Przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy
Download
1 / 44

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

JOBPERFEKT to unikalne narzędzie, pozwalające optymalizować zarządzanie projektem dla reklamodawcy na każdym z jego etapów – JOBPERFEKT umożliwia precyzyjne zaplanowanie wszytkich działań kosztowych oraz pełną kontrolę nad nimi w trakcie realizacji.

PC-NET Systemy Komputerowe - POZNAŃ


szybkość i sprawność pracy w agencji reklamowej wymaga wykorzystywania sprawdzonych wzorców, JOBPERFEKT zdaje sprawę z całokształtu zlecenia, nadążania wpłat za realizacją, porównuje dokonania z planem, wpisuje się w ogólną strategię firmy, pozwala unikać sytuacji, gdy artystyczna wizja przyćmiewa finanse, albo na odwrót...,

AR stosuje JOBPERFEKTa do budżetowania kosztów i jako nowatorskie rozwiązanie w zakresie kompleksowej i obiektywnej oceny zwrotu z poniesionej inwestycji, co pozwala w pełni ocenić efektywność naszych działań.


Tematy pokazu

 • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze finansów (FIBU) w AR

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze krótkoterminowego rachunku kosztów i wyników (controllingu, MIS) w AR


Temat pokazu – procesy finansowe

 • Księga Główna - umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej.Księgowania w Księdze Głównej sąściśle powiązane/zintegrowane z modułami JOBPERFEKTa.

 • Rozrachunki z reklamodawcami/klientami - umożliwiają właściwą obsługę należności od klientów. Poczynając od momentu wystawienia faktury dla klienta, poprzez analizę należności od klientów, po wprowadzenie płatności do systemu.

 • Rozrachunki z dostawcami - umożliwiają właściwą obsługę zobowiązań wobec dostawców. Poczynając od momentu wprowadzenia faktury od dostawcy, poprzez analizę zobowiązań wobec dostawców, po dokonanie płatności za dostarczony towar/usługę.


Temat – procesy controllingu

 • Rachunek rodzajów kosztów i przychodówpozwala na rejestrację w systemie kosztów wg wymagań wariantu kalkulacyjnego Rachunku Zysków i Strat.

 • Rachunek miejsc powstawania kosztów– pozwala na przypisywanie kosztów do podobszarów firmy w której koszty te powstały. Rozliczenie kosztów miedzy tymi podobszarami (MPK) może następować za pomocą kwot lub ilości (rozliczenie kosztów za pomocą rodzajów działań).Każde księgowanie w Księdze Głównej o charakterze kosztu lub przychodu jest odzwierciedlane w Controllingu i przypisywane jest do MPK. Istnieje również możliwość planowania kosztów dla każdego z takich podobszarów.

 • Controlling kosztu projektu – umożliwia ustalenie i analizę kosztów produktów wytwarzanych przez firmę


Ogólne informacje o firmie

 • Plan kont

 • Wariant roku obrotowego

 • Spółka (Agencja)

 • Regon (ang. Company code)

 • NIP

 • Parametry globalne jednostki gospodarczej

 • Branża firmy (ang. Business area)


Realizacja

 • Automatyczna dekretacja kosztów (ang. Account determination)

 • Automatyczna dekretacja przychodów

 • Określenie kursów przeliczeniowych (ang. Exchange rates)

 • Konfiguracja płatności (ang. Payment configuration)


Realizacja – moduł controllingu (MIS)

 • Obszar rachunku kosztów (ang. Controlling area)

 • Rodzaje kosztów (ang. Cost Elements)

 • Rentowność

 • Marża pokrycia

 • Hierarchia standardowa miejsc powstawania kosztów??


Realizacja – moduł controllingu (Management Information System)

 • Definicja hierarchii standardowej centrów zysku

 • Rodzaje działań (ang. Activity Type)

 • Wskaźniki statystyczne (ang. statistical key figures)

 • Cykl rozdziału (ang. distribution cycle)


Obsługa procesów finansowych przez JOBPERFEKT

 • Obsługa faktury od dostawcy

 • Obsługa faktury dla klienta

 • Analiza sprawozdań finansowych oraz obrotów


Obsługa faktury od dostawcy – wprowadzenie faktury


Obsługa faktury od dostawcy


Obsługa faktury od dostawcy – analiza zobowiązań


Obsługa faktury od dostawcy –płatności


Obsługa faktur od dostawców – propozycje płatności


Obsługa faktur od dostawców – archiwum faktur


Obsługa faktur od dostawców – obrót


Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury JobStatus


Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obsługa faktury dla klienta – analiza należności


Obsługa faktury dla klienta – wprowadzenie płatności


Obsługa faktury dla klienta – archiwum faktur


Obsługa faktury dla klienta – obrót


Miejsca Powstawania Kosztów - MPK

 • Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów

 • Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów

 • Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań

 • Warianty kosztów produktu

MPK = projekt

Projekty mogą być produktywne lub nieproduktywne


Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów


Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów


Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań


Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań


Rozliczenie kosztów między MPK’ami – MPK nadawcze / MPK odbiorcze

Przenosimy koszty pomiędzy MPK’ami wykorzystując moduł Przeksięgowanie. Poza księgowością nie jest ważna historia przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi MPK.


Kalkulacja kosztów produktu


Kalkulacja kosztów produktu


Kalkulacja kosztów produktu


Rentowność Agencji Reklamowej


Rentowność Agencji Reklamowej


Koszty pracownicze


Analiza czasu pracy


Analiza czasu pracy


Projekty nierozliczone


Projekty nierozliczone


Obrót wg usług


Rachunek marż pokrycia w agencji reklamy

Przychody ze sprzedaży (ilość * cena)

 • Upusty i rabaty

  -----------------------------------------------------

  = skorygowane przychody

 • Koszty nabycia towarów

 • Koszty transportu i magazynu

  -----------------------------------------------------

  = marża pokrycia I

 • Koszty obsługi klienta

  -----------------------------------------------------

  = marża pokrycia II

 • Koszty sprzedaży (straty na towarach, opakowanie, reklama)

 • Koszty utrzymania sklepów

 • Koszty czynszów i amortyzacji

 • Koszty energii

  --------------------------------------------------------

  = marża pokrycia III

 • Koszty dystrybucji

 • Koszty administracji i zarządu

  ----------------------------------------------------------

  = wynik na sprzedaży


Podsumowanie


ad
 • Login