hankeplaan ja v ljamaksete prognoos seire ja l pparuanne 22 02 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012. Merje Michelis Projektikoordinaator. Hankeplaan (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hankeplaan ja väljamaksete prognoos Seire- ja lõpparuanne 22.02.2012' - jenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hankeplaan ja v ljamaksete prognoos seire ja l pparuanne 22 02 2012

Hankeplaan ja väljamaksete prognoosSeire- ja lõpparuanne 22.02.2012

Merje Michelis

Projektikoordinaator

hankeplaan 1
Hankeplaan (1)
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist peab toetuse saaja esitama hankeplaani ja ajakohastada peale iga toetuse kasutamisega seotud lepingu sõlmimist
 • Korrigeeritud hankeplaan esitatakse igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.
 • vorm KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/hanked.html
v ljamaksete prognoos 1
Väljamaksete prognoos (1)
 • Esitatakse igal aastal 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks.
 • Aluseks projekti elluviimise seisu hindamisele, sh väljamaksete prognoosimisele
 • Vorm leitav KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/hanked.html
seirearuanne 1
Seirearuanne (1)
 • Keskkonnaministri 18.08.2008määrus nr 39 "Perioodi 2007–2013 elukeskkonnaarendamiserakenduskava, majanduskeskkonnaarendamiserakenduskavaninginimressursiarendamiserakenduskavameetmetejaprojektidestruktuuritoetusekasutamisearuandlusekordprioriteetsetesuundadeosas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium".
 • andmeid projekti kohta (projekti nime ja toetuse saaja nime jms);
 • andmeid tehtud kulutuste kohta võrrelduna projekti eelarvega;
 • järgnevate perioodide (kuni projekti lõpuni) toetuse väljamaksete prognoosi;
 • andmeid teostatud tegevuste kohta;
 • andmeid projekti rakendamist takistanud või takistavate asjaolude ning nende lahendamiseks võetud abinõude kohta;
 • andmeid projekti raames kasutatud avalikustamise meetmete kohta;
 • toetuse saaja hinnangut projekti elluviimise käigule;
seirearuanne 2
Seirearuanne (2)
 • Esitatakse üks kord aastas 31. detsembri seisuga 10 tööpäeva jooksul arvestatuna nimetatud kuupäevast.
 • Esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatult.
 • Seireaaruande vorm KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/aruandlus.html
 • Aruannetekulude osa on kassapõhine, st selletäitmisellähtutaksekuludehüvitamiseststruktuuritoetusest
l pparuanne
Lõpparuanne
 • Andmeid projekti sisuliste näitajate saavutamise kohta võrrelduna toetuse taotluses esitatud näitajatega;
 • Teavet vastavas prioriteetses suunas sätestatud horisontaalsete teemadega arvestamise kohta projekti tasandil;
 • toetuse saaja hinnangut projekti eesmärkide saavutamisele.
 • Kui projekt kestab vähem kui 12 kuud, esitab toetuse saaja ainult projekti lõpparuande.
 • NB! Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Viimane väljamakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on projekti lõpparuande heaks kiitnud;
 • Lõpparuande vorm leitav KIKi kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid/aruandlus.html
ad