Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na dolnym l sku w latach 2007 2013
Download
1 / 28

Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013. Miros ł aw Miller Politechnika Wroc ł awsk a – Koordynator DCZT. Zagadnienia. Narodowy System Innowacji: szansa dla Polski i dla Dolnego Śląska Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w Regionie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013' - jenski


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na dolnym l sku w latach 2007 2013

Perspektywy rozwoju sektora biotechnologii na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013

Mirosław MillerPolitechnika Wrocławska – Koordynator DCZT


Zagadnienia
Zagadnienia Śląsku

 • Narodowy System Innowacji: szansa dla Polski i dla Dolnego Śląska

 • Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w Regionie

 • Dolnośląski Klaster Wiedzy – regionalny system innowacji

 • Wielkie inwestycje dla sektora B+R: koncepcja Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT

 • Kluczowe krajowe programy badawcze: co we Wrocławiu?

 • Dolnośląskie Klastry: Ekoenergetyczny, e-Zdrowie, Biotechnologiczny i Żywnościowy

 • Specjalności Regionu w zakresie biotechnologii i agrotechnologii


Narodowy system innowacji cie ka do komercjalizacji wynik w bada
Narodowy System Innowacji Śląsku Ścieżka do komercjalizacji wyników badań

 • Widoczne efekty programu SPO WKP 2004-2006

 • Program „Kierunki rozwoju innowacyjności w Polsce”:- narodowy foresight (w tym technologiczny)- tworzenie nowych miejsc pracy- zbudowanie GOW w Polsce do 2013 roku

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

 • Program Wędka Technologiczna

 • Regionalny Program Operacyjny (innowacje)

 • Ustawodawstwo:- zmiana ustawy o finansowaniu badań: integracja z gospodarką- utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju- ustawa o brokerach patentowych- ustawa o prawie własności przemysłowej


Program Operacyjny Śląsku Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

2007-2013, budżet 7 mld EUR

 • Cele:

 • Włączenie polskiej nauki do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)

 • Rola nauki w rozwoju Regionów i Kraju – integracja sektorów nauki i gospodarki

 • Wsparcie finansowe:

 • Zintegrowana infrastruktura naukowo-badawcza

 • Strategiczne programy badawczo-rozwojowe

 • Miejsce biotechnologii i żywności ?


Program „Wędka technologiczna” Śląsku

Start: 1.01.2007

 • Cele:

 • wzrost innowacyjności gospodarki

 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki

 • włączanie nauki w procesy wzrostu gospodarczego

 • Informacje:

 • Sprzężenie z PO IG (działania dedykowane dla Programu)

 • Dodatkowe środki: budżet, ARP, PARP, GPW, Venture Capital…

 • Korzystanie ze środków regionalnych na innowacje

 • Utworzenie kilkuset spółek technologicznych w najbliższych latach

 • Miejsce biotechnologii i żywności ?


7 program ramowy ue
7 Program Ramowy UE Śląsku

 • Budżet – 54 mld EUR

 • Priorytety horyzontalne

 • co najmniej 3 partnerów z 3 krajów

 • 14% budżetu na „Ideas” – priorytet bez ograniczeń

 • Cooperation (44,5 mld EUR)w tym m.in.:- Food, Agriculture and Biotechnology (2,5 mld EUR)- Energy (3 mld EUR)

 • Ideas (11,9 mld EUR)

 • People (7,1 mld EUR)

 • Capacities (7,5 mld EUR)

 • Non-nuclear actions of the JRC (1,8 mld EUR)


Budowa gospodarki opartej na wiedzy na dolnym l sku w latach 2007 2013 cele i zadania
Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy Śląsku na Dolnym Śląsku w latach 2007-2013Cele i zadania

 • silna pozycja w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA)

 • integracja potencjału B+R wokół priorytetów regionalnych

 • współpraca między sektorami B+R i gospodarką

 • zatrudnienie dla najzdolniejszych absolwentów

 • współpraca ponadregionalna w zakresie transferu innowacji i technologii: Autostrada Nowych Technologii A4, Saksonia, Płn. Czechy

 • GOW: 15% zatrudnienia w sektorze B+R orazw spółkach wysokich technologii


Wiod ce ga zie przemys u w regionie
Wiodące gałęzie przemysłu Śląsku w Regionie

 • elektromaszynowy

 • elektroniczny

 • maszyn elektrycznych

 • pojazdów mechanicznych

 • energetyczny

 • chemiczny (farmakologiczny)

 • spożywczy

 • budownictwo

 • wydobycie i przetwórstwo minerałów

 • hutnictwo miedzi


Sieci naukowo gospodarcze dczt finansowanie zporr 2 6
Sieci naukowo-gospodarcze DCZT Śląsku Finansowanie: ZPORR 2.6

 • e-Zdrowie: technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia

 • Biotech:biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne

 • Energia: energie alternatywne i odnawialne


Dwa obszary działania sieci „Biotech” Śląsku

Biomed i Food (Dolnośląski Klaster Żywnościowy)

 • Podsieć Biomed (UWr, AM)

 • biotechnologiczne metody wytwarzania leków i ich postaci

 • bioinżynieria medyczna

 • Podsieć Food (AR)

 • biotechnologia żywności i pasz

 • agrobiotechnologia


Program operacyjny innowacyjna gospodarka po ig priorytet 1 kluczowe projekty badawcze
Program Operacyjny Śląsku Innowacyjna Gospodarka (PO IG)Priorytet 1 – kluczowe projekty badawcze

Lista indykatywna (432,6 mln EUR)

Wrocław: 71,5 mln EUR (16,5 %)

1. Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych (IIiTD, 3,8 mln EUR)2. Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne – syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworowych (DCZT-Biotech, 6,5 mln EUR)3. Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń (PWr, 7,5 mln EUR)4. WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej we Wrocławiu (Woj. Szp. Specj., 16 mln EUR)5. Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach (PWr-UWr, EIT, 20,1 mln EUR)6. Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne (PWr-UWr, EIT, 17,6 mln EUR)


Kluczowe programy badawcze Śląsku

PO IG Priorytet 1

 • „Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne – syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworowych”

 • Konsorcjum DCZT:

 • UAM Poznań

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Gdański

 • Politechnika Łódzka

 • Akademia Medyczna we Wrocławiu

 • Uniwersytet Opolski

 • Politechnika Wrocławska (prof. Paweł Kafarski) – Koordynator


Program operacyjny innowacyjna gospodarka po ig priorytet 2 du e projekty infrastrukturalne
Program Operacyjny Śląsku Innowacyjna Gospodarka (PO IG)Priorytet 2 – duże projekty infrastrukturalne

Lista indykatywna (590 mln EUR)

Wrocław: 120 mln EUR (20 %)

1. Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat (DCZT)

2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (PWr, UWr)

1+2 = Centrum DolBioMat / EIT


Dolno l ski klaster wiedzy regionalny system innowacji
Dolnośląski Klaster Wiedzy: Śląsku regionalny system innowacji

 • Bosch

 • Dialog

 • EnergiaPro

 • GE Electric

 • Hasco-lek

 • LG Philips

 • MAN

 • MPWiK

 • KGHM Polska Miedź

 • Elektrownia Turów

 • Sanden

 • Siemens

 • Toyota

 • Volkswagen

 • Volvo

 • Whirlpool

 • Wrozamet

Inkubatory technologiczne

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

DolBioMat/EIT

podmioty gospodarcze

 • Finansowanie PO IG:

 • 120 mln EUR – infrastruktura B+R

 • 50 mln EUR – kluczowe projekty

 • uniwersytety

 • instytuty naukowe

 • centra naukowe


Dolnośląskie Centrum Materiałów Śląsku i Biomateriałów DolBioMat / EIT Element dolnośląskiego klastra wiedzy

 • Wartość: ok. 120 mln EUR

 • Koncepcja, lokalizacja, formuła prawno – organizacyjna, profil badawczy, finansowanie, … ????


Infrastruktura badawcza dczt inwestycje finansowane w ramach spo wkp 1 4 3
Infrastruktura Śląsku badawczaDCZTInwestycje finansowane w ramach SPO WKP 1.4.3

Laboratoria DCZT w organizacji (zalążek DolBioMat):

 • Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii PWr-WPT

 • Agregatów Lipidowych PWr-UWr-AR

 • Badań Strukturalnych PWr-UWr-AR – inwestycja KBN

Laboratorium Procesów Biotechnologicznych WPT

Centrum Badawczo-Rozwojowe Hasco-lek ?


Dolno l ski klaster innowacji w regionalnym systemie innowacji
Dolnośląski Klaster Innowacji Śląsku w regionalnym systemie innowacji

innowacyjne przedsiębiorstwa

spółki technologiczne

zespoły naukowo-badawcze

instytucje finansowe

projekty badawczo-rozwojowe

innowacje, technologie

Centrum BadawczeDolBioMat / EIT


 • Wiodąca rola UWr i AM Śląsku

 • Kluczowi partnerzy gospodarczy: Hasco-lek

 • Farmacja przemysłowa na AM – szansa dla rozwoju biomed

 • Wspólne prace badawcze, dyplomowe, doktorskie

 • Staże, zatrudnianie najlepszych absolwentów

 • Wymiana wiedzy: konferencje, seminaria, wydawnictwa

 • Środowiskowa infrastruktura B+R (DolBioMed/EIT/CB Hasco-lek)

 • Spółki technologiczne z udziałem firm i profesorów

 • Kreowanie regionalnych specjalności

 • Wspólne projekty badawcze: 7 PR, PO IG, rozwojowe, celowe,…

Dolnośląski klaster biomedyczny

Cele i zadania


 • Wiodąca rola AR Śląsku

 • Integracja ze Stowarzyszeniem Produktu Regionalnego

 • Identyfikacja strategicznych partnerów gospodarczych

 • Określenie „wspólnych interesów”

 • Kształcenie dla potrzeb innowacyjnych firm BIO-FOOD

 • Wspólne prace badawcze, dyplomowe, doktorskie

 • Staże, zatrudnianie najlepszych absolwentów

 • Wymiana wiedzy: konferencje, seminaria, wydawnictwa

 • Spółki technologiczne z udziałem firm i profesorów

 • Kreowanie regionalnych specjalności

 • Wspólne projekty badawcze: 7 PR, PO IG, rozwojowe, celowe,…

Dolnośląski klaster żywnościowy

Cele i zadania


 • Ekobudownictwo Śląsku

 • Hydroenergetyka

 • Transport na gaz ziemny (CNG) i wodór

 • Biomasa i biopaliwa

 • Rozproszone kompleksy agroenergetyczne

Priorytety sieci Energia


Energetyka odnawialna w Regionie Śląsku Potencjał Dolnego Śląska w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii

 • rośliny energetyczne (słoma, drewno, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, wierzba)

 • torf

 • energia słoneczna

 • energia wodna

 • energia wiatru

 • energia geotermalna


Priorytet biomasa i biopaliwa
Priorytet: biomasa i biopaliwa Śląsku

 • Uprawy energetyczne (wierzba, malwa meksykańska, Miscanthus, słoma),

 • Spalanie bezpośrednie – zjawisko niekorzystne,

 • Przetwarzanie biomasy w pelety,

 • Termiczna przeróbka biomasy (piroliza, zgazowanie, produkcja wodoru),

 • Odpady organiczne – spalanie, przeróbka na pelety,

 • Fermentacja ścieków, biogaz, gaz wysypiskowy,

 • Produkcja oleju napędowego,

 • Produkcja metanolu i etanolu


Priorytet: ekoenergetyka rozproszona Śląsku agroenergetyka – cele – oczekiwania - działania

 • autonomiczne i rezerwowe systemy energetyczne

 • kompleksy agroenergetyczne: wielogeneracja – układy skojarzone

 • energetyka personalna

 • wysoka wydajność (> 60%)

 • pobudzanie aktywności gospodarczej w lokalnych społecznościach

 • współpraca z krajową siecią naukową EKO-ENERGIA oraz Instytutem Energetyki w Warszawie

 • przygotowywanie projektu wzorcowego kompleksu agroenergetycznego z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii alternatywnej

 • wybór pilotowych gmin i prywatnych inwestorów

 • wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (innowacje i wdrażanie nowych technologii)

 • możliwa współpraca przygraniczna z Niemcami (IEE Lipsk, przedsiębiorcy)


Koncepcja przekształcenia sieci DCZT Śląsku Klaster innowacji – wrocławski zalążek EIT

naukabusinessinnowacjetechnologie

 • Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny

 • Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie

 • Sieć Biomed

 • Sieć Food

  - branżowe, środowiskowe centrum kompetencji działające na styku nauka – gospodarka - business - innowacyjny klaster technologiczny związany statutowo ze środowiskiem akademickim (EIT/DCZT)


Program wroc awska biotechnologia rodowiskowa grupa robocza
Program „Wrocławska biotechnologia” Śląsku Środowiskowa Grupa Robocza

§ 5

„Grupa Robocza wykorzysta do przygotowania programu „Wrocławska biotechnologia” opracowania, kontakty naukowo-gospodarcze oraz inne doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. W szczególności Grupa Robocza włączy do swoich prac działającą w ramach Centrum sieć naukowo-gospodarczą BIOTECH, koordynowaną przez Uniwersytet Wrocławski.”


Regionalne specjalności w obszarach Śląsku biomed i food

 • technologie „zdrowej żywności”

 • nutraceutyki

 • technologie leków liposomowych

 • konstrukcja „czipów” nowotworowych

Czy uda się wypromować wrocławską specjalność w obszarze „biomed” i/lub „food” ?


Cele do osi gni cia na dolnym l sku w latach 2007 2013
Cele do osiągnięcia na Dolnym Śląsku Śląsku w latach 2007 - 2013

 • Wykorzystanie PO IG i innych możliwości do dokonania jakościowych zmian w zakresie innowacyjności i konkurencyjności Regionu – GOW w Regionie

 • Włączenie potencjału nauki do procesów transferu wiedzy do przedsiębiorstw (granty, prace mgr i dr, staże, 7 PR,…)

 • Technologiczna rewolucja w wybranych branżach, które mają szansę na specjalności Regionu w Kraju i w UE:„10” megaprojektów, które zmienią Region

 • Nauka – gospodarka – innowacje - biznes: finansowanie regionalnego sektora B&R w proporcjach 2%+1% do 2015 roku

 • Najzdolniejsi absolwenci w czołowych przedsiębiorstwach Regionu – zapobieganie emigracji

 • Dolnośląski Klaster Wiedzy: integracja, integracja, integracja…


Http www dczt wroc pl

http://www.dczt.wroc.pl Śląsku

Dziękuję za uwagę


ad