Przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy.

Download Presentation

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

JOBPERFEKT to unikalne narzędzie, pozwalające optymalizować zarządzanie projektem dla reklamodawcy na każdym z jego etapów – JOBPERFEKT umożliwia precyzyjne zaplanowanie wszytkich działań kosztowych oraz pełną kontrolę nad nimi w trakcie realizacji.

PC-NET Systemy Komputerowe - POZNAŃ


Przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy

szybkość i sprawność pracy w agencji reklamowej wymaga wykorzystywania sprawdzonych wzorców, JOBPERFEKT zdaje sprawę z całokształtu zlecenia, nadążania wpłat za realizacją, porównuje dokonania z planem, wpisuje się w ogólną strategię firmy, pozwala unikać sytuacji, gdy artystyczna wizja przyćmiewa finanse, albo na odwrót...,

AR stosuje JOBPERFEKTa do budżetowania kosztów i jako nowatorskie rozwiązanie w zakresie kompleksowej i obiektywnej oceny zwrotu z poniesionej inwestycji, co pozwala w pełni ocenić efektywność naszych działań.


Tematy pokazu

Tematy pokazu

 • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze finansów (FIBU) w AR

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze krótkoterminowego rachunku kosztów i wyników (controllingu, MIS) w AR


Temat pokazu procesy finansowe

Temat pokazu – procesy finansowe

 • Księga Główna - umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej.Księgowania w Księdze Głównej sąściśle powiązane/zintegrowane z modułami JOBPERFEKTa.

 • Rozrachunki z reklamodawcami/klientami - umożliwiają właściwą obsługę należności od klientów. Poczynając od momentu wystawienia faktury dla klienta, poprzez analizę należności od klientów, po wprowadzenie płatności do systemu.

 • Rozrachunki z dostawcami - umożliwiają właściwą obsługę zobowiązań wobec dostawców. Poczynając od momentu wprowadzenia faktury od dostawcy, poprzez analizę zobowiązań wobec dostawców, po dokonanie płatności za dostarczony towar/usługę.


Temat procesy controllingu

Temat – procesy controllingu

 • Rachunek rodzajów kosztów i przychodówpozwala na rejestrację w systemie kosztów wg wymagań wariantu kalkulacyjnego Rachunku Zysków i Strat.

 • Rachunek miejsc powstawania kosztów– pozwala na przypisywanie kosztów do podobszarów firmy w której koszty te powstały. Rozliczenie kosztów miedzy tymi podobszarami (MPK) może następować za pomocą kwot lub ilości (rozliczenie kosztów za pomocą rodzajów działań).Każde księgowanie w Księdze Głównej o charakterze kosztu lub przychodu jest odzwierciedlane w Controllingu i przypisywane jest do MPK. Istnieje również możliwość planowania kosztów dla każdego z takich podobszarów.

 • Controlling kosztu projektu – umożliwia ustalenie i analizę kosztów produktów wytwarzanych przez firmę


Og lne informacje o firmie

Ogólne informacje o firmie

 • Plan kont

 • Wariant roku obrotowego

 • Spółka (Agencja)

 • Regon (ang. Company code)

 • NIP

 • Parametry globalne jednostki gospodarczej

 • Branża firmy (ang. Business area)


Realizacja

Realizacja

 • Automatyczna dekretacja kosztów (ang. Account determination)

 • Automatyczna dekretacja przychodów

 • Określenie kursów przeliczeniowych (ang. Exchange rates)

 • Konfiguracja płatności (ang. Payment configuration)


Realizacja modu controllingu mis

Realizacja – moduł controllingu (MIS)

 • Obszar rachunku kosztów (ang. Controlling area)

 • Rodzaje kosztów (ang. Cost Elements)

 • Rentowność

 • Marża pokrycia

 • Hierarchia standardowa miejsc powstawania kosztów??


Realizacja modu controllingu management information system

Realizacja – moduł controllingu (Management Information System)

 • Definicja hierarchii standardowej centrów zysku

 • Rodzaje działań (ang. Activity Type)

 • Wskaźniki statystyczne (ang. statistical key figures)

 • Cykl rozdziału (ang. distribution cycle)


Obs uga proces w finansowych przez jobperfekt

Obsługa procesów finansowych przez JOBPERFEKT

 • Obsługa faktury od dostawcy

 • Obsługa faktury dla klienta

 • Analiza sprawozdań finansowych oraz obrotów


Obs uga faktury od dostawcy wprowadzenie faktury

Obsługa faktury od dostawcy – wprowadzenie faktury


Obs uga faktury od dostawcy

Obsługa faktury od dostawcy


Obs uga faktury od dostawcy analiza zobowi za

Obsługa faktury od dostawcy – analiza zobowiązań


Obs uga faktury od dostawcy p atno ci

Obsługa faktury od dostawcy –płatności


Obs uga faktur od dostawc w propozycje p atno ci

Obsługa faktur od dostawców – propozycje płatności


Obs uga faktur od dostawc w archiwum faktur

Obsługa faktur od dostawców – archiwum faktur


Obs uga faktur od dostawc w obr t

Obsługa faktur od dostawców – obrót


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury jobstatus

Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury JobStatus


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury

Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury1

Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury2

Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obs uga faktury dla klienta analiza nale no ci

Obsługa faktury dla klienta – analiza należności


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie p atno ci

Obsługa faktury dla klienta – wprowadzenie płatności


Obs uga faktury dla klienta archiwum faktur

Obsługa faktury dla klienta – archiwum faktur


Obs uga faktury dla klienta obr t

Obsługa faktury dla klienta – obrót


Miejsca powstawania koszt w mpk

Miejsca Powstawania Kosztów - MPK

 • Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów

 • Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów

 • Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań

 • Warianty kosztów produktu

MPK = projekt

Projekty mogą być produktywne lub nieproduktywne


Przeksi gowanie koszt w miedzy miejscami powstawania koszt w

Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów


Rodzaje koszt w dla miejsc powstawania koszt w

Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów


Rozliczenie koszt w mi dzy mpk ami za pomoc rodzaj w dzia a

Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań


Rozliczenie koszt w mi dzy mpk ami za pomoc rodzaj w dzia a1

Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań


Rozliczenie koszt w mi dzy mpk ami mpk nadawcze mpk odbiorcze

Rozliczenie kosztów między MPK’ami – MPK nadawcze / MPK odbiorcze

Przenosimy koszty pomiędzy MPK’ami wykorzystując moduł Przeksięgowanie. Poza księgowością nie jest ważna historia przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi MPK.


Kalkulacja koszt w produktu

Kalkulacja kosztów produktu


Kalkulacja koszt w produktu1

Kalkulacja kosztów produktu


Kalkulacja koszt w produktu2

Kalkulacja kosztów produktu


Rentowno agencji reklamowej

Rentowność Agencji Reklamowej


Rentowno agencji reklamowej1

Rentowność Agencji Reklamowej


Koszty pracownicze

Koszty pracownicze


Analiza czasu pracy

Analiza czasu pracy


Analiza czasu pracy1

Analiza czasu pracy


Projekty nierozliczone

Projekty nierozliczone


Projekty nierozliczone1

Projekty nierozliczone


Obr t wg us ug

Obrót wg usług


Rachunek mar pokrycia w agencji reklamy

Rachunek marż pokrycia w agencji reklamy

Przychody ze sprzedaży (ilość * cena)

 • Upusty i rabaty

  -----------------------------------------------------

  = skorygowane przychody

 • Koszty nabycia towarów

 • Koszty transportu i magazynu

  -----------------------------------------------------

  = marża pokrycia I

 • Koszty obsługi klienta

  -----------------------------------------------------

  = marża pokrycia II

 • Koszty sprzedaży (straty na towarach, opakowanie, reklama)

 • Koszty utrzymania sklepów

 • Koszty czynszów i amortyzacji

 • Koszty energii

  --------------------------------------------------------

  = marża pokrycia III

 • Koszty dystrybucji

 • Koszty administracji i zarządu

  ----------------------------------------------------------

  = wynik na sprzedaży


Podsumowanie

Podsumowanie


 • Login