Co rafyanin prens pler lkeler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ (İLKELERİ) PowerPoint PPT Presentation


 • 342 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ (İLKELERİ). Bilimlerde uyulması gereken temel düşünce, yasa ve kuralların tümüne ilke prensip adı verilir. COĞRAFYADA, 1. Dağılış ilkesi 2. Bağlantı (ilişki) ilkesi 3. Karşılaştırma ilkesi 4. Nedensellik (sebep-sonuç ) ilkesi Olmak üzere 4 ilke önem taşır.

Download Presentation

COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ (İLKELERİ)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ (İLKELERİ)


 • Bilimlerde uyulması gereken temel düşünce, yasa ve kuralların tümüne ilke prensip adı verilir.

 • COĞRAFYADA,

 • 1. Dağılış ilkesi

 • 2. Bağlantı (ilişki) ilkesi

 • 3. Karşılaştırma ilkesi

 • 4. Nedensellik (sebep-sonuç ) ilkesi

 • Olmak üzere 4 ilke önem taşır.


DAĞILIŞ İLKESİ

 • İnsanla, doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimler sonucunda meydana gelen doğal ve beşeri kaynaklı her türlü faaliyetin ve unsurun yeryüzünde bulunuş ve yayılış biçimlerinin tespit edilmesidir.

 • İki türlü dağılış vardır

 • 1. yatay dağılış

 • 2.dikey dağılış


YATAY DAĞILIŞ

 • Dağılışa esas olan unsurların yeryüzünde bulundukları yerlere, kapladıkları alanlar yükselti belirtilmeden yön ve yer olarak gösterilmesidir.


Şekil 2. Elazığ şehri mahalle nüfus miktarı 1965

(Figure 2. The districts populations of Elazıg city on 1965)


Şekil 6 Elazığ şehri mahalle nüfus artış miktarları 1985-2007

(Figure 6. The districts population ıncrease amount of Elazıg city between 1985-2007 years)


Şekil 4. Elazığ şehrinde aylara göre trafik kaza sayıları

(Figure 4. Numbers of accidents according to months in Elazığ City)


Şekil 6. Kar kalınlığına göre trafik kaza sayısı (2000)

(Figure 6. Traffic accident number according to snow thick 2000)


Figure 3. Distribution of crime rates in the districts of Istanbul (2003).


DİKEY DAĞILIŞ

 • Yataydaki dağılışın yükselti değeri ve basamağı belirtilerek zenginleştirilmesidir


Afyonkarahisar ilinde 800-900 m yükselti basamağındaki yerleşmelerin dağılışı.


ZAMANDA DAĞILIŞ

Yatay ve dikeyde dağılışı incelenen konunun hangi zaman ve zaman dilimine ait olduğunun belirtilmesidir.

 • Böylece durumun hangi zamana ait olduğu bilinir.

 • Diğer dönemlerle karşılaştırma yapmak kolaylaşır.


Harita 2: Kaçak Yapılaşma Alanlarının 1995 Yılındaki Durumu


BAĞLANTI (İLİŞKİ)KURMA İLKESİ

 • Yeryüzünde meydana gelen coğrafi olaylar birbirleriyle ilişkili olup birinin sonucu diğerinin başlangıcı olmaktadır.

 • Kısaca karmaşık coğrafi olayların analizi yapılarak aralarındaki bağıntının ortaya çıkarılmasıdır.

 • Bağlantılar tespit edilemediğinde dağılışın izahını yapmak mümkün değildir.


KARŞILAŞTIRMA

 • Bir veya birkaç coğrafi olayın, faaliyetin, unsurun yeryüzünün farklı bölgelerinde nasıl, ne şekilde ortaya çıktığının kavranabilmesi ve diğer saha ile benzeyen yönlerini ortaya çıkarmak için yapılan işlemlerdir.


NEDENSELLİK (SEBEP-SONUÇ)

 • Her olayın ve unsurun bir nedeninin bulunduğunun açıklanmasını sağlar


 • Login