Przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy
Download
1 / 44

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy ' - jenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przegl d systemu jobperfekt w agencji reklamy

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

JOBPERFEKT to unikalne narzędzie, pozwalające optymalizować zarządzanie projektem dla reklamodawcy na każdym z jego etapów – JOBPERFEKT umożliwia precyzyjne zaplanowanie wszytkich działań kosztowych oraz pełną kontrolę nad nimi w trakcie realizacji.

PC-NET Systemy Komputerowe - POZNAŃ


szybkość i sprawność pracy w agencji reklamowej wymaga wykorzystywania sprawdzonych wzorców, JOBPERFEKT zdaje sprawę z całokształtu zlecenia, nadążania wpłat za realizacją, porównuje dokonania z planem, wpisuje się w ogólną strategię firmy, pozwala unikać sytuacji, gdy artystyczna wizja przyćmiewa finanse, albo na odwrót...,

AR stosuje JOBPERFEKTa do budżetowania kosztów i jako nowatorskie rozwiązanie w zakresie kompleksowej i obiektywnej oceny zwrotu z poniesionej inwestycji, co pozwala w pełni ocenić efektywność naszych działań.


Tematy pokazu
Tematy pokazu

 • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze finansów (FIBU) w AR

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze krótkoterminowego rachunku kosztów i wyników (controllingu, MIS) w AR


Temat pokazu procesy finansowe
Temat pokazu – procesy finansowe

 • Księga Główna - umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej.Księgowania w Księdze Głównej sąściśle powiązane/zintegrowane z modułami JOBPERFEKTa.

 • Rozrachunki z reklamodawcami/klientami - umożliwiają właściwą obsługę należności od klientów. Poczynając od momentu wystawienia faktury dla klienta, poprzez analizę należności od klientów, po wprowadzenie płatności do systemu.

 • Rozrachunki z dostawcami - umożliwiają właściwą obsługę zobowiązań wobec dostawców. Poczynając od momentu wprowadzenia faktury od dostawcy, poprzez analizę zobowiązań wobec dostawców, po dokonanie płatności za dostarczony towar/usługę.


Temat procesy controllingu
Temat – procesy controllingu

 • Rachunek rodzajów kosztów i przychodówpozwala na rejestrację w systemie kosztów wg wymagań wariantu kalkulacyjnego Rachunku Zysków i Strat.

 • Rachunek miejsc powstawania kosztów– pozwala na przypisywanie kosztów do podobszarów firmy w której koszty te powstały. Rozliczenie kosztów miedzy tymi podobszarami (MPK) może następować za pomocą kwot lub ilości (rozliczenie kosztów za pomocą rodzajów działań).Każde księgowanie w Księdze Głównej o charakterze kosztu lub przychodu jest odzwierciedlane w Controllingu i przypisywane jest do MPK. Istnieje również możliwość planowania kosztów dla każdego z takich podobszarów.

 • Controlling kosztu projektu – umożliwia ustalenie i analizę kosztów produktów wytwarzanych przez firmę


Og lne informacje o firmie
Ogólne informacje o firmie

 • Plan kont

 • Wariant roku obrotowego

 • Spółka (Agencja)

 • Regon (ang. Company code)

 • NIP

 • Parametry globalne jednostki gospodarczej

 • Branża firmy (ang. Business area)


Realizacja
Realizacja

 • Automatyczna dekretacja kosztów (ang. Account determination)

 • Automatyczna dekretacja przychodów

 • Określenie kursów przeliczeniowych (ang. Exchange rates)

 • Konfiguracja płatności (ang. Payment configuration)


Realizacja modu controllingu mis
Realizacja – moduł controllingu (MIS)

 • Obszar rachunku kosztów (ang. Controlling area)

 • Rodzaje kosztów (ang. Cost Elements)

 • Rentowność

 • Marża pokrycia

 • Hierarchia standardowa miejsc powstawania kosztów??


Realizacja modu controllingu management information system
Realizacja – moduł controllingu (Management Information System)

 • Definicja hierarchii standardowej centrów zysku

 • Rodzaje działań (ang. Activity Type)

 • Wskaźniki statystyczne (ang. statistical key figures)

 • Cykl rozdziału (ang. distribution cycle)


Obs uga proces w finansowych przez jobperfekt
Obsługa procesów finansowych przez JOBPERFEKT

 • Obsługa faktury od dostawcy

 • Obsługa faktury dla klienta

 • Analiza sprawozdań finansowych oraz obrotów


Obs uga faktury od dostawcy wprowadzenie faktury
Obsługa faktury od dostawcy – wprowadzenie fakturyObs uga faktury od dostawcy analiza zobowi za
Obsługa faktury od dostawcy – analiza zobowiązańObs uga faktur od dostawc w propozycje p atno ci
Obsługa faktur od dostawców – propozycje płatności


Obs uga faktur od dostawc w archiwum faktur
Obsługa faktur od dostawców – archiwum fakturObs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury jobstatus
Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury JobStatus


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury
Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury1
Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie faktury2
Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury


Obs uga faktury dla klienta analiza nale no ci
Obsługa faktury dla klienta – analiza należności


Obs uga faktury dla klienta wprowadzenie p atno ci
Obsługa faktury dla klienta – wprowadzenie płatności


Obs uga faktury dla klienta archiwum faktur
Obsługa faktury dla klienta – archiwum faktur


Obs uga faktury dla klienta obr t
Obsługa faktury dla klienta – obrót


Miejsca powstawania koszt w mpk
Miejsca Powstawania Kosztów - MPK

 • Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów

 • Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów

 • Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań

 • Warianty kosztów produktu

MPK = projekt

Projekty mogą być produktywne lub nieproduktywne


Przeksi gowanie koszt w miedzy miejscami powstawania koszt w
Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów


Rodzaje koszt w dla miejsc powstawania koszt w
Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów
Rozliczenie koszt w mi dzy mpk ami mpk nadawcze mpk odbiorcze
Rozliczenie kosztów między MPK’ami działa – MPK nadawcze / MPK odbiorcze

Przenosimy koszty pomiędzy MPK’ami wykorzystując moduł Przeksięgowanie. Poza księgowością nie jest ważna historia przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi MPK.

Rachunek mar pokrycia w agencji reklamy
Rachunek marż pokrycia w agencji reklamy działa

Przychody ze sprzedaży (ilość * cena)

 • Upusty i rabaty

  -----------------------------------------------------

  = skorygowane przychody

 • Koszty nabycia towarów

 • Koszty transportu i magazynu

  -----------------------------------------------------

  = marża pokrycia I

 • Koszty obsługi klienta

  -----------------------------------------------------

  = marża pokrycia II

 • Koszty sprzedaży (straty na towarach, opakowanie, reklama)

 • Koszty utrzymania sklepów

 • Koszty czynszów i amortyzacji

 • Koszty energii

  --------------------------------------------------------

  = marża pokrycia III

 • Koszty dystrybucji

 • Koszty administracji i zarządu

  ----------------------------------------------------------

  = wynik na sprzedaży


Podsumowanie
Podsumowanie działa


ad