Paris- klassifikationen PIBD - PowerPoint PPT Presentation

Paris klassifikationen pibd
Download
1 / 8

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Paris- klassifikationen PIBD. Debutålder A1a <10 år A1b 10-<17 år A2 17-40 år A3 >40 år. Paris- klassifikationen PIBD. Tillväxthämning G0- Ingen tillväxthämning G1- Tillväxthämning. Paris- klassifikationen Ulcerös kolit. Utbredning av slemhinneinflammation

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paris- klassifikationen PIBD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paris klassifikationen pibd

Paris-klassifikationenPIBD

Debutålder

 • A1a <10 år

 • A1b 10-<17 år

 • A2 17-40 år

 • A3 >40 år


Paris klassifikationen pibd1

Paris-klassifikationenPIBD

Tillväxthämning

 • G0- Ingen tillväxthämning

 • G1- Tillväxthämning


Paris klassifikationen ulcer s kolit

Paris-klassifikationenUlcerös kolit

Utbredning av slemhinneinflammation

 • E1 Ulcerös proktit (distalt om sigmoideum)

 • E2 Vänstersidig UC (distalt om vänster kolonflexur)

 • E3 Extensiv UC (distalt om höger kolonflexur)

 • E4 Pankolit (proximalt om höger kolonflexur)


Paris klassifikationen ulcer s kolit1

Paris-klassifikationenUlcerös kolit

Sjukdomsaktivitet

 • S0 Ingen episod med allvarlig sjukdomsaktivitet

 • S1 Minst en episod med allvarlig sjukdomsaktivitet


Paris klassifikationen crohns sjukdom

Paris-klassifikationenCrohns sjukdom

Belägenhet av tarminflammation

 • L1 Distala 1/3 av tunntarmen ±begränsad inflammation i caekum

 • L2 Kolon

 • L3 Ileum och kolon

  Som tillägg (+/-)

 • L4a Proximalt om Treitz ligament

 • L4b Proximalt om distala 1/3 av tunntarmen men nedom Treitz ligament


Paris klassifikationen pibd

Paris-klassifikationenCrohns sjukdom

Sjukdomsbeteende

 • B1 Icke-strikturerande, icke-penetrerande sjukdom

 • B2 Strikturerande sjukdom

 • B3 Penetrerande sjukdom

 • B2B3 Både strikturerande och penetrerande, antingen vid samma eller olika tillfällen

  Som tillägg (+/-)

 • P Perianalsjukdom


Paris klassifikationen pibd2

Paris-klassifikationenPIBD

Inflammationens utbredning respektive belägenhet bestämmes enligt klassifikationen endoskopiskt påvisade slemhinne-genombrott (ulcerationer-erosioner) eller radiologiskt påvisad väggförtjockning och baserar sig således inte på mikroskopiska fynd.


Paris klassifikationen pibd

Indelning av IBD i olika fenotyper är av värde för att kunna beskriva och jämföra sjukdomarnas karaktäristika över tid och rum. Indelningen i fenotyper torde förbättra möjligheten att hitta asocciationer mellan genotyp-fenotyp. Indelningen i fenotyper torde kunna bidra till säkrare prognostiska utsagor vilka kan komma att påverka val av och tidpunkt för framtida medicinsk och kirurgisk behandling.


 • Login