Renme iktilari
Download
1 / 37

ÖĞRENME ÇIKTILARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

ÖĞRENME ÇIKTILARI. Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bu seminerin sonunda katılımcılar:. Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÖĞRENME ÇIKTILARI' - jennifer-doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Renme iktilari

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Prof. Dr. Petek Aşkar

Sosyoloji Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi


Bu seminerin sonunda kat l mc lar
Bu seminerin sonunda katılımcılar:

 • Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek

 • Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek

 • Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek

 • Kendi dersi ile ilgili öğrenme çıktılarını oluşturabilecek

 • Mevcut öğrenme çıktılarını değerlendirebilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


İçerik

 • Öğrenme Çıktısı ( ÖÇ) Nedir?

 • ÖÇ ‘nin Bologna Sürecindeki Yeri Nedir?

 • ÖÇ’lerin özellikleri nelerdir?

 • ÖÇ’lerin Sınıflandırılması ( Taksonomiler )

 • ÖÇ Örnekleri

 • ÖÇ’lerin Yazımı ve Değerlendirilmesi

 • ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Önemi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Renme kt s nedir
“Öğrenme Çıktısı” nedir?

 • Öğrenme çıktısı, bir öğrenme etkinliğinin ( dersin) sonunda öğrencinin ne yapabileceği ile ilgili beklentilerin yazıldığı ifadelerdir.

 •  Öğretim sürecinde ve sonunda, bireylerin sahip olması beklenen bilgi, beceri, yetenek, değer ve tutumları gösteren ifadelerdir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Renme kt s n n bolo gna s recindeki yeri
“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri

Bologna, öğrenen odaklı bir yaklaşımla, öğretim üyesinin yapması gerekenlerden değil, öğrencinin kazanması beklenenlerden yola çıkarak öğretim üyesinin buna göre yapması gerekenleri tarif etmeye çalışmaktadır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Lerin zellikleri
ÖÇ’lerin özellikleri

 • Her bir ifade için bir fiil belirtilir.

 • Gözlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir.

 • Öğrencinin kazanması beklenenleri ifade eder. Bir ders ya da modül için 5-8 arasındadır.

 • Program yeterlilikleri ile ilişkilendirilir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Renme kt s n n bolo gn a s recindeki yeri renci kazan mlar i in bir er eve
“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri- Öğrenci Kazanımları için Bir Çerçeve

 • Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesi

 • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

 • Temel Alan Yeterlilikler Çerçevesi

 • Program Yeterlilikleri/ Çıktıları

 • Ders ile ilgili Öğrenme Çıktıları, buna bağlı olarak iş yükü ve AKTS kredisi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Alan yeterlilikleri
Alan Yeterlilikleri

 • Bilgi------- Kuramsal Uygulamalı

 • Beceriler--- Bilişsel Uygulamalı

 • Yetkinlikler—

  • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme

  • Öğrenme Yetkinliği

  • İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  • Alana özgü Yetkinlik

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Temel kavramlar bilgi
Temel Kavramlar- Bilgi

 • Bilgi ( Knowledge) : Herhangi bir disiplin ile ilgili olgu, kavram, ilke ve uygulamalardır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Temel kavramlar beceri
Temel Kavramlar- Beceri

 • Beceri ( Skill) bilişsel ve uygulamalı olarak ele alınmıştır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Beceriler bili sel
Beceriler-Bilişsel

Karşılaştırmak

Karar Vermek

Değerlendirmek

Kontrol etmek

Genellemek

Problem çözmek

Ürün geliştirmek

Sorgulamak

 • Çelişki Gidermek

 • Gözlemlemek

 • Özetlemek

 • Çözümlemek

 • Sınıflandırmak

 • Bilgi Toplamak

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Beceriler uygulamal
Beceriler-Uygulamalı

El becerisi ve yöntem

Materyal, araç gereç kullanma

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Temel kavramlar yetkinlik
Temel Kavramlar-Yetkinlik

 • Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel ve metodolojik becerileri, iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneği

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


S n fland r lmas taksonomiler
ÖÇ- Sınıflandırılması (Taksonomiler )

 • Bugün konumuz olan “öğrenme çıktıları” aslında yeni bir kavram değil.

 • Farklı terimler kullanılsa da 50-60 yıldır eğitim alan yazınında bulunmaktadır.

 • Öğrenme çıktılarının sınıflaması ve taksonomik bir yaklaşımın izlenmesi Bloom tarafından başlatılmıştır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Bloom taksonomisi bili sel alan
Bloom Taksonomisi-Bilişsel Alan

 • Hatırlama

 • Anlama

 • Uygulama

 • Analiz

 • Değerlendirme

 • Yaratma

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Program yeterlilikleri er evesi bloom li kisi
Program Yeterlilikleri Çerçevesi-Bloom İlişkisi

 • Bilgi------Hatırlama

  ------ Anlama

  . Beceriler-- Uygulama

  -----Analiz

  -----Değerlendirme

  ----- Yaratma

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Rnekler
ÖÇ Örnekler

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


1 ki kar la t rabilecektir
ÖÇ1 : İki ........... karşılaştırabilecektir.

Karşılaştırmada yapılması beklenenler

 • Özellik belirleme

 • Benzerlikleri listeleme

 • Farklılıkları listeleme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


2 alan ile ilgili verilen bir problemi zebilecektir
ÖÇ2: Alanı ile ilgili verilen bir problemi çözebilecektir.

Problem çözümünde yapılması beklenenler:

 • Çözümleme

 • Gözlemleme

 • Ölçme

 • Strateji Geliştirme

 • Karar verme

 • Uygulama

 • Kontrol etme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Analiz 3 verilen bir z mleyebilecektir
Analiz. çözebilecektir.ÖÇ3: Verilen bir ........ çözümleyebilecektir.

Çözümleme için yapılanması beklenenler:

 • Bir bütünü parçalara ayırma

 • Parçaları çeşitli özelliklere göre sınıflama

 • Parçalar arasındaki ilişkiyi belirleme

 • Bir bütündeki bakış açısını, değerleri, niyeti ayırt etme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


4 bir de erlendirebilecektir
ÖÇ4: Bir ........ değerlendirebilecektir. çözebilecektir.

Değerlendirmede yapılması beklenenler:

 • Çözümleme

 • Gözlemleme

 • Ölçüt belirleme

 • Yargılama

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


5 bir r n geli tirebilecektir
ÖÇ5: Bir ürün geliştirebilecektir. çözebilecektir.

Ürün geliştirmede yapılması beklenenler :

 • Tasarlama

 • Planlama

 • Meydana getirme

 • Deneme ve test etme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Bi imsel
Biçimsel çözebilecektir.

---------defines, explains, evaluates, interpretes

Ability to define, ability to explain, ability to evaluate, ability to interpret

..... will be able to define, will be able to explain, will be able to evaluate* ( IEU formatı)

 • ...... tanımlar, açıklar, değerlendirir, yorumlar

 • ......tanımlayabilme, açıklayabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme

 • .......tanımlayabilecektir, açıklayabilecektir, değerlendirebilecektir, yorumlayabilecektir*

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Mevcutlar n de erlendirilmesi
Mevcutların değerlendirilmesi çözebilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun de il
Uygun değil çözebilecektir.

Bu dersi tamamlayan öğrenciler .... genel terminolojisine ve .....kavramların bilgisine hakim olacaklardır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun de il1
Uygun değil çözebilecektir.

 • ..........ilgi alanlarını kavrayacak ve ......konu ve problemler arasındaki ilişkiyi kurabileceklerdir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun
Uygun çözebilecektir.

 • ...........konuların ve problemlerin analizinde kendine özgü bir analitik şablon geliştirebileceklerdir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun de il2
Uygun değil çözebilecektir.

 • .............genel terminolojinin ve kavramlarının farkında olacaktır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun1
Uygun çözebilecektir.

 • ................. sembolik sisteminin analizini yapabilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun de il3
Uygun değil çözebilecektir.

 • .............yer alan temel kavramların anlaşılması

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun de il4
Uygun değil çözebilecektir.

 • ...............yöntemlerin kavramsal ve sayısal olarak öğrenilmesi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Uygun de il5
Uygun değil çözebilecektir.

 • ................. gelişim özelliklerini anlama

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


D zeltimesi gereken metin
Düzeltimesi gereken metin çözebilecektir.

 • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: gerçek hayattaki sistemlerin toplu öğeli devreler ile modellenme yöntemlerini anlamalı, bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanılarak DC direnil devrelerin analizini yapabilmeli, dirençler, kapasitörler, indüktörler ve işlemsel yükselteçleri içeren devreleri analiz edebilmeli, Laplace dönüşümlerinin sdüzleminde devre analizi amacıyla nasıl kullanıldığını öğrenmeli, Laplace dönüşüm tekniklerini kullanılarak temel RC, RL, ve RLC devrelerinin analizini yapabilmeli, temel laboratuvar donanımının kullanımını, basit elektrik devrelerinın kurulması ve laboratuvar içinde ölçümler yapmayı öğrenmelidir

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Düzeltilmiş Metin çözebilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Bu dersi ba ar yla tamamlayan renciler
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: çözebilecektir.

 • Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre elemanları ile modellenme yöntemlerini açıklayabilecek,

 • Temel devre elemanlarının gerilim-akım ilişkilerini hesaplayarak belirleyecek,

 • Devre çözümleme yöntemlerini (düğüm gerilimi, döngü akımı) kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile dirençler içeren devreleri analiz edebilecek,

 • Bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile direnç içeren devrelerin analizini yapabilecek,

 • İşlemsel yükselteçler içeren devreleri analiz edebilecek,

 • Türevsel denklemleri kullanarak RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek,

 • Basamak ve sinüzidal giriş kaynakları ile beslenen RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek,

 • Fazör kullanarak RLC devrelerinin analizini yapabilecek,

 • Basit elektrik devreleri kurabilecek,

 • Temel laboratuvar donanımını kullanarak laboratuvar içinde ölçümler yapabilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Lerin renme s recindeki yeri
ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Yeri çözebilecektir.

 • Öğrenci ve öğretim üyesi arasında bir dil birliği oluşur.

 • Öğrenci, kendinden bekleneni bilir.

 • Öğretim üyesinin nasıl bir öğretme ortamı hazırlayacağı ve nasıl değerlendirme yapacağının temellerini belirler.

 • Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği için zemin hazırlar.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


Teşekkürler çözebilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ


ad