Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012 - PowerPoint PPT Presentation

Hankeplaan ja v ljamaksete prognoos seire ja l pparuanne 22 02 2012
Download
1 / 9

 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012. Merje Michelis Projektikoordinaator. Hankeplaan (1).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hankeplaan ja v ljamaksete prognoos seire ja l pparuanne 22 02 2012

Hankeplaan ja väljamaksete prognoosSeire- ja lõpparuanne 22.02.2012

Merje Michelis

Projektikoordinaator


Hankeplaan 1

Hankeplaan (1)

 • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist peab toetuse saaja esitama hankeplaani ja ajakohastada peale iga toetuse kasutamisega seotud lepingu sõlmimist

 • Korrigeeritud hankeplaan esitatakse igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.

 • vorm KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/hanked.html


Hankeplaan 2

Hankeplaan (2)


V ljamaksete prognoos 1

Väljamaksete prognoos (1)

 • Esitatakse igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.

 • Aluseks projekti elluviimise seisu hindamisele, sh väljamaksete prognoosimisele

 • Vorm leitav KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/hanked.html


V ljamaksete prognoos 2

Väljamaksete prognoos (2)


Seirearuanne 1

Seirearuanne (1)

 • Keskkonnaministri 18.08.2008määrus nr 39 "Perioodi 2007–2013 elukeskkonnaarendamiserakenduskava, majanduskeskkonnaarendamiserakenduskavaninginimressursiarendamiserakenduskavameetmetejaprojektidestruktuuritoetusekasutamisearuandlusekordprioriteetsetesuundadeosas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium".

 • andmeid projekti kohta (projekti nime ja toetuse saaja nime jms);

 • andmeid tehtud kulutuste kohta võrrelduna projekti eelarvega;

 • järgnevate perioodide (kuni projekti lõpuni) toetuse väljamaksete prognoosi;

 • andmeid teostatud tegevuste kohta;

 • andmeid projekti rakendamist takistanud või takistavate asjaolude ning nende lahendamiseks võetud abinõude kohta;

 • andmeid projekti raames kasutatud avalikustamise meetmete kohta;

 • toetuse saaja hinnangut projekti elluviimise käigule;


Seirearuanne 2

Seirearuanne (2)

 • Esitatakse üks kord aastas 31. detsembri seisuga 10 tööpäeva jooksul arvestatuna nimetatud kuupäevast.

 • Esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatult.

 • Seireaaruande vorm KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/aruandlus.html

 • Aruannetekulude osa on kassapõhine, st selletäitmisellähtutaksekuludehüvitamiseststruktuuritoetusest


L pparuanne

Lõpparuanne

 • Andmeid projekti sisuliste näitajate saavutamise kohta võrrelduna toetuse taotluses esitatud näitajatega;

 • Teavet vastavas prioriteetses suunas sätestatud horisontaalsete teemadega arvestamise kohta projekti tasandil;

 • toetuse saaja hinnangut projekti eesmärkide saavutamisele.

 • Kui projekt kestab vähem kui 12 kuud, esitab toetuse saaja ainult projekti lõpparuande.

 • NB! Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Viimane väljamakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on projekti lõpparuande heaks kiitnud;

 • Lõpparuande vorm leitav KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/aruandlus.html


T nan t helepanu eest

Tänan tähelepanu eest!


 • Login