. pno,street,city,rno,date,comment

Viewing)

Sonuç ilişki

Viewing

Sol ilişkinin tüm satırları sonuç ilişkide yer almaktadır.


Sa ve tam biti tirme

Sağ ve tam bitiştirme

 • R ve S ilişkilerinin sağ bitiştirilmesi sonucu alınan ilişkide S’in eşleşme yapılmamış satırları da bulunuyor. R’in uygun satırlarındaki özellikler null değerler alıyor.

 • R ve S ilişkilerinin tam bitiştirilmesi sonucu alınan ilişkide R’in ve S’in eşleşme yapılmamış satırları da bulunuyor. Uygun satırların özellikleri null değerler alıyor


Sa biti tirme rnek

Sağ bitiştirme (örnek)

Sorgu1: Tüm kiralık evlerin listesini ve bunlardan hangilerinin ve kimler tarafından kiralandıklarını göstermeli (sağ bitiştirmeye örnek)

Sorgu2: Tüm kiralık evlerin ve ev kiralamak isteyenlerin listesini, hangi evlerin ve kimler tarafından kiralandıklarını, kimlerin henüz ev kiralamadıklarını göstermeli (tam bitiştirmeye örnek)

Kiralık_ev_arayanlar kiralık_evler

Sağ bitiştirme-Sonuç ilişki

Tam bitiştirme-sonucu


Sol ve sa biti tirme rnekleri

Sol ve sağ bitiştirme örnekleri


Tam biti tirme rne i

Tam bitiştirme örneği


Yar m biti tirme

Yarım -bitiştirme

R

S

F

Bu işlemin sonucunda alınan ilişki, R ilişkisinin S’le bitişmesinde iştirak eden satırlarını içeriyor


Yar m biti tirme1

Yarım-bitiştirme

Sorgu: Partick şubesinde çalışan personellerin tüm bilgileri

(Staff

Branch)

Staff.bno=branch.bno and

branch.area=’Partic


Kesi me

Kesişme

R

S

Kesişme işleminin sonucunda alınan ilişki, aynı zamanda hem R, hem de S ilişkisinde bulunan satırlardan oluşur. R ve S birleşebilien olmalıdır.

Kesişme işlemini fark işlemi ile ifade etmek mümkündür

R S = R-(R-S)


Kesi me i lemi rnek

Kesişme işlemi -örnek

Sorgu: hem emlak şubelerinin, hem de kiralık evlerin bulunduğu kentler

( (Branch) )  ( (Property_for_rent) )citycity


B lme

Bölme

R÷S

Bölme işleminin sonucu, R ilişkisinin C özellikleri üzere tanımlanmış öyle satırlar kümesidir ki, bu satırlara S’in her bir satırı uygundur

T1=Πc (R )

T2=Πc ((SxT1)-R)

T=T1-T2


B lme lemi

Bölme İşlemi

Sorgu: Üç odalı tüm evlere bakmış tüm kiracılar

( (Viewing) )÷ ( (σ(Property_for_rent) ) rno,pno pno rooms=3

( (Viewing) )

( (σ(Property_for_rent) ) pno rooms=3

rno,pno

Sonuç

Rno

CR56

Pno

PG4

PG36


Li kisel cebir lemleri

İlişkisel Cebir İşlemleri


Li kisel cebir lemleri1

İlişkisel Cebir İşlemleri


 • Login