Betong
Download
1 / 23

Betong - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Betong. Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen høgskolelektor ved HIG. Innledning. Betong har mange positive egenskaper som konstruksjonsmateriale Betong i bygg og anlegg. Teknologi. Tilslaget utgjør 75 % av samlet volum Anbefalte og uønskede bergarter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Betong' - jenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Betong

Betong

Forelesning i faget Materiallære

av Liv Torjussen

høgskolelektor ved HIG


Innledning
Innledning

 • Betong har mange positive egenskaper som konstruksjonsmateriale

 • Betong i bygg og anlegg


Teknologi
Teknologi

 • Tilslaget utgjør 75 % av samlet volum

 • Anbefalte og uønskede bergarter

  • Gneis og granitt er bra

  • Unngå alunskifer og humus

 • Kornstørrelser

  • Fra Grovt tilslag> 8mm

  • til det fineste Silt: 0,002mm < kornstørrelse <0,06mm

 • Finhetsmodul og siktekurve

  • Finhetsmodulen finner vi ved å veie hver fraksjon og regne fraksjonens % -andel av samlet vekt

  • Siktekurven gir et bilde av kornfordelingen

   for tilslagets ulike materialer


  • Sement

   • Mineraler i sementen

    • kalsium (Ca)

    • silisium (Si)

    • aluminium (Al)

    • og jern (Fe)

   • Ulike typer til forsjellig bruk

    • Standard

    • Anlegg

    • Industri

    • Mur


  • Masseforhold og miljøklasser

   Bindemiddel er sement c og tilsetningsstoffer p

   Vann/sementforhold = v/c

   Masseforhold = M =v/c + p

  • Miljøklasser etter NS 3420 Masseforhold

   LA = lite aggressivt miljø, innendørs 0,9

   NA = noe aggressivt, utendørs 0,6

   MA = meget aggressivt miljø 0,45

  • Etter ny standard NS-EN 206-1:

   Miljøklasse Bestandighetsklasse

   LA M90

   NA M60

   MA M45


  Tilsetningsstoffer
  Tilsetningsstoffer

  • Hensikten

   • Styrer størketiden

   • Forbedrer støpeligheten

   • Innfører luft i betongen

  • Ulike typer

   • Vannreduserende

   • Superplastiserende

   • Størkningsretarderende

   • Størkningsakselererende

   • Herdingsakselererende

   • Luftinnførende

   • Andre stoffer


  Proporsjonering
  Proporsjonering

  1030 kg sand (tørrvekt) med kornstørrelse fra 0 til 8 mm

  850 kg pukk med kornstørrelse fra 12 til 22mm

  330 kg sement, MP 30 (modifisert portlandcement)

  2 l tilsetningsstoff ”P” (vannreduserende)

  172 l vann


  • Forskaling

   • Støttende og bærende

   • Tradisjonell forskaling

   • Systemforskaling

    Armeringen

    • bindes opp i forskalingen

  • Utstøping

   • Betongen fylles på rett plass

    Komprimering med vibrator

    • Fjerner luftlommer

    • Fordeler betongen

    • Jevner overflaten


  • Støpelighet

   • Hvor lett betongen lar seg støpe ut

   • Separasjon

  • Separasjon

   • Bleeding/vannseparasjon

   • Separasjon av tilslag

  • Herding

   • Størkning/avbinding

   • Hydratisering

   • Økende fasthet

   • 28-døgnsfastheten

   • tid-fukt-temperatur


  • Vinterstøping

   • Frostbestandig tilslag

   • Lavt v/c tall

   • Oppvarmet betong

   • Tildekking

   • Finmalt rapid/industri sement

   • Forskaling fri for is og snø

   • Tilsetningsstoffer:

    • Størknings/herdningsakselerator

    • Superplastiserende

    • Luftinnførende

  • Sommerstøping

   • Størkningsretarderende stoffer


  Armert betong
  Armert betong

  • Armeringens funksjon

   • Høyfast, seigt og sveisbart stål

   • Tar skjær, trykk og nesten all strekk

   • Hindrer riss og svinn under herding

  • Slakkarmering

   • Kamstål fra Ø6 til Ø40 (diameter i mm)

   • Kamstenger tar strekk og trykk

   • Bøyler tar skjærspenninger

   • Armeringsnett forenkler (i dekker og vegger)


  • Spennarmering/spennbetong

   • Broer og dekker

   • Høgkvalitetstål i kanaler

   • Strekk i stålet, trykk i betongen

   • Større styrke, mindre riss

  • Fiberarmering

   • Stålfibere

   • Komposittfibere


  Overdekning

  • Ulike hensyn

   • Korrosjon

   • Utstøping

   • Heft/forankring

   • Brannmotstand

   • Krav avhengig av miljø

    Slakkarmering med ø ≥ 5mm:


  Bestandighet
  Bestandighet

  • Armeringskorrosjon

   Positive faktorer:

   Høg alkalinitet (betong har ph>12,5)

   Lavt v/c forhold

   silika og flyveaske

   God overdekning

   Tett betong/lite riss

   God komprimering osv.

   Negative bidrag:

   Karbonatisering , CO₂ inntrenging (Ph synker)

   Høyt kloridinnhold (sjøvann, vegsalt ol.)

   Frost (frysing og tining i fuktig miljø)

   Sulfat/nitratsprenging

   Syreangrep

   Saltutslag/utluting


  Brannmotstandsevne

  • Ubrennbart materiale

  • Høy varmekapasitet

   Avskalling under brannforløp:

  • Overflater, hjørner

  • Eksplosivt ved rask oppvarming

   Brannisolering:

  • Holder temperaturen under 500⁰C


  Mekaniske egenskaper
  Mekaniske egenskaper

  Fasthet – trykkfasthet

  • Faktorer som reduserer fastheten:

   • For høyt v/c-tall

   • For mye/store luftporer

   • Dårlig gradert tilslag

   • Dårlig komprimering

   • Separasjon

   • Frysing i herdeperioden

   • Tidlig uttørking

  • Positive faktorer

   • Sementtype

   • Tilsetting av pozzolaner


  • Betongens stivhet

   • Deformasjon/nedbøyning ved belastning

   • Tilslagets stivhet og mengde er avgjørende

  • Tetthet

   • Vanntett betong

   • Minimalt med riss

   • Nok armering

   • Nok overdekning

   • Rett plassert armering

   • Tette skjøter/overganger


  Materialfasthet
  Materialfasthet

  • Dimensjonering

   • Bruksgrensetilstand

   • Bruddgrensetilstand

 • Laster

  • Permanent last/egenlast

  • Variabel last (Nyttelast og Naturlaster)

   Karakteristisk last er en statistisk verdi

 • Betongfasthet

  • Karakteristisk terningtrykkfasthet etter 28 døgns herding

  • Fasthetsklasse C 25, C35, osv

   Karakteristisk fasthet er en statistisk verdi


 • Spenninger og t yninger
  Spenninger og tøyninger

  Arbeidsdiagram:

  Prøvestykke med tverrsnittsareal A (mm²) og lengde L(mm)

  • utsettes for belastning/kraft F (N)

  • som gir forlengelse Δ (mm)

   Spenning σ (N/mm²)= F/A

   og tøyning ε= Δ/L i ⁰/₀₀

   Brudd ved ε=3,5 ⁰/₀₀

   Se trykkprøvemaskin side 15


  • Elastisitetsmodul, E-modul (forenklet : E= σ/ ε)

   • er motstandsevne mot elastisk deformasjon

   • E betong ca 23 000 N/mm²

   • E stål ca 200 000 N/mm²

  • Trykk

   • Betong tåler mye trykk

  • Strekk

   • Armeringen må ta (nesten) all strekk

  • Bøyning

   • Gir trykk i tverrsnittes øvre del

   • Gir strekk i nedre del

   • Hovedarmeringen legges i nedre del i bjelker og dekker


  Dimensjonsendringer

  Pga last, fukt, temperatur

  • Store strekkbelastninger gir sprekkdannelser

   • Redusert bæreevne

   • Redusert bestandighet

  • Kryp

  • Svinn og svelling

  • Riss  Les mer
  Les mer:

  • Kompendiet i Materiallære, HIL, 2009

  • Betongboka, Norcem, Universitetsforlaget, 1995

  •  Grunnleggende betongteknologi, Byggenæringen, 2004

  •  Byggforskserien, Sintef Byggforsk

  •  Betongkonstruksjoner, prosjektering, Gyldendal, 2001

  • Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner

   og mye stoff du finner ved å søk på internett

   Bildene i presentasjonen er hentet fra Sintef/Byggforsk og ulike betongprodusenter