Reaksjoner p og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og h yskoler
Download
1 / 11

Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler. Dr. Nicoline Frølich Innlegg på NESHs frokostmøte, Oslo, 14. november 2006. Datagrunnlaget. Interessentundersøkelse: UHR, Forskerforbundet, rektorer og direktører høsten 2005 – 17 av 36 læresteder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler' - jenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reaksjoner p og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og h yskoler

Reaksjoner på og tilpasninger til resultatbasert finansiering av universiteter og høyskoler

Dr. Nicoline Frølich

Innlegg på NESHs frokostmøte, Oslo, 14. november 2006


Datagrunnlaget
Datagrunnlaget finansiering av universiteter og høyskoler

 • Interessentundersøkelse: UHR, Forskerforbundet, rektorer og direktører høsten 2005 – 17 av 36 læresteder

 • Publiseringer – estimater basert på internasjonal database (ISI)


Finansieringsmodellen innholdet
Finansieringsmodellen - innholdet finansiering av universiteter og høyskoler

 • Tre hovedkomponenter:

  • Utdanningskomponent 25 %

   • Studiepoeng

   • Ferdige kandidater

   • Utvekslingsstudenter

  • Forskningskomponent 15 %

   • EU-midler

   • NFR-finansiering

   • Vitenskapelige publikasjoner

  • Basisbevilgning 60 %


Lokale fordelingsmodeller
Lokale fordelingsmodeller finansiering av universiteter og høyskoler

 • Variasjoner

 • Spesielt når det gjelder forskningskomponenten


Intenderte virkninger slik akt rene opplever det
Intenderte virkninger slik aktørene opplever det finansiering av universiteter og høyskoler

 • Middel til å forbedre kvaliteten i studieprogrammene og på forskningen

 • Sterkt insentiv for utvikling og endring som fremmer produksjon av studiepoeng og publikasjoner

 • Belønning for publikasjoner øker fokuset på forskningskvalitet og originalitet

 • Kvaliteten i forskningen, effektiviteten og relevansen vil forbedres ettersom forskningen blir mer fokusert på resultater

 • Bidrar til å konsentrere aktiviteten på store forskningsprogrammer og internasjonale kontakter

 • Belønning for studiepoeng fremmer både rekruttering av studenter og tiltak for å ta ”bedre vare på” dem


Ikke intenderte virkninger slik akt rene ser dem
Ikke-intenderte virkninger slik aktørene ser dem finansiering av universiteter og høyskoler

 • Kvaliteten i utdanningsprogrammene kan komme under press

 • Fremmer fokus på populære og ikke så kostnadskrevende kurs

 • Kan gjøre det vanskeligere for læresteder og kurs med færre studenter å opprettholde en tilstrekkelige økonomi

 • Ikke en nødvendig sammenheng mellom antallet vitenskapelige publikasjoner og økning i kvalitet

 • Mulighetene for å øke budsjettene kan påvirke prioriteringen av forskningsaktiviteter

 • Kan bli mer forlokkende å gjennomføre ”mainstream” forskning, enn mer pionerorientert, kritisk og kreativ forskning


Virkninger p l restedenes strategi
Virkninger på lærestedenes strategi finansiering av universiteter og høyskoler

 • Styrker normen om å produsere kvalitetsforskning

 • Strategier for å øke utdanningskvaliteten vil utvilsomt iverksettes

 • Kan komme til å opptre mer som markedsaktører

 • Utdanningsprogram med god rekruttering kan bli prioritert

 • Mindre populære utdanningsprogram og små fag kan bli mer sårbare

 • Kan begrense den akademiske bredden ved lærestedene


Estimert publisering universitetsfag 1991 2004
Estimert publisering universitetsfag 1991 - 2004 finansiering av universiteter og høyskoler


Estimert publisering h yskolefag 1996 2004
Estimert publisering høyskolefag 1996 - 2004 finansiering av universiteter og høyskoler


Har telling av publikasjoner uheldige konsekvenser
Har telling av publikasjoner uheldige konsekvenser? finansiering av universiteter og høyskoler

 • Ikke grunnlag for å si det – enda

 • Vel,

  • antall/forskningskvalitet problematiseres

  • utvikling i retning av ”mainstream” forskning?

  • Markedsorientering - begrensning i den akademiske bredden?

 • Men, også - et middel til å forbedre kvaliteten og et insentiv for utvikling og endring

 • Finnes det ideelle finansieringssystemet?


Referanser
Referanser finansiering av universiteter og høyskoler

 • Frølich, Nicoline. 2005. Implementation of New Public Management in Norwegian Universities. European Journal of Education 40 (2):223 - 234.

 • Frølich, Nicoline. 2006. Offentlig politikk for høyere utdanning: Endringer i finansiering - endringer i faglige prioriteringer? In Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Delrapport 1., redigert av S. Michelsen and P. O. Aamodt. Oslo: Norges forskningsråd Rokkansenteret NIFU STEP.

 • Frølich, Nicoline. kommer. Funding systems and their effects on higher education systems. National study Norway. I Funding systems and their effects on higher education systems, redigert av F. Strehl, S. Reisinger and M. Kalatschan: IMHE OECD report.

 • Frølich, Nicoline, and Antje Klitkou. 2006. Resultatbasert forskningsfinansiering. Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 4. Oslo: Norges forskningsråd Rokkansenteret NIFU STEP.


ad